Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΠΕΚΑ: Τα περισσότερα κτίρια στην Ελλάδα είναι ενεργοβόρα

Η πλειονότητα των κτιρίων στην Ελλάδα είναι ενεργοβόρα, καθώς εντάσσονται σε χαμηλές βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) από τα 192.000 κτίρια που επιθεωρήθηκαν το διάστημα Ιανουαρίου 2011-Σεπτεμβρίου 2012, τα 184.000 εντάσσονται στην κατηγορία Γ ή χαμηλότερη.

Επιπλέον, είναι ενδεικτικό ότι πάνω από 51.000 κτίρια κατατάσσονται στη χαμηλότερη ενεργειακή βαθμίδα, περισσότερα από κάθε άλλη κατηγορία ενώ μόλις 326 κτίρια κατατάσσονται στις δύο πρώτες βαθμίδες (Α + και Α) και 9.730 στις δύο επόμενες (Β+ και Β). Να σημειωθεί ότι οι ενεργειακές επιθεωρήσεις κατέστησαν από πέρυσι υποχρεωτικές για τα κτίρια που πωλούνται η ενοικιάζονται, σε εφαρμογή σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας.

Η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ είχε θεσπίσει κατώτατες υποχρεωτικές αμοιβές για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίες καταργήθηκαν πρόσφατα με εγκύκλιο του υπουργείου.

Παράλληλα, προχωρά νομοθετική ρύθμιση ώστε να θεσπιστούν ανώτατες αμοιβές. Το ΥΠΕΚΑ σημειώνει ότι το επόμενο βήμα, αφορά στη δημιουργία ενός σώματος μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών (μέσα από εκπαίδευση και εξετάσεις), στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου (πρόσφατα ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων» και σύντομα θα κατατεθεί στη βουλή προς ψήφιση), στην εντατικοποίηση των ελέγχων από την ΕΥΕΠΕΝ και στην αξιολόγηση των συμπερασμάτων της πρώτης καταγραφής, σε συνδυασμό με κατάλληλα κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία.

«Με τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των ΠΕΑ, είναι δυνατή η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που θα οδηγήσουν στη λήψη περαιτέρω μέτρων στοχεύοντας σε ουσιαστικές βελτιώσεις του κτιριακού τομέα. Η βελτίωση αυτή είναι πολύ σημαντική, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, καθώς θα ωφελήσει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοίκους των κτιρίων αυτών, αλλά και την ελληνική οικονομία ευρύτερα», σημειώνει το υπουργείο.
moneypost.gr

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ΧΥΤΑ στη Ζάκυνθο

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Ελλάδα, για τον χώρο υγειονομικής ταφής που λειτουργεί σε προστατευόμενη περιοχή στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η χωματερή λειτουργεί κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί αποβλήτων και συνιστά σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, και ιδίως για τον φωλεασμό των χελωνών. Η Ελλάδα πρέπει είτε να κλείσει τον χώρο υγειονομικής ταφής είτε να ευθυγραμμισθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα.

«Καθώς βαδίζουμε προς μια κοινωνία ανακύκλωσης, η υγειονομική ταφή πρέπει να αποτελεί την έσχατη λύση. Και όταν χρησιμοποιείται, δεν μπορεί να είναι εις βάρος της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος», δήλωσε ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος Γιάνες Ποτότσνικ, σχολιάζοντας την απόφαση, και αναρωτήθηκε: «Γιατί θα πρέπει να μείνουμε στην ιστορία ως μια γενιά που κατέστρεψε το περιβάλλον, και όχι ως μια γενιά που διατήρησε το περιβάλλον για τα παιδιά μας;».

Ο χώρος υγειονομικής ταφής βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο στη Ζάκυνθο, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα, είδος προτεραιότητας που κατατάσσεται πλέον στα απειλούμενα με εξαφάνιση.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, οι ανησυχίες της Επιτροπής χρονολογούνται από το 2009. Τον Ιανουάριο του 2012 εστάλη στις ελληνικές αρχές αιτιολογημένη γνώμη με την οποία ζητήθηκε να αναλάβουν επείγουσα δράση στον χώρο της υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, οι επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν επιβεβαίωσαν ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, ο χώρος υγειονομικής ταφής προκαλεί βλάβες λόγω της ρύπανσης από διαρροές στο τοπικό περιβάλλον και από πλαστικές σακούλες, και προσελκύει γλάρους που κυνηγούν τα χελωνάκια.

