Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Πιέσεις της Κομισιόν με την περαιτέρω έγκριση 6 γεννητικά τροποιημένων ποικιλιών προς εισαγωγήΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε  έξι γεννητικά τροποιημένες ποικιλίες καλαμποκιού προς εισαγωγή ως ένδειξη της επιθυμίας της να επιταχύνει τις αποφάσεις της σχετικά με την αμφιλεγόμενη τεχνολογία για βελτίωση των εμπορικών της σχέσεων. Aνησυχίες από τα κράτη μέλη σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου και την ασφάλεια των ποικιλιών.
Οι αποφάσεις αφορούν την ανανέωση προηγούμενης έγκρισης της Ε.Ε για ποικιλία της Syngenta - ανθεκτική σε σε έντομα - η οποία έληξε το 2007. Οι άλλες πέντε αφορούν ποικιλίες καλαμποκιού, που αναπτύχθηκαν με το συνδυασμό γ.τ. τεχνολογιών για ανθεκτικότητα τόσο σε έντομα όσο και σε ζιζανιοκτονα, σε συνδυασμό με  συμβατικές τεχνικές σποροπαραγωγής.
Η Επιτροπή χρησιμοποίησε τις εξουσίες της ώστε να προχωρήσει μονομερώς στην εκχώρηση των εγκρίσεων αφού οι Ευρωπαίοι υπουργοί Γεωργίας απέτυχαν να καταλήξουν σε απόφαση επί των αιτήσεων το περασμένο μήνα. Οι εγκρίσεις, οι οποίες ισχύουν για 10 χρόνια, καλύπτουν τις εισαγωγές για τρόφιμα και ζωοτροφές και δεν προορίζονται για καλλιέργεια.
Πριν της έγκρισης τα κράτη μέλη προέβησαν σε έντονες συστάσεις για τη βελτίωση της αξιολόγησης κινδύνων των γ.τ. καλλιεργειών. Ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα θεωρούνται  το πώς αξιολογείται ο κίνδυνος των γ.τ.ο. που εμπεριέχουν πολλαπλές γ.τ. τεχνολογίες και το πώς καθορίζεται εάν υπάρχουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γονιδίων, μιας και αυτό δεν έχει εξεταστεί από τις αξιολογήσεις ασφάλειας των παραπάνω ποικιλιών, καθώς βασίστηκαν μόνο σε δεδομένα για τα επιμέρους γ.τ. γονίδια και όχι για τον συνδυασμό τους.
Ορισμένες από τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των γ.τ. καλλιεργειών καλαμποκιού για την υγεία περιλαμβάνουν:
- Αλλοίωση του γονιδιώματος των ποικιλιών καλαμποκιού.
- Αλλαγές της σύνθεσης των φυτών
- Πιθανές αλλεργιογόνες αλληλεπιδράσεις των γ.τ.ο. που περιέχουν δυο μεταλλαγμένα γνωρίσματα στο ίδιο φυτό (ανθεκτικότητα σε έντομα και σε ζιζανιοκτόνο)
- Ερωτήματα σχετικά με την γενετική σταθερότητα των ένθετων γενετικών τροποποιήσεων.

 Η απόφαση αυτή δείχνει περισσότερο να είναι μια κίνηση βελτίωσης των σχέσεων της Ε.Ε. με τις χώρες εισαγωγής ζωοτροφών και πρώτων υλών τροφίμων, ιδιαίτερα κατόπιν των προβλημάτων του περασμένου έτους στις εμπορικές σχέσεις της Ε.Ε. λόγω της πολιτική μηδενικής ανοχής της Ε.Ε. στις συνεχείς ανιχνεύσεις υπολειμμάτων γ.τ.ο. σε ζωοτροφές που οδήγησε σε συνεχείς απορρίψεις φορτίων. Οι εγκρίσεις έτσι, ανοίγουν το δρόμο στις εισαγωγές των εγκεκριμένων πια γ.τ. ποικιλιών καλαμποκιού που προέρχονται από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία και Αργεντινή.
Σχολιάζοντας ο Pete Riley του οργανισμού GM Freeze δήλωσε:
"Οι αποφάσεις αυτές στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι η Επιτροπή δεν περιμένει για την τόσο αναγκαία βελτίωση της αξιολόγησης  κινδύνου των γ.τ.ο. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή ανησυχεί περισσότερο για τις σχέσεις με τις Η.Π.Α. και τον Π.Ο.Ε. αντί να αναπτύσσει την καλύτερη δυνατή προσέγγιση όσο αφορά τις εγκρίσεις, των γ.τ.ο. ώστε οι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να της έχουν εμπιστοσύνη. Πολλοί από τους γ.τ.ο. προς έγκριση περιέχουν πολλαπλά γ.τ. γονίδια, κι αυτό δημιουργεί ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών των εισαγόμενων καλλιεργειών, διότι αυτά τα γνωρίσματα έχει δοκιμαστεί το καθένα χωριστά - το πώς αλληλεπιδρούν μαζί είναι άγνωστο."


BiotechWatch.gr

Ν.Α. Πρέβεζας συμμετέχει σε Interreg για το ΠεριβάλλονΣτα πλαίσια του έργου SURF-Nature 14 αρχές και δημόσιοι φορείς από όλη την Ευρώπη μεταξύ των οποίων και η Ν.Α. Πρέβεζας εργάζονται από κοινού µε στόχο την ενίσχυση των περιφερειακών πολιτικών και πρακτικών για την προβολή και διατήρηση της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος.Το έργο SURF-Nature, χρηματοδοτείται µέσω του Interreg IVC και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.584.766 €. Από το ποσό αυτό 93.000€ αντιστοιχούν στη Ν.Α. Πρέβεζας, το 85% του οποίου αποτελεί κοινοτική συμμετοχή και το 15% εθνική συμμετοχή.Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι η Αυστριακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και ο συντονισμός γίνεται από το WWF Γερμανίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής (2010-2012).Κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και πρακτικών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την αύξηση των ευκαιριών χρηματοδότησης των σχετικών μέτρων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα οποία θα δοθεί επιπλέον έμφαση.Ειδικότερα στόχοι του προγράμματος είναι αφενός μεν η δημιουργία ενός δυναμικού και βιώσιμου δικτύου ειδικών και φορέων που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση έργων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου η ενίσχυση του δικτύου ώστε να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα επικοινωνίας για την προβολή και βελτίωση των χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ έργων φυσικής κληρονομιάς, βιοποικιλότητας και προστασίας της φύσης για την τρέχουσα και τις μελλοντικές προγραμματικές περιόδους.Στα 3 χρόνια διάρκειας του προγράμματος αναμένεται να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά το σχεδιασμό, την αξιοποίηση, την προετοιμασία και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Με βάση αυτά τα συμπεράσματα θα διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις προς την ευρωπαϊκή ένωση για το πώς θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο.Δεδομένου ότι ο Νομός Πρέβεζας διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον στο οποίο δεσπόζουν ο Αμβρακικός κόλπος με τις λιμνοθάλασσες του, το δέλτα του ποταμού Λούρου, οι εκβολές και τα στενά του Αχέροντα, η λίμνη Ζηρού κ.τ.λ., το πρόγραμμα SURF-Nature αποκτά για το νομό ιδιαίτερη σημασία καθότι ενισχύεται η δυνατότητα νέων ευκαιριών χρηματοδότησης δράσεων προστασίας και ανάδειξης του παραπάνω φυσικού πλούτου.Η Ν.Α. Πρέβεζας σε εφαρμογή του ανωτέρου προγράμματος συμμετείχε σε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας των εταίρων στο Olsztyn της Πολωνίας τον περασμένο Ιούνιο.Η συνάντηση αυτή συνδυάστηκε με την παρακολούθηση του 9ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου των Περιφερειών της Ευρώπης με θέμα την «Κλιματική Αλλαγή». Στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το δίκτυο ENCORE συμμετείχαν 45 περιφέρειες από 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπήθηκαν από πολιτικές και πνευματικές προσωπικότητες των ευρωπαϊκών χωρών. Οι ενότητες που αναπτύχθηκαν είχαν ξεχωριστό ενδιαφέρον, κέντρισαν το διάλογο μεταξύ των εταίρων συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του έργου SURF.

Εκτός ενισχύσεων τα φωτοβολταϊκά

Εκτός του νέου αναπτυξιακού νόμου τίθενται τα επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ αναμένεται να εξαιρεθούν και τα αιολικά συστήματα μέχρι ορισμένης ισχύος, όπως ανακοίνωσε χθες στη Βουλή η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη.

Η κα Κατσέλη ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με την υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την εξαίρεση των φωτοβολταϊκών και των αιολικών συστημάτων από τον υπό κατάθεση αναπτυξιακό νόμο, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι επιτυγχάνουν υψηλές τιμές και κατά συνέπεια «δεν χρειάζεται πρόσθετη επιδότηση».

Η υπουργός ξεκαθάρισε όμως ότι δεν θα εξαιρεθούν από τον αναπτυξιακό νόμο τα σχέδια που αφορούν στην παραγωγή ηλιακών συλλεκτών (πάνελ) για φωτοβολταϊκά συστήματα, καθώς και πυλώνων για τις ανεμογεννήτριες.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι, από τα 3.163 επενδυτικά σχέδια του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου, που εκκρεμούν προς αξιολόγηση, περισσότερα από 2.000 αφορούν φωτοβολταϊκά συστήματα. Σημειώνεται ότι ο αναπτυξιακός νόμος θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα στο Διαδίκτυο και θα ενταχθεί προς επεξεργασία στο β' θερινό τμήμα του κοινοβουλίου, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Τα φωτοβολταϊκά είναι πλέον πιο φτηνά από την πυρηνική ενέργεια

Για πρώτη φορά τα φωτοβολταϊκά στοιχεία για την παραγωγή ενέργειας από τον Ήλιο είναι πιο φτηνά από την πυρηνική ενέργεια ή την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα, αναφέρουν επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Ντιουκ στις ΗΠΑ που συνέταξαν τη σχετική έκθεση.

Το κόστος έχει φτάσει πλέον στα 0,16 δολάρια την κιλοβατώρα για την πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας όπου επικεντρώθηκε η έρευνα. Πρόκειται για μία ιστορική καμπή, αναφέρουν οι συντάκτες της έρευνας στους New York Times.

Στη μελέτη τους έλαβαν υπόψη πολλούς παράγοντες, όπως η φορολογία και οι επιδοτήσεις που δυσκολεύουν έναν απευθείας υπολογισμό. Η πτώση είναι εμφανής ακόμα και σε πολιτείες χωρίς μεγάλα ποσοστά ηλιοφάνειας: οι ερευνητές eκτιμούν ότι στις νοτιοδυτικές, ηλιόλουστες πολιτείες, το κόστος της ηλιακής ενέργειας θα είναι μικρότερο.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τα τελευταία χρόνια το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων ανεβαίνει συνεχώς και το αντίστοιχο κόστος για την ενέργεια από τον Ήλιο μειώνεται.

Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας στοιχίζει πλέον γύρω στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ οι καθυστερήσεις στην κατασκευή και ο επισφαλής σχεδιασμός σημαίνουν αυξημένο κόστος για τους φορολογούμενους πολύ πριν αρχίσει η λειτουργία.

Αντίθετα, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι πιο φτηνά στη κατασκευή (το κόστος έχει πέσει στο μισό σε σχέση με πριν από 10 χρόνια) και είναι περισσότερο αποδοτικά. Την ίδια ώρα αυξάνεται και η ζήτηση, άλλος ένας παράγοντας που συμβάλλει στη σταδιακή μείωση των τιμών.

Το μεγαλύτερο ποσοστό (70%) της ενέργειας στις ΗΠΑ παράγεται από ορυκτά καύσιμα ενώ η συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας περιορίζεται στο 20%.

Απειλούνται θαλάσσιοι οργανισμοί λόγω της μείωσης του φυτοπλαγκτόν


Το θαλάσσιο φυτοπλαγκτόν μειώνεται εδώ και ένα αιώνα με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 1%. Αυτός διαπίστωσε για πρώτη φορά μια νέα καναδική επιστημονική μελέτη, που προειδοποιεί ότι, αν αυτή η ανησυχητική τάση συνεχιστεί, θα αποδιοργανώσει τις αλυσίδες τροφής στις θάλασσες του πλανήτη (μειώνοντας κι άλλο τα ψάρια που αλιεύονται για ανθρώπινη κατανάλωση), ενώ παράλληλα θα επιταχύνει την κλιματική αλλαγή.

Το φυτοπλαγκτόν, το οποίο αποτελείται από το σύνολο απειράριθμων μικροσκοπικών οργανισμών που «καταβροχθίζουν» αέρια του θερμοκηπίου και τρέφουν -άμεσα ή έμμεσα- κάθε ζωντανό πλάσμα των ωκεανών, έχει χαθεί περίπου κατά 40% μετά το 1950, σύμφωνα με έρευνα που κράτησε τρία χρόνια. Οι επιστήμονες γνώριζαν από δορυφορικές εικόνες ότι το φυτοπλαγκτόν στα ανώτερα στρώματα των θαλασσών μειώνεται εδώ και 30 χρόνια, με συνέπεια την μείωση της συγκέντρωσης χλωροφύλλης, της πράσινης ουσίας η οποία βοηθά το φυτοπλαγκτόν να φωτοσυνθέτει, δηλαδή να απορροφά διοξείδιο και να απελευθερώνει οξυγόνο (περίπου το μισό αυτού που αναπνέουμε).

Σύμφωνα με νέα έρευνα του καθηγητή Ντάνιελ Μπόις του πανεπιστημίου Νταλουζί του Χάλιφαξ που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Nature, διαπιστώνεται ότι η τάση μείωσης του φυτοπλαγκτόν έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον ένα αιώνα σε όλο σχεδόν τον πλανήτη. Η έρευνα έγινε με την μελέτη παλαιών ναυτιλιακών αρχείων που φθάνουν μέχρι το 1900 και κατέγραφαν τη διαφάνεια των νερών, η οποία και σχετίζεται άμεσα με την ποσότητα φυτοπλαγκτόν στο νερό. Εξαίρεση αποτελούν μόνο μερικές παράκτιες ζώνες, όπου το φυτοπλαγκτόν έχει αυξηθεί, καθώς εκεί χύνονται τα χημικά υπολείμματα από τα γεωργικά λιπάσματα, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν.

Οι απώλειες φαίνεται να είναι μεγαλύτερες σε εκείνες τις περιοχές των ωκεανών (πολικές και τροπικές), που θερμαίνονται περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής ή άλλων αιτιών. Σύμφωνα με τον Μπόις, οι πληθυσμοί των θαλάσσιων πλασμάτων θα μειώνονται όλο και περισσότερο, καθώς χάνουν τη βασική πηγή διατροφής τους, το φυτοπλαγκτόν.

Από την άλλη, η μείωση του φυτοπλαγκτόν επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή. Οι ωκεανοί απορροφούν περίπου το 40% του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Το φυτοπλαγκτόν, με τη σειρά του, μετατρέπει αυτό το διοξείδιο σε οξυγόνο ή πεθαίνει και θάβεται στους βυθούς μαζί με το διοξείδιο. Καθώς όμως το φυτοπλαγκτόν εξαφανίζεται σταδιακά, οι ωκεανοί χάνουν λίγο-λίγο την ικανότητά τους να απορροφούν διοξείδιο, το οποίο αναγκαστικά παραμένει στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας όλο και περισσότερο την επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη. Αυτό, στη συνέχεια, οδηγεί σε μεγαλύτερες απώλειες φυτοπλαγκτόν και ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται.

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Πράσινες επενδύσεις ύψους 44 δισ. ευρώ εξήγγειλε το ΥΠΕΚΑ


Αναπτυξιακές παρεμβάσεις στον τομέα του περιβάλλοντος με συνολικό προϋπολογισμό 44,44 δισ. ευρώ και ορίζοντα υλοποίησης το 2015 εξήγγειλε το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εκτίμησε ότι θα οδηγήσουν στη δημιουργία 210.000 νέων θέσεων εργασίας εκ των οποίων οι 27.000 θα είναι μόνιμες.

Οι "πράσινες" δημόσιες επενδύσεις υπολογίζονται ότι θα ανέλθουν σε 12,192 δισ. ευρώ και οι επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα στα 32,244 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι:

• Η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στον κλάδο των κατασκευών, των εγκαταστάσεων και παραγωγής εξοπλισμού, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών και μελετών παντός τύπου καθώς και του τομέα της επικοινωνίας και

• Η επίτευξη σημαντικών δημοσιονομικών οφελών μέσω της ανάσχεσης του ρυθμού αύξησης της ανεργίας, της μείωσης των δαπανών σε επιδόματα ανεργίας και κίνητρα απασχόλησης, η αύξηση των εισφορών προς τους ασφαλιστικούς φορείς και η τόνωση της ζήτησης μέσω της δημιουργίας νέων εισοδημάτων.

Βασικοί πυλώνες του προγράμματος αναπτυξιακών παρεμβάσεων είναι οι:

1. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η μετάβαση σε ανταγωνιστική οικονομία (αναμένονται επενδύσεις 31,819 δισ. ευρώ που θα δημιουργήσουν 169.116 θέσεις εργασίας)

Προβλέπει δράση για την ενεργειακή εξοικονόμηση (επενδύσεις 8,699 δισ. ευρώ), την αύξηση του ενεργειακού δυναμικού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (10,283 δισ. ευρώ), τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού (7,4766 δισ. ευρώ) και την παροχή αξιόπιστων και ισότιμων προϊόντων και υπηρεσιών στον καταναλωτή (1,004 δισ. ευρώ). Οι επενδύσεις του Δημοσίου υπολογίζονται σε 2,438 δισ. ευρώ και του ιδιωτικού τομέα σε 29,381 δισ. ευρώ.

2. Αειφόρος διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων (2,286 δισ. ευρώ / 11.365 θέσεις εργασίας)

Προβλέπει την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας και του φυσικού τοπίου (82 εκατ. ευρώ), την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων (901 εκατ. ευρώ), την προστασία και αποτελεσματική διαχείριση των δασών (603 εκατ. ευρώ) και την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων και κινδύνων (682 εκατ. ευρώ). Οι επενδύσεις του Δημοσίου υπολογίζονται σε 1,843 δισ. ευρώ και του ιδιωτικού τομέα σε 425 εκατ. ευρώ.

3. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον (9,503 δισ. ευρώ / 27.312 θέσεις εργασίας)

Προβλέπει έργα για την αστική αναγέννηση (5,049 δισ. ευρώ), τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και μείωσης του θορύβου (34 εκατ. ευρώ), την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας (1,070 δισ. ευρώ) και την αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης (3,351 δισ. ευρώ). Οι επενδύσεις του Δημοσίου υπολογίζονται σε 7,071 δισ. ευρώ και του ιδιωτικού τομέα σε 2,432 δισ. ευρώ.

4. Ενίσχυση των μηχανισμών και των θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης (847 εκατ. ευρώ / 2.470 θέσεις εργασίας)

Προβλέπει τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό (420 εκατ. ευρώ), την απλοποίηση και κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την ενίσχυση των μηχανισμών εφαρμογής της (357 εκατ. ευρώ), την προώθηση της περιβαλλοντικής έρευνας καινοτόμες διαδικασίες και την πρόσβαση στην περιβαλλοντική προστασία (60 εκατ. ευρώ) και την ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής ευθύνης και του εθελοντισμού (10 εκατ. ευρώ). Οι επενδύσεις του Δημοσίου υπολογίζονται σε 840 εκατ. ευρώ και του ιδιωτικού τομέα σε επτά εκατ. ευρώ.

Συμβολή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων στις Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΣυμβολή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.Στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος MED «Μεσογειακός χώρος» εγκρίθηκε το έργο με τίτλο Woode 3 «Αξιοποίηση της Δασικής βιομάζας για επιχειρηματικότητα» προϋπολογισμού 1.2147.112 €.Στο έργο συμμετέχουν πέντε χώρες Γαλλία, Ιταλία ,Σλοβενία, Ισπανία ,Ελλάδα (Από την πλευρά της χώρας μας συμμετέχει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων ).Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός χρήσιμου ηλεκτρονικού εργαλείου που θα δίνει πληροφορίες για τους διαθέσιμους πόρους δασικής/ξυλώδους βιομάζας των περιοχών στόχων της Μεσογείου, θα αναλύει, και θα προσφέρει δείκτες –μέτρα για παραγωγή ενέργειας από δασική βιομάζα, ενισχύοντας την ικανότητα των πολιτικών, οικονομικών, επενδυτικών, επιστημονικών φορέων να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις –επενδυτικές ενέργειες για την συμπαραγωγή ενέργειας από δασική βιομάζα.Το woode3 δίνει μια καινοτόμο προσέγγιση, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.Στις 7-9 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στο Chateauneuf-du-Rhone της Γαλλίας η πρώτη συνάντηση με επιστημονικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες των ενδιαφερόμενων κρατών.

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

Το πρώτο “πράσινο” νησί στην Ελλάδα

Το Ούτσιρα είναι ένα νησί στη Νορβηγία, το οποίο αποτελεί πρότυπο για την χρήση της “πράσινης ενέργειας”.  Στα χνάρια του θα βαδίσει ο ιστορικός Άη Στράτης,  νησί που μας ξυπνά ιστορικές μνήμες από μια θλιβερή εποχή της πολιτικής μας ιστορίας.

Ο Άη Στράτης με τους περίπου 200 κατοίκους θα αποτελέσει το πρώτο “πράσινο” νησί στη χώρα μας, καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προχωρεί τον σχεδιασμό που θα το καταστήσει ενεργειακά αυτόνομο και θα αποτελέσει υπόδειγμα για το «πρασίνισμα» όλων των ελληνικών νησιών καθώς και πρότυπο συνολικής οικολογικής διαχείρισης.