Οι ελληνικές αρχές έχουν αναγνωρίσει το πρόβλημα και έχουν ληφθεί μέτρα για την κατασκευή εγκατάστασης αντικατάστασης. Ωστόσο, σημειώθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις και δεν έχει επιλεγεί ακόμη η θέση για την εγκατάσταση αντικατάστασης, υποστηρίζει η Επιτροπή.

Επιπλέον, η άδεια για τους υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής ανανεώθηκε πρόσφατα κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, και τα σχέδια για την προτεινόμενη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία τα απόβλητα θα αποστέλλονται σε κινητές μονάδες και όχι στην υφιστάμενη χωματερή, έχουν εγκαταλειφθεί.

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο: Μια σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την υγεία

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα διεθνώς γύρω από το θέμα του σχιστολιθικού φυσικού αερίου (Shale Gas). Πιο συγκεκριμένα, μεγάλες ποσότητες υδρογονανθράκων βρίσκονται αποθηκευμένες σε μικρές ρωγμές και πόρους πετρωμάτων (σχιστόλιθοι και πολύ λεπτόκοκκα πετρώματα) που έχουν εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα. 

Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι γνωστοί ως «σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο» και θεωρούνται μη συμβατικοί. Το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο ονομάζονται μη συμβατικοί υδρογονάνθρακες λόγω της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την εξόρυξή τους (υδραυλική ρωγμάτωση), η οποία περιλαμβάνει τη χρήση εκατοντάδων χιλιάδων λίτρων νερού και διαλυτών υπό πολύ υψηλή πίεση και σε μεγάλο βάθος που μπορεί να φθάνει και τα 2 χλμ. κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Ωστόσο η εμπειρία από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες στις οποίες έχει δοκιμασθεί έχει δείξει ότι υπάρχουν σοβαρότατα τεχνικά εμπόδια και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, από την τοξική ρύπανση που προκαλείται στην περιοχή γύρω από τις μονάδες άντλησης, μέχρι τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα με μεθάνιο αλλά ακόμα και την πρόκληση σεισμών. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις υπόγειων εκρήξεων που προκάλεσαν την κατάρρευση κτηρίων λόγω της συγκέντρωσης μεθανίου στο υπέδαφος.

 Οι επιπτώσεις του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου στο περιβάλλον και την υγεία, όπως παρουσιάζονται στην έκθεση Sonic, ήταν το θέμα συζήτησης αλλά και ψηφοφοριών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή ζήτησε προσοχή όσο ακόμα διερευνώνται οι επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, απαγόρευση των εξορύξεων σε ευαίσθητες περιοχές και υπογράμμισε την ανάγκη για αυστηρότερες ρυθμίσεις και ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ. Οι Πράσινοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις αποφάσεις.

Νωρίτερα, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, οι Πράσινοι και τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις (Friends of the Earth Europe, Food and Water Europe και HEAL) ξεκίνησαν τη δική τους εκστρατεία ενημέρωσης, καλώντας για πλήρη εγκατάλειψη αυτής της μεθόδου εξόρυξης στην Ευρώπη και παγκοσμίως εξηγώντας γιατί αυτή η ενεργειακή πηγή δεν μπορεί να αποτελέσει λύση ούτε μακροπρόθεσμα αλλά ούτε και βραχυπρόθεσμα .  Ο Νίκος Χρυσόγελος και άλλοι πράσινοι ευρωβουλευτές συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στην είσοδο του Ευρωκοινοβουλίου, ζητώντας να σταματήσει η παραπλάνηση για την δήθεν φιλική στο περιβάλλον και την υγεία εξόρυξη και χρήση του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου.

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, δήλωσε σχετικά:

«Το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο, ιδιαίτερα η διεργασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης που χρησιμοποιείται για την εξόρυξή τους, θέτουν σε σοβαρότατο κίνδυνο το πόσιμο νερό, τον αέρα, την υγεία, τις τοπικές κοινωνίες και το κλίμα. Ενώ λοιπόν οι βιομηχανίες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες και τους πολιτικούς ότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι αμελητέοι, οι Πράσινοι μαζί με 3 περιβαλλοντικές οργανώσεις, αποφασίσαμε να στηρίξουμε τους πολίτες στην προσπάθειά τους να σταματήσουν αυτή την προπαγάνδα, δυναμώνοντας την φωνή τους. Πρέπει να σταματήσουμε να επενδύουμε στο σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο που μπορεί να μας δεσμεύσει για δεκαετίες σε έναν ακόμα κύκλο χρήσης βρώμικων ορυκτών καυσίμων. Ο δρόμος για την απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο δεν περνά μέσα από τη χρήση αυτής της επικίνδυνης τεχνολογίας αλλά μέσα από την επένδυση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την ταχεία διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Χρειαζόμαστε πραγματικά πράσινες λύσεις και όχι επικίνδυνες λύσεις που παραπλανητικά προβάλλονται από τις εταιρίες ως δήθεν πράσινες»

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΗΜΑΡ: Σε χωματερή επικίνδυνων αποβλήτων έχει μετατραπεί η λίμνη Λυσιμαχία

Σε χωματερή επικίνδυνων αποβλήτων έχει μετατραπεί η λίμνη Λυσιμαχία καταγγέλλει με ερώτησή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΔΗΜΑΡ, Νίκης Φούντα.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ας μην πληγώνουμε άλλο την ίδια μας τη γη, τον κινητήριο μοχλό ζωής και ανάπτυξης για εμάς και τα παιδιά μας. Η αντίδραση του κόσμου, δείχνει πως τα πράγματα αλλάζουν. Ας δείξουν και οι αρμόδιοι στον λαό της Αιτωλοακαρνανίας πως αλλάζουνε και οι ίδιοι» δήλωσε η κα Φούντα.

Η παράνομη απόθεση τόνων απορριμμάτων και επικίνδυνων αποβλήτων και χημικών, λίγα χιλιόμετρα μόνο νότια του Αγρινίου, εκτελούν καταστροφικό έργο σε έναν από τους πλέον αξιόλογους φυσικούς οικότοπους της χώρας, η οποία αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα με τη λίμνη Τριχωνίδα και μία από τις 196 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα (Οδηγία 74/409/ΕΚ- Δίκτυο Natura 2000).

Η Βουλευτής, κινητοποιημένη από τις έντονες καταγγελίες των κατοίκων και των εκπροσώπων τοπικών φορέων, ζητά απαντήσεις στα κάτωθι καίρια ερωτήματα:

1. Έχουν διενεργηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη λίμνη Λυσιμαχία; Εάν ναι, ποια τα πορίσματα αυτών;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να σταματήσουν οι παράνομες και ρυπογόνες εναποθέσεις στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών περιμετρικά της λίμνης Λυσιμαχίας, που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη σπάνια ορνιθοπανίδα της περιοχής και οδηγούν στη σταδιακή υποβάθμιση του οικοσυστήματος;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα η προστασία και η ανάδειξη της λίμνης Λυσιμαχίας που με τη γειτονική λίμνη Τριχωνίδα αποτελούν ενιαίο οικοσύστημα και μία από τις 196 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα;

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ψύρρας -ΔΗΜΑΡ: Οι λαθροϋλοτόμοι δρουν ανενόχλητοι και συχνά δεν διστάζουν να απειλήσουν και να εκφοβίσουν πολίτες

Συζητήθηκε σήμερα η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, Θωμά Ψύρρα, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύωνσχετικά με την έξαρση της λαθροϋλοτομίας στα δάση της χώρας μας.

Σύμφωνα με το βουλευτή: “ Πέρυσι κατασχέθηκαν 6.644 τόνοι παράνομα υλοτομημένης ξυλείας. Φέτος η οικονομική κρίση και η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς επίσης και η ανεπαρκής φύλαξη των δασών δημιουργούν ήδη τις προϋποθέσεις έξαρσης της λαθροϋλοτομίας ”.Παράλληλα,τόνισε ότι «λαθροϋλοτόμοι δεν είναι μόνο οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, αλλά καλά οργανωμένα συνεργεία που δρουν ως κυκλώματα και προσπορίζονται κέρδη από το παραεμπόριο ξυλείας». Μάλιστα, «οι λαθροϋλοτόμοι δρουν ανενόχλητοι και συχνά δεν διστάζουν να απειλήσουν και να εκφοβίσουν πολίτες που γίνονται μάρτυρες τέτοιων περιστατικών». Ακολούθως, έθεσε τα κάτωθι ερωτήματα:

1. Τι μέτρα θα ληφθούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθροϋλοτομίας στα δάση της χώρας μας;