Για να γίνει “πράσινος” o Άη Στράτης, θα χρειαστούν περί τα 8.000.000 ευρώ, ενώ
για να πάρετε μια γεύση από το μέλλον, μπορείτε να δείτε ως το έχουν καταφέρει αυτό στην καθημερινότητά τους οι “πράσινοι” Νορβηγοί.

http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/Multimedia/features/Pages/HydrogenSociety.aspx


Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Άγνωστη η τύχη του Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό της λίμνης Παμβώτιδας ως προστατευόμενης περιοχής

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη θεσμοθέτηση, μέσω Προεδρικού Διατάγματος, της λίμνης Παμβώτιδας ως περιοχής οικοανάπτυξης κατέθεσε ο Βουλευτής Σταύρος Καλογιάννης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Ειδικότερα, στην Ερώτησή του (αρ.πρωτ.:81/21.07.2010), ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρει:«Η ευρύτερη περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας είχε χαρακτηριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 22943/2003 ως περιοχή οικοανάπτυξης. Ο χαρακτηρισμός είχε γίνει βάσει του Νόμου 3044/2002, παρά το γεγονός ότι το άρθρο 21 του Νόμου 1650/1986 προβλέπει ότι “ο χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου … και ο καθορισμός των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας τους γίνονται με Προεδρικό Διάταγμα”.Η ΚΥΑ ακυρώθηκε με την υπ’ αρ. 3595/2007 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατόπιν προσφυγής τοπικού Συλλόγου.Τον Νοέμβριο 2009 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έστειλε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων για διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για τον χαρακτηρισμό της λίμνης Παμβώτιδας ως περιοχή οικοανάπτυξης.Διαβούλευση ουσιαστικά δεν έγινε, διότι το σχέδιο Π.Δ. ήταν ένα κείμενο συνταγμένο με προχειρότητα, που έχρηζε διορθώσεων, τροποποιήσεων και συμπληρώσεων από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι δε χάρτες που συνόδευαν το σχέδιο Π.Δ. ήταν δυσανάγνωστοι, ασαφείς και δημιουργούσαν σύγχυση ως προς τις ζώνες προστασίας και τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Τα προαναφερόμενα διατυπώθηκαν από τους τοπικούς Φορείς και από εμένα, με επιστολή μου προς τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων.Έκτοτε, παρ’ ότι πέρασαν επτά μήνες, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν υπάρχει δυστυχώς καμία απολύτως εξέλιξη για το σημαντικό αυτό Προεδρικό Διάταγμα που θα προστατεύει το οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας».Ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά την αρμόδια Υπουργό:
1. Εάν έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο Π.Δ. και οι χάρτες που το συνοδεύουν.
2. Πότε το σχέδιο Π.Δ. θα σταλεί για διαβούλευση στους Φορείς του Νομού Ιωαννίνων;

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

ΠΑΣΟΚ κατά Ψωμιάδη και Μπιρμπίλη για την καύση απορριμμάτων στο ΤΙΤΑΝ

«Νίκη των θεσμικών φορέων και της κοινωνίας της πόλης» χαρακτήρισε η νομαρχιακή επιτροπή ΠΑΣΟΚ Α' και Β' Θεσσαλονίκης, με ανακοίνωση της, την «υποχώρηση» του Π. Ψωμιάδη σχετικά με την αδειοδότηση της μονάδας του ΤΙΤΑΝ για καύση απορριμμάτων, ενώ παράλληλα έβαλλε και κατά των θέσεων της υπουργού Περιβάλλοντος,Τίνα Μπιρμπίλη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της νομαρχιακής επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α' και Β' Θεσσαλονίκης:

Σε άτακτη υποχώρηση οδηγήθηκε με βάση τις σημερινές δηλώσεις του ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης αναγγέλλοντας την προσωρινή ανάκληση της απόφασης για αδειοδότηση της μονάδας του ΤΙΤΑΝ η οποία επέτρεπε την καύση επικίνδυνων για την υγεία απορριμμάτων (πλαστικά θερμοκηπίων ,υποπροϊόντα πετρελαιοειδών ,διάφορα πλαστικά ,χαλασμένα λάστιχα αυτοκινήτων). Χαιρετίζουμε την νίκη την οποία πέτυχε η συνολική αντίδραση θεσμικών φορέων και κοινωνίας της πόλης και ειδικότερα των δυτικών περιοχών (νομαρχιακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι δυτικής Θεσσαλονίκης, οικολογικές οργανώσεις και απλοί πολίτες).
Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα που θα οδηγήσει στην οριστική ανάκληση της απόφασης προς όφελος της Πόλης και της ποιότητας της υγείας των πολιτών.
Τέλος οι αναφορές και αποφάσεις κυβερνητικών στελεχών σχετικά με παρεμφερή θέματα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των τοπικών φορέων, επιστημονικά δεδομένα καθώς και την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης μονάδος(ΤΙΤΑΝ) η οποία :
1. εφάπτεται του πολεοδομικού συγκροτήματος
2. την παλαιότητα του εργοστασίου
3. την ανεπάρκεια της συγκεκριμένης μελέτης και
4. την έλλειψη συγκροτημένων μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης των εκπομπών του εργοστασίου
Θα μας βρουν απέναντι τους μαζί με όλη την τοπική κοινωνία.
Ο λαός της Θεσσαλονίκης και της κεντρικής Μακεδονίας θα βάλει οριστικά τέλος στην εξυπηρέτηση συμφερόντων με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

Οι δασικοί χάρτες θερινή προτεραιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος

Την κύρωση των δασικών χαρτών έθεσε ως προτεραιότητα για τη θερινή περίοδο η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη. «Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα στίγμα, όχι για το συγκεκριμένο υπουργείο, αλλά για την κυβέρνηση», υπογράμμισε, μιλώντας στο πρακτορείο ΑΠΕ - ΜΠΕ.
"Είναι πολύ σημαντικό να σπάσουμε το φαύλο κύκλο της αυθαιρεσίας και ανομίας με ένα θεσμικό εργαλείο που θα σταματήσει πραγματικά την αυθαίρετη δόμηση στα δάση. Προσπαθούμε τώρα να περάσουμε τις διατάξεις του νόμου, αλλά μετά νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή του", πρόσθεσε, μιλώντας για το επικείμενο νομοσχέδιο που αφορά στους δασικούς χάρτες.
Προτεραιότητες του υπουργείου για το επόμενο διάστημα αποτελούν ακόμη η ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα και η περιβαλλοντική διαχείριση της Θεσσαλονίκης, στο πρότυπο της Αθήνας - ως μεγάλου καταναλωτή ενέργειας και μεγάλου ρυπαντή.

Green Project : Mεταφέρει την «πράσινη γνώση» στην Αφρική

Project Green Reach plots in the Children's GardenImage via Wikipedia
Την Τρίτη 13 Ιουλίου η ελληνική αποστολή της Green Project ( www.green-project.org ) ξεκίνησε με αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών CO2 από την Αθήνα για το Κέϊπ Τάουν για να κατακτήσει και να μεταφέρει την «πράσινη γνώση» στους δύσβατους Αφρικανικούς «δρόμους του νερού και της ενέργειας».
Αποτελεί την πρώτη παγκόσμια προσπάθεια, κατά την οποία αποκλειστικά εμπροσθιοκίνητα αυτοκίνητα μικρού κυβισμού θα διασχίσουν από άκρη σ' άκρη, τη μαύρη ήπειρο και θα καταγραφεί λεπτομερώς η κατανάλωσή τους. Η Green Project θα επιδιώξει να επαναλάβει την επιτυχία του οδοιπορικού του 2008 «Green Project in Asia», το οποίο βραβεύτηκε φέτος στο «Festival International de l' Image Envrironnementale» στη Γαλλία.
Στο τολμηρό αυτό εθελοντικό εγχείρημα των 14.000 χλμ και 55 ημερών, 20 συνολικά επιστήμονες και καλλιτέχνες της Green Project θα καταγράψουν 31 σημεία «πράσινου» ενδιαφέροντος εννέα Αφρικανικών χωρών (Αιγύπτου, Σουδάν, Αιθιοπίας, Κένυας, Τανζανίας, Μαλάουι, Ζάμπια, Μποτσουάνα και Νοτίου Αφρικής), σε σχέση αφενός με τη διαχείριση του νερού, και αφετέρου με την εξοικονόμηση, ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Στις πιο σημαντικές πόλεις των χωρών αυτών, η Green Project θα παρουσιάσει ψηφιακές εκθέσεις περιβαλλοντικής τέχνης και θα δωρίσει πιλοτικές εφαρμογές ΑΠΕ. Από τις 20 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου η αποστολή θα επισκεφτεί την Αλεξάνδρεια, το Κάϊρο, το Χαρτούμ, στην Αντίς Αμπέμπα, το Ναϊρόμπι, τη Ντοντόμα, τη Λιλόνγκουε, τη Λουζάκα, τη Γκαμπορόνε, το Γιοχάνεσμπουργκ και το Κέϊπ Τάουν.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία στο Athenaeum InterContinental με παρουσία πλήθους κόσμου και την οποία προλόγισαν η Πρέσβειρα της Νοτίου Αφρικής κ. Ντόνα Μαχάσα, η Πρόεδρος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της UNESCO κ. Αικατερίνη Τζιτζικώστα, ο Πρόεδρος του Ελληνοαφρικανικού Επιμελητηρίου κ. Άλκης Ηλιάδης, η Υπεύθυνη Μάρκετιγκ του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας κ. Ιωάννα Λεμονή, και ο Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΚΑΠΕ κ. Γιώργος Αγερίδης.
Συγκεκριμένα, η Πρέσβειρα κ. Μαχάσα τόνισε ότι «όλοι έχουμε να ωφεληθούμε από τη δράση της Green Project: και η δυτική περιβαλλοντική τεχνολογία να φτάσει στην Αφρική και η παραδοσιακή σοφία της μαύρης ηπείρου να περάσει στην Ευρώπη». Η κ. Τζιτζικώστα ανακοίνωσε την «ένταξη της Green Project στον επίσημο προγραμματισμό της UNESCO, η οποία φέτος έχει ως προτεραιότητα την Αφρική». Ο κ. Ηλιάδης επεσήμανε την «τεράστια προοπτική ανάπτυξης της πράσινης επιχειρηματικότητας στην Αφρική και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει σε αυτήν, η Green Project μέσω της αφύπνισης του δυναμισμού των ελληνικών κοινοτήτων των χωρών της διαδρομής». Η κ. Λεμονή αναφέρθηκε στην προσωπική στήριξη της κ. Νίκης Γουλανδρή στη Green Project και την ταύτιση των σκοπών του Μουσείου και της οργάνωσης, όσον αφορά την κοινή επιδίωξη ουσιαστικής αναβάθμισης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Τέλος, ο κ. Αγερίδης υπογράμμισε ότι η Green Project θα αναδείξει τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και στην προστασία της βιοποικιλότητας στην Αφρική.
Enhanced by Zemanta

Λειψυδρία και ξηρασίες απειλούν την Eυρώπη

Του Τάσου Σαραντή
Παρά τις εντονότερες βροχοπτώσεις στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου το 2009 σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, χρειάζεται να καταβληθούν ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για την αναστολή και αντιστροφή της υπερεκμετάλλευσης των περιορισμένων υδάτινων πόρων της Eυρώπης. H επισήμανση αυτή περιέχεται σε έκθεση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής για την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και των ξηρασιών.