2. Θα υπάρξει μέριμνα για την αναδιάρθρωση του ωραρίου και των υπηρεσιών των δασικών υπαλλήλων (ιδιαίτερα των πρώην αγροφυλάκων) και την αύξηση των χορηγούμενων πόρων στις δασικές υπηρεσίες, ώστε τα δάση να προστατεύονται σε εικοσιτετράωρη βάση;

3. Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν σε σχέση με το διασπασμένο και ελάχιστα αποδοτικό σύστημα διοίκησης των δασικών υπηρεσιών, ώστε να αντιμετωπιστεί η διασπορά ευθυνών και ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και προστασίας των δασών;

Στην απάντησή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Σταύρος Καλαφάτης, παραδέχτηκε “ότι το αδίκημα το 2012 βρίσκεται σε έξαρση λόγω της οικονομικής κρίσης ”. Βεβαίως, υπεραμύνθηκε των μέτρων που έχουν ληφθεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ, όπως η εφαρμογή του Προγράμματος ««Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2012», η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έως τις 10 το βράδυ και τις Κυριακές, η καθιέρωση νυχτερινών περιπολιών με μέγιστη αξιοποίηση του προσωπικού.

Κατά τη δευτερολογία του, ο κ. Θ. Ψύρρας πρότεινε «1) να ενταθούν περαιτέρω οι έλεγχοι, 2) οι Διευθύνσεις Δασών να εποπτεύουν το έργο των Δασαρχείων, συνεισφέροντας σε μέσα και προσωπικό, 3) να αναλάβουν τη δασική φύλαξη οι 1500 αγροφύλακες, οι οποίοι μετά την Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία έμειναν στην ουσία χωρίς αντικείμενο εργασίας», 4) να ενεργοποιηθούν οι πόροι που προβλέπονται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2012» για δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση των υποδομών για την πρόληψη της λαθροϋλοτόμησης και 5) να γίνει προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο εθελοντισμός και να γίνει γνωστό το νούμερο 1591 στο οποίο να καταγγέλλεται κάθε παράνομη υλοτόμηση».

Τέλος, υπογράμμισε ότι «το Υπουργείο οφείλει να δράσει άμεσα, διότι η χώρα κινδυνεύει με ευρωκαταδίκες για μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με «τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός συμφώνησε ότι “η προστασία των δασών οφείλει να διασφαλιστεί ως κόρη οφθαλμού και να τεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας”. Χαρακτήρισε την λαθροϋλοτομία «άθλιο φαινόμενο που καταστρέφει το δασικό μας πλούτο» και δεσμεύτηκε για«ενδυνάμωση των ελέγχων. Ήδη αποστέλλονται εγκύκλιοι σε όλες τις υπηρεσίες για αναφορές των παραβατικών συμπεριφορών στην αστυνομία και την εισαγγελία».

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΔΗΜΑΡ με εκπροσώπους Οικολογικών οργανώσεων


Αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Αριστεράς αποτελούμενη από τη βουλευτή και υπεύθυνη για θέματα Περιβάλλοντος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νίκη Φούντα και τον υπεύθυνο του Τομέα Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας, Σταύρο Λιβαδά συναντήθηκαν με τη Δάφνη Μαυρογιώργου, από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και την Θεοδότα Νάντσου, εκπρόσωπο του WWF – Ελλάς. Οι δύο εκπροσωπούσαν άλλες οκτώ ΜΚΟ που συντονίζουν τις ενέργειές τους σε σειρά περιβαλλοντικών θεμάτων (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Καλλιστώ, MOm/Εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκε το θέμα της μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Δασών (Γ.Δ.Δ) από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τόσο οι αντιπρόσωποι της ΔΗΜΑΡ όσο και των δέκα ΜΚΟ τάχθηκαν εναντίον της μεταφοράς αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δασών από το ένα υπουργείο στο άλλο.

Στο πλαίσιο αυτό συμφώνησαν στην κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου καθώς και στην διατήρηση της επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπροσώπων της ΔΗΜΑΡ και των οικολογικών οργανώσεων για το θέμα αυτό.