Mία αποτελεσματική πολιτική τιμολόγησης των υδάτων, καθώς και η λήψη μέτρων για την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση του νερού είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας του νερού στην Eυρώπη, ικανής να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, αναφέρεται στην έκθεση.
Κρίσιμο σημείο
Λειψυδρία και ξηρασίες απειλούν την Eυρώπη
H ισορροπία μεταξύ ζήτησης και διαθεσιμότητας νερού έφθασε σε κρίσιμο σημείο σε πολλές περιοχές της Eυρώπης. Λειψυδρία και ξηρασίες ανέκυψαν ως μείζον πρόβλημα, ενώ η κλιματική μεταβολή αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση. Oπως αναφέρεται στην έκθεση, 33 λεκάνες ποταμών που επηρεάζονται από την έλλειψη νερού έχουν προσδιοριστεί μέχρι σήμερα. Aντιπροσωπεύουν μία συνολική έκταση 460.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (περίπου το 10% της συνολικής έκτασης της Ευρωπαϊκής Ενωσης) και φιλοξενούν έναν συνολικό πληθυσμό 82 εκατομμυρίων ανθρώπων (περίπου το 16,5% του συνολικού πληθυσμού της E.E.).
Διαχείριση κρίσεωνTα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν αναφέρει γεγονότα ξηρασίας που έχουν συμβεί από το 1976. Aπό το 2000 ως το 2006 κατά μέσο όρο το 15% της συνολικής έκτασης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κατά μέσο όρο το 17% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης επηρεάστηκαν από τις ξηρασίες. Όπως επισημαίνεται, τα γεγονότα ξηρασίας έχουν επιλυθεί συχνά με μία προσέγγιση διαχείρισης κρίσεων που υπαγορεύεται από μία έλλειψη έγκαιρης προπαρασκευής για τα ακραία γεγονότα.
O άμεσος οικονομικός αντίκτυπος των γεγονότων ξηρασίας τα τελευταία 30 χρόνια υπολογίζεται το λιγότερο σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ.
H γεωργία παραμένει ο σημαντικότερος χρήστης νερού (με 64%), ακολουθούμενη από την ενέργεια (20%), τη δημόσια παροχή νερού (12%) και τη βιομηχανία (4%). O τουρισμός είναι πιθανό να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες νερού, ιδιαίτερα στη νότια Eυρώπη και στις παραλιακές περιοχές, όπου οι πόροι του γλυκού νερού είναι περιορισμένοι.
ΜόνιμηΣύμφωνα με τη νέα έκθεση, ορισμένα κράτη-μέλη έρχονται ήδη αντιμέτωπα με προβλήματα μόνιμης λειψυδρίας σε ολόκληρη την επικράτειά τους. Tο πρόβλημα δεν περιορίζεται στις μεσογειακές χώρες. H Tσεχική Δημοκρατία ανέφερε την ύπαρξη περιοχών με συχνή λειψυδρία, ενώ η Γαλλία και το Bέλγιο επισήμαναν την υπερεκμετάλλευση υδροφόρων οριζόντων.
Eπί σειράν ετών η Eπιτροπή πίεσε τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν επιλογές πολιτικής όπως την τιμολόγηση του νερού, τη βελτίωση των μέσων διαχείρισης των υδάτων και τη λήψη μέτρων αύξησης της αποδοτικότητας του νερού και εξοικονόμησής του.
Σε έκθεση που υπεβλήθη στην Eπιτροπή το 2009 συνάγεται το συμπέρασμα ότι η επιβολή απαιτήσεων για τις συσκευές που χρησιμοποιούν νερό στο πλαίσιο της επεκταθείσας οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικούς καρπούς όσον αφορά την εξοικονόμηση νερού. Eάν συνυπολογίζονταν όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν εγχώριες υδάτινες πηγές θα είχαμε μία μείωση της τάξεως του 19% στη συνολική κατανάλωση νερού -δηλαδή μείωση κατά 3,2% των συνολικών απολήψεων νερού στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
O περιορισμός της κατανάλωσης νερού σε προϊόντα που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας -όπως είναι οι βρύσες, τα ντους και οι μπανιέρες- μπορεί, επίσης, να αποφέρει μείωση κατά 20% των αναγκών σε θέρμανση, ενώ ενδεχόμενες αλλαγές στη συγκεκριμένη στιγμή που επιλέγεται για το ντους, στη συχνότητα των λουτρών ή στη χρήση του νερού της βρύσης μπορούν να επιτρέψουν εξοικονόμηση από 20% έως 30%.
«Δανειζόμαστε» νερό από το μέλλονΣτην πρόσφατη έκθεση εκφράζονται οι ανησυχίες της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής για την καθυστέρηση της εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα στα κράτη-μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από τη λειψυδρία. H προθεσμία υποβολής εκ μέρους των κρατών-μελών των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών της Eυρώπης έληγε τον Mάρτιο, πλην όμως σε ορισμένα κράτη-μέλη οι διαβουλεύσεις για τα εν λόγω σχέδια έχουν μόλις αρχίσει.
H Eπιτροπή εγκαινιάζει σειρά προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων ενόψει μιας επανεξέτασης της πολιτικής της σχετικά με τη λειψυδρία και τις ξηρασίες, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2012. Tο 2010 η Eπιτροπή θα επικεντρώσει την προσοχή της στην απόδοση και ειδικότερα στις δυνατότητες εξοικονόμησης στα κτήρια, στον περιορισμό των διαρροών και στην απόδοση της χρήσης του νερού στη γεωργία. Tα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων θα τροφοδοτήσουν την κατάρτιση του «προσχεδίου για τη διαφύλαξη των υδάτων στην E.E.» του 2012, καθώς και τον απολογισμό της εφαρμογής της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα και την επανεξέταση της έκθεσης περιβαλλοντικών πόρων, όπως των υδάτων, της βιοποικιλότητας και του εδάφους, σε απειλές όπως είναι οι κλιματικές επιπτώσεις και άλλες ανθρωπογενείς πιέσεις.
«H παρούσα έκθεση επισημαίνει τη σημασία της ενσωμάτωσης της υδατικής πολιτικής σε ευρύτερους στόχους πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο οι υδατικές πολιτικές μας πρέπει να είναι αειφόρες: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ‘δανειζόμαστε’ νερό από το μέλλον», ανέφερε ο επίτροπος Περιβάλλοντος της Eυρωπαϊκής Eνωσης, Tζάνεζ Ποτόνικ.
Aπό το 2000 ως το 2006 κατά μέσο όρο το 15% της συνολικής έκτασης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κατά μέσο όρο το 17% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης επηρεάστηκαν από τις ξηρασίες.
H γεωργία παραμένει ο σημαντικότερος χρήστης νερού (με 64%), ακολουθούμενη από την ενέργεια (20%) ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

Ημερίδα: «Διαχείριση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ευκαιρίες για προστιθέμενη αξία στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα»

Association of National Olympic Committees.Image via Wikipedia
 «Διαχείριση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ευκαιρίες για προστιθέμενη αξία στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα», 22 Ιουλίου, 14:30-19:30, ξενοδοχείο CIVITEL Olympic (Παράδεισος Αμαρουσίου, ΑΘΗΝΑ).

Το CO2 στη γεωργία, δεσμεύεται με τη φωτοσύνθεση που κάνουν τα φυτά, οπότε αποθηκεύεται στο ξύλο, στο έδαφος και στα γεωργικά προϊόντα. Αλλά η γεωργική παραγωγή ελευθερώνει CO2 στην ατμόσφαιρα. Οι πηγές παραγωγής CO2 στη γεωργία είναι η κατανάλωση καυσίμων, η χρήση συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων, οι καύσεις των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, οι μεταφορές, η κτηνοτροφία (μεθάνιο) κλπ.

Μεταξύ «αποθήκευσης» ή «παραγωγής», στην Ελλάδα μπορούμε να «αποθηκεύουμε» και να «προικίσουμε» τα προϊόντα μας με μια επιπλέον ενίσχυση για το «κοινωνικό έργο» της αύξησης της αποθηκευτικής ικανότητας των καλλιεργειών τους σε διοξείδιο.

Κόστος: 100,00 €, Τηλ. 210 6142550

Enhanced by Zemanta

«Θησαυροί» και... στους ελληνικούς βυθούς


Εναν τουριστικό θησαυρό κρύβουν τα 400 και πλέον ναυάγια πλοίων που βρίσκονται στους βυθούς των ελληνικών θαλασσών. Αποτελούν πόλο έλξης για τους λάτρεις της κατάδυσης, ο οποίος όμως μένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτος. Στον αντίποδα, υπάρχουν ναυάγια-νάρκες για το περιβάλλον καθώς στις δεξαμενές τους βρίσκονται εγκλωβισμένοι τόνοι πετρελαίου. Σε κάθε περίπτωση, τα ναυάγια αφήνονται στην τύχη τους, με σημαντικές απώλειες για τον τουρισμό, αλλά και μεγάλους κινδύνους για το οικοσύστημα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι μελετητές κκ. Ν. Βεντίκος και Κ. Λούζης από το Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) δημιούργησαν μια βάση δεδομένων με 402 πλοία τα οποία βυθίστηκαν στις ελληνικές θάλασσες από τις αρχές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ως και τις μέρες μας και δεν έχουν απομακρυνθεί από τον βυθό. Τα ναυάγια αυτά μπορεί να έχουν μετατραπεί σε καταδυτική «ατραξιόν», ωστόσο πολλά ενδέχεται να αποτελέσουν κάποια στιγμή στο μέλλον μια ακόμη περιβαλλοντική πληγή για το θαλάσσιο περιβάλλον. Οπως προέκυψε από το επιστημονικό μοντέλο που εφάρμοσαν στο ΕΜΠ, στα συγκεκριμένα ναυάγια μπορεί να βρίσκονται εγκλωβισμένοι ως και 134.700

τόνοι πετρελαίου. «Τα ναυάγια περιέχουν διάφορες ουσίες που είναι δυνητικά επικίνδυνες για το περιβάλλον. Μια σημαντική κατηγορία τέτοιων ουσιών είναι τα πετρελαιοειδή (βαριά και ελαφριά κλάσματα πετρελαίου ή λιπαντικά έλαια) που μεταφέρει ένα πλοίο είτε ως καύσιμαή ως φορτίο» αναφέρει ο λέκτορας του ΕΜΠ κ. Βεντίκος.


Οι επιπτώσεις μιας πιθανής διαρροής από ένα ναυάγιο ενδέχεται να είναι καταστροφικές τόσο για το περιβάλλον όσο και για τις ανθρώπινες δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό: οικονομικές (όπως αλιεία ή τουρισμός) ή αναψυχής (ποιότητα υδάτων κολύμβησης κ.λπ.).


Δεν είναι τυχαίο ότι το γερμανικό U133, το οποίο προσέκρουσε σε ελληνική νάρκη τον Μάρτιο του 1942, σύμφωνα με τον ερευνητή δύτη κ. Κώστα Θωκταρίδη, κατά
καιρούς «στέλνει» στην επιφάνεια της θάλασσας κηλίδες πετρελαιοειδών. «Εχει ακόμη πολύ πετρέλαιο στις δεξαμενές του» λέει ο κ. Θωκταρίδης, ο οποίος ερευνά εδώ και χρόνια τα πλοία που έχουν «καταπιεί» οι ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα περισσότερα ναυάγια είναι λεηλατημένα. «Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει ό,τι θέλει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει ούτε με τα πέδιλα να ακουμπάμε στα ναυάγια ώστε να μην προκαλούμε ζημιές στους τεχνητούς υφάλους που έχουν δημιουργηθεί εκεί και σφύζουν από ζωή» επισημαίνει ο κ. Θωκταρίδης.


Εκτός από το πετρέλαιο τα ναυάγια αποτελούν «πηγές» χημικών αλλά και άλλων ρυπογόνων υλικών τα οποία μπορεί να περιέχονται σε συσκευές του πλοίου. Ακόμη τοξικά βαρέα μέταλλα απελευθερώνονται σταδιακά από τον σκελετό τού σκάφους ανάλογα με τη διάβρωσή του. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο θαλάσσιων προγραμμάτων του WWF κ. Γ. Παξιμάδη όλες αυτές οι ουσίες έχουν τοξικές επιδράσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Στo Πανταβρέχι, εκεί που πάντα βρέχει…

Στο τρέχον τεύχος (νο 76) του περιοδικού  «Ελληνικό Πανόραμα»  υπάρχει δισέλιδο άρθρο του Γιώργου Λεκάκη  με τον παραπάνω τίτλο,  στην στήλη του «Ελληνικές Λεπτομέρειες». 

Αναφέρεται στο απόκρυφο τοπίο του Κρικελλοποτάμου, που έχει χαρακτηρισθεί ως  ένα από τα ωραιότερα φυσικά σημεία του κόσμου  και δίνονται σαφείς οδηγίες πώς μπορεί να το επισκεφθεί κανείς – δεδομένου ότι είναι επισκέψιμο μόνον τον Αύγουστο…

Το άρθρο μπορείτε να το διαβάσετε,  να το αποθηκεύσετε  ή να το εκτυπώσετε από την στήλη ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ  της παρακάτω ηλεκτρονικής διευθύνσεως: 
http://www.lekakis.com

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Την Κυριακή ποτίζουμε στον Κοκκιναρά

Ο ΣΚΑΪ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού, διοργανώνει την Κυριακή 18 Ιουλίου, στις 9 το πρωί, πότισμα με τη βοήθεια εθελοντών.

Τα 120.000 δέντρα που φυτέψαμε όλοι μαζί στην περιοχή του Κοκκιναρά στην Πεντέλη, από τον χειμώνα του 2009 έως την Άνοιξη του 2010 έχουν ανάγκη από πότισμα και συντήρηση.

Το πότισμα θα γίνει σε έκταση 4,5 χιλιάδων στρεμμάτων και η δράση γίνεται ώστε να μην σβήσει η ελπίδα για ένα καλύτερο περιβάλλον και για να κρατηθούν στη ζωή τα δέντρα που εμείς φυτέψαμε.

Την Κυριακή, φοράμε κλειστά παπούτσια, μακρύ παντελόνι και βγάζουμε τον κηπουρό που κρύβουμε μέσα μας. Φοράμε καπέλο και γυαλιά, βάζουμε αντηλιακό, παίρνουμε το ποτιστήρι μας και... αρχίζουμε το πότισμα.


Σημεία συνάντησης:

Τέρμα οδού Τενέδου για όσους έρχονται από Νέα Πεντέλη

Τέρμα οδού Ξενίας για όσους έρχονται από Κηφισιά.

Προβολή Πότισμα στον Κοκκιναρά σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Οχι άλλες ΒΡ, ηλιακή ενέργεια από ερήμους

Πηγή: The Guardian

Γιατί η πετρελαιοκηλίδα από τη γεώτρηση Deepwater Horizon, μια από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ, δεν έχει οδηγήσει σε κατάληψη της Βαστίλλης των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών; Γιατί τα πιο πιεστικά προβλήματα του καιρού μας -η περιβαλλοντική κρίση και η κλιματική αλλαγή- δεν αντιμετωπίζονται με την ίδια ενεργητικότητα, τον ίδιο ιδεαλισμό και την ίδια αισιοδοξία όπως οι τραγωδίες της φτώχειας, της τυραννίας και του πολέμου; Αυτή τη στιγμή, η πετρελαϊκή βιομηχανία θυμίζει το παλαιό καθεστώς πριν από τη Γαλλική Επανάσταση.

Η καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού έχει πολλά πρόσωπα. Το ένα είναι η ανικανότητα της ΒΡ. Το άλλο είναι η ανεπάρκεια των νόμων. Ανακρίνοντας τον επικεφαλής της ΒΡ, Τόνι Χέιγουορντ, στο Κογκρέσο, Αμερικανός γερουσιαστής απαρίθμησε όλα τα ατυχήματα για τα οποία ευθύνεται η ΒΡ, αλλά έθιξε και μια μεγάλη αλήθεια. Εκατοντάδες, ή και χιλιάδες, εξέδρες άντλησης πετρελαίου βρίσκονται στην περιοχή αυτή και στον υπόλοιπο κόσμο, την ευθύνη των οποίων έχουν οι άλλες πετρελαϊκές εταιρείες. Δεν έχει νόημα να τα βάζουμε μόνο με την ΒΡ. Ολόκληρο το μοντέλο προόδου και ανάπτυξης που βασίζεται στην εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων πρέπει να αλλάξει.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα έγιναν ξαφνικά. Εχει περάσει πάνω από ένας αιώνας από τότε που ο Μαξ Βέμπερ προέβλεψε το τέλος του καπιταλισμού του πετρελαίου, μιλώντας για την εποχή «που το τελευταίο γραμμάριο καυσίμου θα έχει καεί». Γιατί όμως ένας πλανήτης που εισπράττει κάθε μέρα από τον ήλιο δεκάδες φορές περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται κοιτάει απαθής τον πίδακα πετρελαίου στα βάθη του ωκεανού; Τώρα είναι που χρειαζόμαστε την πολυσυζητημένη καινοτόμα δύναμη του κεφαλαίου και τον ουτοπικό ενθουσιασμό των μηχανικών. «Τα σπαθιά να γίνουν άροτρα», έλεγε το φιλειρηνικό κίνημα «Οι έρημοι να γίνουν ηλιακή ενέργεια», πρέπει να πούμε τώρα εμείς.

«Υποτιμήσαμε το πόσο περίπλοκη είναι μια γεώτρηση στα 1.500 μέτρα κάτω από τη θάλασσα», παραδέχθηκε ο Χέιγουορντ. Και ο Μπαράκ Ομπάμα κήρυξε «πόλεμο» στον εχθρό. Mόνο που αυτή τη φορά ο εχθρός δεν είναι κάποιο ξένο κράτος, αλλά οι παρενέργειες οικονομικών, επιστημονικών και πολιτικών αποφάσεων. Τι πρέπει να κάνει ο επικεφαλής του στρατεύματος, να στείλει υποβρύχια να τορπιλίσουν τη διαρροή; Να εξαπολύσει στρατιωτικό πλήγμα εναντίον της διοίκησης της ΒΡ και όσων την υποστηρίζουν; Στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, ο Τζoρτζ Μπους θεώρησε το Αφγανιστάν και το Ιράκ υπόλογα για την Αλ Κάιντα. Μήπως θα έπρεπε ο Ομπάμα να θεωρήσει τη Βρετανία υπόλογη για την καταστροφική επίθεση στις αμερικανικές ακτές; Ομως η British Petroleum δεν είναι βρετανική. Το 1998 συγχωνεύθηκε με τον αμερικανικό γίγαντα Amoco, η εξέδρα άντλησης πετρελαίου ήταν κατασκευασμένη από Κορεάτες, ενώ η εταιρεία πληρώνει εταιρικό φόρο στη Βέρνη της Ελβετίας.

Η αγοραπωλησία ρύπων, τα σύγχρονα συγχωροχάρτια για τη ρύπανση, μπορούν άραγε να αποτελέσουν το μέλλον; Ή θα βρούμε το κουράγιο να μπούμε σε μια νέα εποχή ηλιακής ενέργειας, στην οποία η ευημερία δεν είναι περιβαλλοντική αμαρτία; «Είναι ώρα για καθαρές μορφές ενέργειας», έχει πει ο Ομπάμα. Αν μπορεί να υλοποιήσει αυτή τη δέσμευση, τότε η Βαστίλλη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών είναι καταδικασμένη να πέσει.

ΟΙΚΟ-ΤΥΠΟΣ από τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ το Σάββατο.

Αύριο Σάββατο 10 Ιουλίου κυκλοφορέι το πρώτο τεύχος της ειδικής έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου, ΟΙΚΟ-ΤΥΠΟΣ.
 
Μια έκδοση που φιλοδοξεί να διαφοροποιηθεί και να γίνει σημείο αναφοράς σε ότι αφορά τον καθημερινό τύπο.
 
Σε κάλεσμα προς τους φορείς η εφημερίδα τονίζει ότι θα τους ήθελε συνοδοιπόρους στην προσπάθεια να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες - απαιτήσεις κάθε φορέα - κλάδου ξεχωριστά με στόχο την σφαιρική ενημέρωση των αναγνωστών.

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Στο ευρωκοινοβούλιο από τους Οικολόγους Πράσινους το θέμα της οριοθέτησης της Παμβώτιδας!!!

"Η λίμνη των Ιωαννίνων αποτελεί κτήμα των μελλοντικών γενεών, ευρωπαϊκή φυσική και ιστορική κληρονομιά, αλλά και στολίδι της πόλης"

Τα δεινά της οριοθέτησης της λίμνης Παμβώτιδας και την προσπάθεια οικοπεδοποίησης της, αναδεικνύουν οι Οικολόγοι Πράσινοι με ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με την ίδια ερώτηση αναδεικνύεται και η διασπάθιση 3 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά κονδύλια, για ψευδεπίγραφο έργο ποδηλατοδρόμου που σχεδιάστηκε με στόχο να αλλοιώσει την οριοθέτηση της λίμνης.Η λίμνη των Ιωαννίνων αποτελεί εδώ και χρόνια πεδίο μικροκομματικών συμφερόντων και εξυπηρετήσεων, με τους τοπικούς πολιτικούς άρχοντες να πρωταγωνιστούν και σήμερα, όπως και οι προκάτοχοί τους εδώ και δεκαετίες, στην προσπάθεια συρρίκνωσης, υποβάθμισης και τσιμεντοποίησης της παρόχθιας ζώνης της.Εδώ και αιώνες οι αγροτικές εκτάσεις, τα περιφερειακά χωράφια και βοσκότοποι αποτελούν οργανικό τμήμα κάθε λιμναίου οικοσυστήματος. Κάθε σοβαρή περιβαλλοντική πολιτική θα έπρεπε να προωθεί την ενσωμάτωση τους στις προστατευόμενες περιοχές με τις παραδοσιακές τους χρήσεις (και όχι ως εν δυνάμει οικόπεδα), δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους αγρότες της περιοχής για παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.Αντί γι' αυτό, καλοθελητές πολιτικοί, προωθούν δυνατότητες παράνομης οικοπεδοποίησης με τα αμφίβολης νομιμότητας αναχώματα, τις ανταλλαγές γης και την αλλοιωμένη οριοθέτηση με τον τσιμεντο-ποδηλατόδρομο ως μοναδικές λύσεις. Εκ του πονηρού προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ψεύτική αντίθεση μεταξύ των παραδοσιακών χρήσεων γης και της προστασίας της λίμνης, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα να την κατακρεουργούν για την εξυπηρέτηση των οικοδομικών συμφερόντων που δουλικά υποτάσσονται. "Οι λίμνες της χώρας μας υποφέρουν και η Παμβώτιδα δεν αποτελεί εξαίρεση", δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. "Πέρα από κάθε κοντόφθαλμο συμφέρον, η λίμνη των Ιωαννίνων αποτελεί κτήμα των μελλοντικών γενεών, ευρωπαϊκή φυσική και ιστορική κληρονομιά, αλλά και στολίδι της πόλης. Στηρίζουμε τον αγώνα των ενεργών πολιτών για τη σωτηρία της από τις βλέψεις των καταπατητών και την οικολογική καταστροφή και ελπίζω ότι η πρωτοβουλία μας στο ευρωκοινοβούλιο θα βοηθήσει θετικά σε αυτή την κατεύθυνση".
Enhanced by Zemanta

Αιολικά πάρκα σε 12 θαλάσσιες περιοχές

Δώδεκα θαλάσσιες περιοχές προκρίθηκαν σε πρώτη φάση για την εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων, με βάση την προκαταρκτική χωροθέτηση που παρουσίασε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ, επίσης, αποφασίστηκε ότι στο στάδιο αυτό αποκλείονται οι πλωτές ανεμογεννήτριες, όπως και οι θαλάσσιες περιοχές με μεγάλα βάθη.

Οι περιοχές που επελέγησαν είναι ο Αη Στράτης, η Αλεξανδρούπολη, η Θάσος, η Κάρπαθος, η Κέρκυρα, το Κρυονέρι, η Λευκάδα, η Λήμνος, οι Πεταλιοί, η Σαμοθράκη και το Φανάρι.
Αδειοδότηση
Σύμφωνα με τον νέο νόμο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για την εγκατάσταση θαλάσσιων αιολικών πάρκων χρειάζεται να υπάρξει πρώτα προκαταρκτική αδειοδότηση των περιοχών ενδιαφέροντος, επί των οποίων στη συνέχεια θα γίνουν αναλυτικές μελέτες και θα εκπονηθούν οι στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής θα καθοριστεί η ακριβής θέση των θαλάσσιων αιολικών πάρκων, η έκταση που θα καταλάβουν και η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς.
Οι περιοχές που έχουν επιλεγεί αφορούν την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων με χρονικό ορίζοντα 2012 - 2017.
Οπως διευκρίνισε το υπουργείο Περιβάλλοντος στην ανακοίνωσή του, ο αποκλεισμός των πλωτών ανεμογεννητριών και των εγκαταστάσεων σε μεγάλα βάθη έγινε προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτητα ανάπτυξης, η αξιοπιστία και η οικονομικότητα των θαλάσσιων πάρκων.
Επιλογή
Τα κριτήρια επιλογής των θαλάσσιων περιοχών για την προκαταρκτική χωροθέτηση εστιάστηκαν στον αποκλεισμό περιοχών που βρίσκονται εκτός των έξι ναυτικών μιλίων, εκείνων στις οποίες η ανάπτυξη των θαλάσσιων πάρκων είναι ασύμβατη με άλλες χρήσεις, όσων τα βάθη είνα μεγαλύτερα των 50 μέτρων, καθώς και όσων βρίσκονται σε δίκτυο natura και γνωστών περιοχών προστασίας της φύσης. Η ταχύτητα του ανέμου, παρότι χρησιμοποιείται ως κριτήριο αξιολόγησης, δεν ήταν καθοριστική στη φάση αυτή, ενώ ελήφθησαν υπόψη οι αιτήσεις που έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα οι επενδυτές για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται στη θάλασσα έχουν ακριβότερο κόστος από τις ανεμογεννήτριες εδάφους, ενώ σημαντικά ακριβότερη είναι και η μεταφορά του παραγόμενου ρεύματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί ρεύματος από θαλάσσια αιολικά εισπράττουν υψηλότερη εγγυημένη τιμή ανά κιλοβατώρα.

Θεσσαλονίκη: Το Σέιχ Σου ξαναγεννιέται

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΚΛΑΡΗΣ
Η φυσική αναγέννηση, σε αντίθεση με την εκτεταμένη τεχνητή αναδάσωση, κατάφερε να ζωντανέψει ξανά το καμένο τμήμα του Σέιχ Σου, 13 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 7ης Ιουλίου 1997.
Τα πουρνάρια, τα πεύκα και τα κυπαρίσσια που υπήρχαν πριν έχουν καλύψει και πάλι το 55% του περιαστικού δάσους που κάηκε (16.640 στρέμματα). Αντιθέτως, τα περισσότερα από τα 1,5 εκατ. δενδρύλλια που φυτεύτηκαν τα επόμενα χρόνια είτε δεν κατάφεραν να διατηρηθούν, είτε δεν είχαν την υποστήριξη (καλλιέργεια, πότισμα, αραιώματα κ.ά.) που χρειαζόταν τα επόμενα χρόνια.
Το Σέιχ Σου ξαναδημιουργείται και σε μερικά χρόνια θα έχει πάλι την εικόνα του δάσους που είχε στο παρελθόν, όμως δε θα είναι ένα καλύτερο περιβαλλοντικά και αισθητικά δάσος, όπως είχε σχεδιαστεί μετά την πυρκαγιά του '97.
«Η φυσική μεταπυρική αναγέννηση τραχείας πεύκης και κυπαρισσιού έγινε ικανοποιητικά. Αντιθέτως, η αναδάσωση με τόσο πολλά είδη -σχεδόν όλη τη δασική βοτανική- δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το Σέιχ Σου κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα προβληματικό δάσος και μάλιστα επί πληρωμή. Μετά την πυρκαγιά είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα καλύτερο δάσος, όμως τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα», δήλωσε ο Θεοχάρης Ζάγκας, αναπληρωτής καθηγητής Δασοκομίας της Σχολής Δασολογίας του ΑΠΘ και πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας.
«Η αυτοαποκατάσταση προχώρησε με μεγάλη επιτυχία, τόσο στη χαμηλή βλάστηση (πουρνάρια) όσο και στα κωνοφόρα. Η τεχνητή αναγέννηση είχε μερική επιτυχία, ιδιαίτερα όταν ο αρχικός στόχος ήταν από το 95% που αποτελούσαν τα κωνοφόρα να μετατραπεί το 30% σε δάσος φυλλοβόλων και για αισθητικούς λόγους και επειδή είναι πυράντοχα. Το δάσος αναγεννιέται, το θέμα όμως είναι αν θα είναι καλύτερο απ' ό,τι πριν από την πυρκαγιά», πρόσθεσε ο Νικόλαος Γρηγοριάδης, ερευνητής Δασοκομίας και Δασικής Οικολογίας του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ.
Οχυρωμένο από πλημμύρες
Ο τομέας που τα έργα ολοκληρώθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό είναι αυτός της αντιπλημμυρικής προστασίας. Από το 2005 και έπειτα κατασκευάστηκαν συνολικά 102 φράγματα, θωρακίζοντας τη Θεσσαλονίκη από τον κίνδυνο πλημμύρας από το Σέιχ Σου.
«Κατασκευάστηκαν ολοκληρωμένα συστήματα διευθέτησης ανά λεκάνη στα ρέματα του Ελαιώνα, του Αγ. Παντελεήμονα, του Κήπου του Καλού, της Ανω Τούμπας και του Κωνσταντινίδη. Τα 102 φράγματα διευθέτησης των χειμάρρων έχουν παραδοθεί, είναι ικανοποιητικά κι εκτιμώ ότι δε θα έχουμε και στο μέλλον πρόβλημα πλημμυρικών φαινομένων από την περιοχή του Σέιχ Σου», τόνισε ο Παναγιώτης Στεφανίδης, αναπληρωτής καθηγητής Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και πρόεδρος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Περιπολίες και καθαρισμός
Δύο από τα «φλέγοντα» ζητήματα για το Σέιχ Σου παραμένουν η προστασία του από ενδεχομένη νέα πυρκαγιά, αλλά και από τους ασυνείδητους που εγκαταλείπουν μπάζα και μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών.
Από χτες ξεκίνησαν και επίσημα οι περιπολίες για την περιφρούρηση του δάσους του Σέιχ Σου από στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας και εθελοντικές ομάδες, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Οι εθελοντές, εξοπλισμένοι με κιάλια, ασυρμάτους, κινητά τηλέφωνα και χάρτες, θα βρίσκονται στα σημεία - πυροφυλάκια Αρτεμις και Καρά Τεπέ τα Σαββατοκύριακα, τις θερμές ώρες της ημέρας, 14:00 - 18:00, και τις καθημερινές, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι υψηλός.
Στο μεταξύ, σήμερα στις 9 το πρωί, προσωπικό του δήμου Θεσσαλονίκης και εθελοντές έχουν ραντεβού στη διασταύρωση Φιλίππειου (Γήπεδο Κεραυνού), για να ξεκινήσουν εκστρατεία καθαρισμού στο Σέιχ Σου, στις τοποθεσίες Καρά Τεπέ και Αγίου Βασιλείου. Για τη μεταφορά των εθελοντών θα υπάρχει λεωφορείο στις 8 το πρωί έξω από το δημαρχείο, στην οδό Βενιζέλου 45.

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2010

Απόβλητα των τυροκομείων μετατρέπονται σε ενέργεια!

Στην Ήπειρο, και στους τέσσερις Νομούς, υπάρχουν αρκετές τυροκομικές μονάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη διάθεση των αποβλήτων τους. Μάλιστα σε κάποιες έχουν επιβληθεί και σχετικά πρόστιμα.Ωστόσο μια πρόσφατη «εφεύρεση» μετατρέπει τα απόβλητα των τυροκομείων σε καθαρή ενέργεια. Πρόκειται για μια κυψέλη καυσίμου, με πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη. Συγκεκριμένα μετατρέπει τα απόβλητα των τυροκομείων σε ενέργεια, αφού τα καθαρίζει από το ρυπαντικό τους φορτίο.Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο, θα έχουν κέρδος.Η εφεύρεση δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.Σύμφωνα με δηλώσεις του καθηγητή Γεράσιμου Λυμπεράτου στη «Real News» «Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και δείχνουν ότι η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη οικονομικά λύσει για τις επιχειρήσεις».Να σημειωθεί ότι τα λύματα του τυροκομείου είναι καλύτερης ποιότητας από κάθε άλλο οργανικό απόβλητο για την παραγωγή ενέργειας.Ο κ. Λυμπεράτος, διευκρινίζει σχετικά: «Αντίθετα, τα υπόλοιπα απόβλητα, όπως αυτά των βιολογικών καθαρισμών, χρειάζονται μια επεξεργασία που θα τα απαλλάξει από τα διάφορα ολικά στερεά, τα οποία εμπεριέχουν. Ενδεικτικά, 1 m³ τυρόγαλου δίνει ενέργεια ανάλογη με 100 m³ αποβλήτων του βιολογικού καθαρισμού».

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

Η Greenpeace ξεμπροστιάζει εταιρείες για την αποψίλωση της Ινδονησίας

Pizza HutΤζακάρτα, Ινδονησία
Η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace δημοσιοποίησε λίστα με μεγάλες εταιρείες που επιτείνουν την αποψίλωση της ζούγκλας στην Ινδονησία χρησιμοποιώντας χαρτί και φοινικέλαιο από μη βιώσιμες πηγές.

H περιβαλλοντική καταστροφή στο ινδονησιακό αρχιπέλαγος είναι πιθανώς από τις χειρότερες που συντελούνται αυτή την περίοδο στον πλανήτη: τεράστιες εκτάσεις ζούγκλας δίνουν τη θέση τους σε φυτείες για την παραγωγή χαρτιού και ανθυγιεινού φοινικέλαιου, με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου και να ωθούνται στα όρια της εξαφάνισης οι ουραγκοτάγκοι και άλλα απειλούμενα είδη.

Η Greenpeace βάζει τώρα στο στόχαστρο τους εταιρικούς πελάτες του ομίλου Asia Pulp and Paper (APP), παγκόσμιου γίγαντα του χαρτοπολτού και του φοινικέλαιου.

Η εταιρεία Sinar Mas, θυγατρική του ομίλου APP, «καταστρέφει αδυσώπητα τα τροπικά υγρά δάση» γράφουν οι ερευνητές της Greenpeace σε έκθεση με τίτλο Πώς η Sinar Mas Πολτοποιεί τον Πλανήτη.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η λίστα με τους πελάτες της Sinar Mass περιλαμβάνει τις αλυσίδες σουπερμάρκετ Tesco και Walmart, τη βρετανική αλυσίδα πολυκαταστημάτων WH Smith, την αμερικανική εταιρεία υπολογιστών HP, την αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων KFC, την ολλανδική εταιρεία αναλώσιμων Corporate Express και την αυστραλιανή PaperlinX.

Περιοδικά που τυπώνονται σε χαρτί της Sinar Mass είναι μεταξύ άλλων οι αμερικανικές εκδόσεις των National Geographic, CNN Traveler, Cosmo Girl, Elle, Esquire και Marie Claire.

Εκτός από την παραγωγή χαρτοπολτού από μη ανανεώσιμες πηγές, η Sinar Mass κατηγορείται επίσης για αποψίλωση εκτάσεων που μετατρέπονται σε μονοκαλλιέργειες φοινικόδεντρων.

Φοινικέλαιο από τις περιοχές αυτές φέρονται να χρησιμοποιούν οι αμερικανικές εταιρείες τροφίμων και εστιατορίων Campel Soup, Burger King, Dunkin Donuts και Pizza Hut και η ιαπωνική εταιρεία καλλυντικών Shiseido.

H Greenpeace επαινεί αντίθετα τις εταιρείες που σταμάτησαν να χρησιμοποιούν φοινικέλαιο της Sinar Mas, όπως η εταιρεία χημικών προϊόντων Unilever και οι εταιρείες τροφίμων Kraft και Nestle.

Ο όμιλος APP επιμένει από την πλευρά του ότι δεσμεύεται για χρήση αειφόρων πηγών, η Greenpeace όμως τον κατηγορεί ότι δεν τηρεί τις υποσχέσεις του.

Μια από τις περιοχές που υλοτομεί η APP είναι, σύμφωνα με την Greenpece, το δάσος του Μπουκίτ Τιγκαπουλού όπου ζουν ουραγκοτάγκοι και τίγρεις της Σουμάτρας. Και τα δύο θηλαστικά απειλούνται με εξαφάνιση.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Σουσίλο Μπαμπάνγκ Γιοντχογιόνο επέβαλε πρόσφατα μορατόριουμ στην εκχώρηση δασικών εκτάσεων, ως αντάλλαγμα για την παροχή οικονομικής βοήθειας 1 δισ. δολαρίων από τη Νορβηγία.

Η Greenpeace παραμένει δύσπιστη για την αποτελεσματικότητα του μέτρου, δεδομένου ότι οι εκτάσεις που εκμεταλλεύεται η Sinar Mas δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία με τη Νορβηγία και η κυβέρνηση της Ινδονησίας παραδέχεται ότι η παράνομη υλοτομία ανθεί.

Λόγω της καταστροφής των δασών, η Ινδονησία έχει σήμερα την τρίτη θέση παγκοσμίως στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου.
Enhanced by Zemanta

H Air Liquide παρείχε ηλεκτρική ενέργεια στον πιο μεγάλο στόλο πράσινων περονοφόρων ανυψωτών (κλαρκ) του Καναδά


Η Air Liquide υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση για την παροχή υδρογόνου,  σταθμών ανεφοδιασμού και υποδομής για τον  νέο στόλο των «πράσινων» κλαρκ της Walmart στο νέο κέντρο διανομής της εταιρείας, το οποίο βρίσκεται στον Καναδά.
Ο συγκεκριμένος στόλος διαθέτει τη μεγαλύτερη βάση κλάρκ τεχνολογίας υδρογόνου στον Καναδά, ενώ αποτελεί  την πρώτη εμπορική σύμβαση στην χώρα στον τομέα της παροχής ενέργειας από υδρογόνο. Επίσης είναι ο  πρώτος στόλος στο είδος του, ο οποίος ανεφοδιάζεται από τον Όμιλο της Air Liquide.
Η Air Liquide  θα σχεδιάσει μια ειδική λύση για το χειρισμό υλικών. Θα ενσωματώσει τους διανομείς υδρογόνου εσωτερικής χρήσης, οι οποίοι βρίσκονται σε όλο το κέντρο διανομής της Walmart στον Καναδά. Αυτοί οι διανομείς θα έχουν την δυνατότητα να παρέχουν συνολικά πάνω από 100 kg ανά ημέρα και θα ανεφοδιάζουν τα οχήματα σε λιγότερο από 2 λεπτά. Αυτός ο γρήγορος ανεφοδιασμός ισοδυναμεί με μία σημαντική αύξηση παραγωγικότητας  συγκριτικά με την διαδικασία αλλαγής μπαταρίας για τα ηλεκτρικά κλαρκ. Η Air Liquide θα παρέχει επίσης το υδρογόνο το οποίο παράγεται στον Καναδά, χρησιμοποιώντας 98% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως για παράδειγμα η υδροηλεκτρική ενέργεια.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή παρουσιάζει σημαντική εξέλιξη σε ότι αφορά τις τεχνολογίες υδρογόνου.  Τα κλαρκ όχι μόνο δεν παράγουν αέρια θερμοκηπίου, αλλά προσφέρουν αύξηση της παραγωγικότητας κατά 2%, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα οχήματα που λειτουργούν με μπαταρία.
Μέχρι σήμερα, έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι από σαράντα πέντε σταθμοί ανεφοδιασμού υδρογόνου της Air Liquide ανά τον κόσμο. Άλλα προγράμματα στον Καναδά χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο περιλαμβάνουν πιλοτικά έργα των αεροδρομίων του Vancouver και του Montreal, και τον σταθμό Whistler, που διατηρεί στόλο 20 λεωφορείων υδρογόνου της BC Transit σε λειτουργία. Στην Κορέα, έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία δυο νέων σταθμών ανεφοδιασμού του υδρογόνου αποκλειστικά για αυτοκίνητα.

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Τα Μεσογειακά Θαλάσσια Οικοσυστήματα στο επίκεντρο του 2ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

Με  την επιστημονική συνεργασία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

Με την  συμμετοχή 28 φοιτητών από 12 χώρες που θα παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις 26 διεθνούς φήμης καθηγητών από 16 ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, με εξειδίκευση στα Θαλάσσια Οικοσυστήματα της Μεσογείου, άρχισε το 2ο Διεθνές Θερινό Σχολείο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση με φορέα διοργάνωσης το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 
Με θέμα «Μεσογειακά Θαλάσσια Οικοσυστήματα: λειτουργία και εξέλιξη», το πρόγραμμα έχει στόχο να συγκεντρώσει και να μεταφέρει στους Έλληνες και ξένους φοιτητές και ερευνητές που το παρακολουθούν, τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το μέλλον και την προστασία της Μεσογείου.  
Οι διαλέξεις  πραγματοποιούνται στο «Παλλάς Αθηνά» στην Κηφισιά, έδρα του Κοινωφελούς Ιδρύματος, από 1 έως 15 Ιουλίου 2010, με δωρεάν συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων καθώς και ερευνητών που εξειδικεύονται στον τομέα των θαλάσσιων επιστημών με προσανατολισμό στην Μεσόγειο θάλασσα. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Οικολογικό Φεστιβάλ «παρ’ όχθην Κερκίνης»Δέκα χρόνια συμπλήρωσε το Οικολογικό Φεστιβάλ «παρ’ όχθην Κερκίνης» που οργάνωσε ο Δήμος Κερκίνης από 1 έως 4 Ιουλίου 2010, με παιδικό Φεστιβάλ, Συναυλίες, Θέατρο, εκθέσεις Ζωγραφικής & Φωτογραφίας, αθλητικές δραστηριότητες, παρόχθια καθαριόητα, παραδοσιακούς χορούς, περιηγήσεις με βάρκα και ημερίδα για την τοπική ανάπτυξη.

Η ημερίδα, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, στον Δήμο Κερκίνης, εισηγητές ήταν ο κ. Νικόλαος Χατζηγεωργιάδης (Γεωπόνος, Τεχνολόγος Τροφίμων ΑΠΘ) με θέμα: «Βιολογικός τρόπος παραγωγής αγροτικών προϊόντων», και ο Δημήτρης Μιχαηλίδης (δημοσιογράφος, συνεργάτης του ΑΓΡΟΡΑΜΑ) με θέμα: «Τοπική Ταυτότητα, Τοπικά Σύμφωνα, Τοπική Ανάπτυξη», με συντονιστή τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσης Κερκίνης κ. Κυριάκο Κυβρακίδη, ενώ συμμετείχε ο κ. Θόδωρος Ναζιρίδης (Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης) και ο κ. Παναγιώτης Γκιοργκίνης (Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Σερρών).

Ο κ. Δ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην από 27/6/2010 δήλωση του κ Γ. Πουσσαίου (Γενικού Γραμμ. Τουρισμού), η οποία έγραφε «Στα πλαίσια των προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, έμφαση δίνεται κυρίως σε επιχειρηματικές συνεργασίες και συλλογικές δράσεις και όχι σε μεμονωμένες δραστηριότητες. Προωθούνται τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας για τη σύνδεση τουρισμού –πολιτισμού και τοπικής ταυτότητας -γαστρονομίας. Μέσα από τα σχήματα αυτά στόχος είναι να συνδεθεί η αγροτική παραγωγή με τον πολιτισμό και τον τουρισμό και να αποτελέσουν τα τοπικά προϊόντα αναπόσπαστο κομμάτι του brand name των περιοχών, εξασφαλίζοντας την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη τους βασισμένη στην ιδιαίτερη παράδοση και τα ποιοτικά προϊόντα διατροφής. Οι νέοι αγρότες με την φρεσκάδα και την δυναμική που χαρακτηρίζει την γενιά τους, με ανοιχτά μυαλά, καινοτόμες ιδέες, ευελιξία αλλά κυρίως διάθεση για αλλαγές και επιχειρηματικότητα είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν πράξη τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας».


Αναπόσπαστο στοιχείο της τοπικής ταυτότητας της περιοχής Κερκίνης είναι η λίμνη, είναι η φύση, είναι ο οικοτουρισμός, είναι η καλλιέργεια με φροντίδα στο περιβάλλον, είναι οι βιολογικές καλλιέργειες και εκτροφές, είναι η προστασία του περιβάλλοντος.

Εργαλείο κινητοποίησης όλων των κατοίκων καθώς και βάση για την από κοινού ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής Κερκίνης, είναι ένα Τοπικό Σύμφωνο, που θα συγκεντρώνει την πλειοψηφία των επαγγελματιών και ενεργών πολιτών της περιοχής, πολύ περισσότερο που τώρα με τους «Καλλικρατικούς» δήμους απομακρύνεται πολύ η άμεση επαφή των πολιτών με την πρώτη δημοκρατική δομή που ήταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα Τοπικά Σύμφωνα είναι μια χάρτα, μια συμφωνία, μια διακήρυξη μιας ομάδας επαγγελματιών που συμφωνούν και συναποφασίζουν να συνεργαστούν σε «εθελοντική» βάση προκειμένου να προωθήσουν ένα κοινό όραμα για την περιοχή τους. Τα Τοπικά Σύμφωνα, έχουν σαν κύριο σκοπό την διαφύλαξη του καλού ονόματος μιας περιοχής, ως μια «συλλογική περιουσία» που ανήκει σε όλους και που πρέπει να διαφυλάσσεται από συλλογική δομή, φροντίζοντας για την από κοινού προώθησή του.

Το Τοπικό Σύμφωνο μιας περιοχής είναι στην ουσία έκφραση του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ», που είναι η συνδετική ουσία που κρατά σε συνοχή μια κοινωνία. Τα Τοπικά Σύμφωνα είναι μια σύγχρονη δομή που συμπληρώνει την τοπική δημοκρατία, ενεργοποιεί τους πολίτες, συμμετέχει στην ανάπτυξη, υποβοηθά τον σχηματισμό Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και δημιουργεί προϋποθέσεις ΤΟΠΙΚΗΣ ενδογενούς ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Ο σημερινός Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, απευθυνόμενος στους Νέους Αγρότες, στην Αρχαία Ολυμπία, στις 5 Σεπ 2009, μας θύμισε ο κ. Π. Γκιοργκίνης (ΕΝΑ ΣΕΡΡΩΝ) είπε μεταξύ άλλων: «Η ελληνική ταυτότητα στα προϊόντα θα ενισχυθεί με την τοπική ταυτότητα. Το κάθε προϊόν μπορεί να έχει την ταυτότητά του την τοπική. Γι΄ αυτό το λόγο, θα ενισχύσουμε τα «Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας» με πρότυπα και με ειδική σήμανση για τα προϊόντα, αλλά και τις υπηρεσίες των κατά τόπους περιοχών».

Το πρώτο Τοπικό Σύμφωνο στην Ελλάδα, το είδαμε στην Λίμνη Πλαστήρα (Καρδίτσα). Αργότερα το Κέντρο Στρατηγικού Προγραμματισμού ΠΙΝΔΟΣ εισήγαγε τον θεσμό σε 12 περίπου ορεινούς νομούς. Στο LEADER (2000-6) υπεβλήθησαν για χρηματοδότηση 19 νέα Τοπικά Σύμφωνα. Ακόμα και σε περιοχές όπως είναι η Κερκίνη (Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας ΟΙΚΟΞΕΝΙΑ), η Κοζάνη (ΤΣΠ ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ), η Πιερία (ΤΣΠ ΘΡΟΝΟΣ) και άλλα, δεν διακρίνουμε σήμερα ενεργό εντατική δράση των Τοπικών Συμφώνων, ενώ αναδύονται συνεχώς ενέργειες για νέα Τοπικά Σύμφωνα, όπως στην Ημαθία (Γεωγραφικό Δίκτυο Ποιότητας ΒΕΡΓΙΝΑ), την Ροδόπη (Ομάδα Πρωτοβουλίας για ΤΣΠ Ροδόπης), Σαντορίνη και άλλα.

Σήμερα δυναμικά αναδύεται ανάμεσα στο δίπολο Κοινωνία VS Αγορά, η Κοινωνία των Πολιτών με πολλές ΜΚΟ, Μη κερδοσκοπικές, Συλλόγους, Συνεταιρισμούς κλπ, δομή της οποίας (Κοινωνία των Πολιτών) είναι και τα Τοπικά Σύμφωνα.

Σήμερα, που οι τοπικές κοινωνίες ξανααναλαμβάνουν σιγά-σιγά δράση, αφού αποτύχανε τα σχήματα κεντρικού σχεδιασμού, τα Τοπικά Σύμφωνα είναι μια ελπιδοφόρα πρόταση, που πέρασε τις «παιδικές ασθένειες» και ενεργοποιώντας τις τοπικές κοινωνίες επαναφέρει την ανάπτυξη στην τοπική, ανθρώπινη διάστασή της. Τώρα πλέον έχουμε αρκετές εμπειρίες, έχουμε κάνει αρκετά λάθη και μπορούμε εφόσον το θέλει η κάθε τοπική κοινωνία να προχωρήσουμε. Οι κοινωνίες και η δημοκρατία χρειάζονται τα Τοπικά Σύμφωνα, και οι τοπικοί παραγωγικοί φορείς χρειάζονται την τοπική στήριξη μιας Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του προαπαιτούμενου Τοπικού Συμφώνου.

Εκφράσθηκε από πολλούς η επιθυμία να συνεχισθεί η συζήτηση για ένα Τοπικό Σύμφωνο, με ευρεία συμμετοχή, στην Περιοχή.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Και ψάρια έχει ο Κηφισός !

Παρά την έντονη ρύπανση και τα αμέτρητα πλήγματα που έχει δεχθεί ο Κηφισός συνεχίζει να αντιστέκεται και να αναπνέει. Το αισιόδοξο μήνυμα έρχεται από τους Ελληνες επιστήμονες που εντόπισαν στα νερά του μεγαλύτερου ποταμού της Αττικής σημαντικό αριθμό ψαριών, ανάμεσα στα οποία και έναν εντυπωσιακό Ποταμοκέφαλο μήκους 31 εκατοστών!

Η ιχθυολογική ομάδα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών βρέθηκε μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη κατά τη διάρκεια των δύο δειγματοληπτικών επισκέψεων που πραγματοποίησε πρόσφατα στο ποτάμι.

Ο γεωγράφος-βιολόγος δρ Σταμάτης Ζόγκαρης και οι ιχθυολόγοι Λεωνίδας Βαρδάκας και Νίκος Κούτσικος διαπίστωσαν ότι ο Κηφισός, από το ύψος του νοσοκομείου των Αγίων Αναργύρων και πάνω, εξακολουθεί να είναι αρκετά υγιής ώστε να επιτρέπει στα ψάρια να ζουν και να πολλαπλασιάζονται. «Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε» δηλώνει στην «Espresso» ο κ. Βαρδάκας αναφερόμενος στην ποσότητα αλλά και στα χαρακτηριστικά των ψαριών που ζουν στον Κηφισό. «Βρήκαμε εκατοντάδες ψάρια και σε καλά μεγέθη, δηλαδή με μήκος 11 με 15 εκατοστά, γεγονός που δείχνει ότι τα ψάρια μπορούν και μεγαλώνουν. Βρήκαμε επίσης και μικρά, που σημαίνει ότι μπορούν να αναπαράγονται» αναφέρει, προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν ο μεγαλόσωμος

Ποταμοκέφαλος των 31 εκατοστών που εντόπισαν λίγο ψηλότερα. Οι ειδικοί βρήκαν επίσης ένα άλλο είδος ψαριού, τις Μπριάνες, ωστόσο δεν κατάφεραν να εντοπίσουν δείγμα από το απειλούμενο ενδημικό είδος του Αττικόψαρου.

Σύμφωνα με τον κ. Βαρδάκα, άγνωστο παραμένει το πώς βρέθηκαν τα συγκεκριμένα είδη ψαριών στον Κηφισό, αφού κανονικά δεν απαντώνται στο συγκεκριμένο ποτάμι. Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν ότι τα ψάρια μπήκαν στο σύστημα του Κηφισού πριν από πέντε με εφτά χρόνια, ενώ η περαιτέρω ανάλυση των δειγμάτων που έχουν συλλεχθεί θα φανερώσει στους επιστήμονες από ποιο ποτάμιο σύστημα προέρχονται.

Πάντως, εκείνο που γοήτευσε περισσότερο τον κ. Βαρδάκα ήταν το όμορφο παραποτάμιο δάσος που υπάρχει στην περιοχή Αδάμες κοντά στη Νέα Κηφισιά, εκεί όπου βρέθηκε ο μεγάλος Ποταμοκέφαλος. Οπως λέει ο ίδιος, «δεν φανταζόμουν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στον Κηφισό. Είναι εκπληκτικό το τοπίο, σχεδόν αδιατάρακτο».
ΣΤΑΘΗΣ ΔEΛHΓΙΩΡΓHΣ

Κυριακή, 4 Ιουλίου 2010

Συνεχίζουν το έργο του ...Δαρβίνου

Ο Δαρβίνος θα χαιρόταν στην ιδέα ότι το έργο του συνεχίζεται ακριβώς εκεί που έθεσε ο ίδιος τις βάσεις της θεωρίας της εξέλιξης. Ο Πίτερ και η Ρόζμαρι Γκραντ, οι πραγματικοί κληρονόμοι του μεγάλου Βρετανού φυσιοδίφη, ζουν στα νησιά Γκαλαπάγκος τουλάχιστον έξι μήνες κάθε χρόνο τα τελευταία 37 χρόνια και μελετούν την εξέλιξη των ειδών. Το ζεύγος των Αμερικανών επιστημόνων έφτασε στα Γκαλαπάγκος το 1973. Τότε, ήταν δυο νεαροί ερευνητές που ταξίδεψαν στα πιο διάσημα νησιά της επιστήμης χάρις σε μια υποτροφία 4.000 δολαρίων για ένα έτος.Μολονότι έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, ακόμη δεν έχουν τελειώσει τη δουλειά τους, όπως δηλώνουν στο περιοδικό L’Espresso. Η επιστήμη, λένε, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Στο μεταξύ, ανακηρύχθηκαν επίτιμοι καθηγητές στο πανεπιστήμιο του Πρίνστον και έλαβαν δεκάδες τιμητικές διακρίσεις, όπως το βραβείο Κιότο το 2009 και το βραβείο Μπαλζάν το 2005. Με τα χρηματικά έπαθλα που συνοδεύουν αυτές τις διακρίσεις μπόρεσαν να χρηματοδοτήσουν ένα μέρος της έρευνάς τους.

4 δεκαετίες έρευνας!

Ο Πίτερ και η Ρόζμαρι Γκραντ εγκαταστάθηκαν στα Γκαλαπάγκος το 1973 μαζί με τα δυο τους παιδιά, έξι και οκτώ χρόνων. Η εκπαίδευσή τους δεν ήταν τυπική. Τα δυο παιδιά μελετούσαν με τους γονείς τους στα διαλείμματα των ερευνών στο νησί, ενώ τις περισσότερες φορές ακολουθούσαν τους δυο επιστήμονες στις εξερευνήσεις τους. Η κόρη τους δημοσίευσε την πρώτη της έρευνα για τις τσίχλες στα 13 της χρόνια για να ακολουθήσει και επαγγελματικά τα βήματα των γονιών της μετά την ενηλικίωσή της.Η ημέρα της οικογένειας στα νησιά του Δαρβίνου ξεκινά εδώ και 37 χρόνια στις 5 τα ξημερώματα, μια ώρα πριν από την αυγή. Αυτή την ώρα έχει λιγότερη ζέστη, και το ζεύγος των επιστημόνων μπορεί να αφιερωθεί στη μελέτη του ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας βράχους και χαράδρες και στήνοντας παγίδες για τα είδη που πρέπει να καταγραφούν. Στις 11 το πρωί ο Πίτερ και η Ρόζμαρι Γκραντ επιστρέφουν στη βάση τους για να φάνε μια σούπα και να ανταλλάξουν πληροφορίες γύρω από τις παρατηρήσεις τους.Το μεσημέρι, αντίθετα, είναι η στιγμή του «μαρκαρίσματος» των πουλιών, 25 έως 30 την ημέρα. Η εργασία τους τελειώνει στις 4 το απόγευμα με ένα ντους από αλμυρό νερό κι ένα γεύμα από τόνο και ρύζι. Το τροπικό ηλιοβασίλεμα έρχεται στις 6 και 19 λεπτά ακριβώς. Μισή ώρα αργότερα πέφτει το σκοτάδι.Σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες οι δυο επιστήμονες παρατήρησαν και καταχώρησαν στο αρχείο τους με μεθοδικότητα και υπομονή επτά γενιές ενός είδους σπίνου που ενδημεί στα Γκαλαπάγκος. Η δουλειά τους έδωσε μια νέα ώθηση στη θεωρία της εξέλιξης και εξουδετέρωσε την άποψη ότι στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου δεν μπορούν να γίνουν ακριβείς παρατηρήσεις γύρω από την επιλογή των ειδών.

Η αλλαγή του κλίματος
Μελετώντας τους σπίνους, το ζεύγος Γκραντ ανακάλυψε ότι οι μεταβολές στη διαθεσιμότητα της τροφής που οφείλονται στις απότομες αλλαγές του κλίματος, έχουν ως συνέπεια την αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας και οδηγούν σε μια ταχεία φυσική επιλογή. Με άλλα λόγια, στις περιόδους ξηρασίας, όταν οι σπόροι είναι πιο σκληροί, οι σπίνοι που διαθέτουν δυνατό και φαρδύ ράμφος επιβιώνουν πολύ πιο εύκολα από τους σπίνους με το λεπτό ράμφος, το οποίο αναζητά την τροφή του στους χυμούς των καρπών και τους μαλακούς σπόρους. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην επόμενη γενιά του είδους κυριαρχούν σπίνοι με φαρδύ ράμφος. Όταν επικρατούν οι αντίθετες κλιματικές αλλαγές, αυτή η διαδικασία αντιστρέφεται.Η μεγάλη ταχύτητα των γενετικών μεταλλάξεων που διαπιστώθηκε χάρις στην μοναχική εργασία των δυο ερευνητών προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στην επιστημονική κοινότητα. Ο Πίτερ και η Ρόζμαρι Γκραντ είχαν επίσης την τύχη να παρατηρήσουν τη δημιουργία ενός νέου είδους που προέκυψε από τη διασταύρωση ενός τοπικού πουλιού με έναν «μετανάστη» που έφτασε στα Γκαλαπάγκος από τη νήσο Σάντα Κρουζ.Στα 73 τους χρόνια, οι δυο ερευνητές βλέπουν τη μόνη απειλή για τις μελέτες τους να προέρχεται από τους θεολόγους που απορρίπτουν ολοκληρωτικά τη θεωρία της εξέλιξης υποστηρίζοντας φανατικά τον ευφυή σχεδιασμό. Όπως δηλώνει ο Πίτερ Γκραντ, «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η νέα γενιά των Αμερικανών φονταμενταλιστών θεολόγων που προσπαθεί να καταστρέψει χρόνια επιστημονικής δουλειάς».

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...