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Αντίθετη η ΔΗΜΑΡ με την μεταφορά της ΓΓ Δασών από το ΥΠΕΚΑ στο ΥΠΑΑΤ

Αντιπροσωπεία της ΔΗΜΑΡ αποτελούμενη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νίκο Τσούκαλη, τη βουλευτή Νίκη Φούντα, υπεύθυνη για θέματα Περιβάλλοντος της Κ.Ο και το Σταύρο Λιβαδά, μέλος της ΕΕ και υπεύθυνο του Τομέα Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας, συναντήθηκαν με τους προέδρους της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων και του Πανελλαδικού Συνδέσμου Μελετητών Γεωτεχνικών κ.κ. Θ Μπουζινέκη και Ν. Χλύκα.

Μετά από την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε, επιβεβαιώθηκε η θέση ότι οι Δασολόγοι είναι αντίθετοι προς την μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Δασών (Γ.Δ.Δ) από το Υπουργείο ΠΕΚΑ στο Υπουργείο ΑΑΤ. Διευκρινίστηκαν όλοι εκείνοι οι λόγοι που, κατά την άποψή τους, μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε σπασμωδική και ανεξήγητη ενέργεια, χωρίς μελέτη και ειδικό σχεδιασμό.

Ειδικότερα οι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στην ανάγκη μιας ευρύτερης θεώρησης και αντιμετώπισης των δασικών εκτάσεων, πέραν του στενά "παραγωγικού πόρου", σε μια χρονική στιγμή που γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την καταγραφή των δασικών εκτάσεων με την προώθηση από το ΥΠΕΚΑ του Κτηματολογίου και τις εξελίξεις στις εργασίες της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας τόσο των Δασών όσο και ευρύτερα του Περιβάλλοντος, την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, τη συμπόρευση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Διατάξεις για τις δασικές εκτάσεις. Επιπροσθέτως, εκφράστηκε η πεποίθηση πως η απόφαση αυτή θα προκαλέσει διοικητική αναστάτωση και αποτελέσματα αντίθετα προς τη διοικητική ανόρθωση και τον εκσυγχρονισμό των δομών της διοίκησης. Με τη συνάντηση αυτή διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων ΔΗΜΑΡ και Δασολόγων επί του θέματος, δεδομένου ότι πολύ έγκαιρα από τις 16 Αυγούστου με ανακοίνωση του, ο Τομέας Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας, είχε εκφραστεί την αντίθεση του κόμματος στη μεταφορά της Γενική Γραμματείας Δασών από το Υπουργείο ΠΕΚΑ στο Υπουργείο ΑΑΤ.

Η ΔΗΜΑΡ για τη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ Νίκος Τσούκαλης, η βουλευτής και υπεύθυνη τομέα Περιβάλλοντος Νίκη Φούντα και ο υπεύθυνος Οικολογίας της ΔΗΜΑΡ Σταύρος Λιβαδάς είχαν σειρά συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς για το θέμα της συγχώνευσης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Η θέση της ΔΗΜΑΡ είναι να ολοκληρωθεί η συγχώνευση μετά από αξιολόγηση των δομών και του παραγόμενου έργου των φορέων και έπειτα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Η θέση του κόμματος ήταν ανέκαθεν υπέρ της ανασυγκρότησης και συγχώνευσης των Φ.Δ.Π.Π με διαφανείς χειρισμούς διαχείρισης και με κριτήριο την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τους. Επιθυμία μας είναι η ρύθμιση με βάση ένα συνολικότερο πλαίσιο δράσης με γνώμονα το επιστημονικό τους πεδίο και την περιβαλλοντική αναφορά τους.

Δεν αποδεχόμαστε την ένταξη του σχεδίου σε οριζόντιες πρακτικές και στην μονοδιάστατη θεώρηση του θέματος βάση δημοσιονομικής πολιτικής. Η συγκεκριμένη ρύθμιση οφείλει να τύχει ευρύτατης διαβούλευσης σε όλο το χρονικό διάστημα έως την ψήφιση του νομοσχεδίου και ως ΔΗΜΑΡ θα συμμετέχουμε έντονα και αποφασιστικά στην όλη διαδικασία και σε συνεργασία με όλους του εμπλεκόμενους φορείς θα στραφούμε προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τα αρμόδια Υπουργεία διευκρινίστηκε ότι ως το 2015 δεν προκύπτει θέμα χρηματοδότησης των Φ.Δ.Π.Π. και εργασιακού καθεστώτος ανασφάλειας για τους εργαζόμενους. Για το λόγο αυτό θεωρούμε πως οι διαδικασίες για τις ανωτέρω αλλαγές δύναται να πραγματοποιηθούν σταδιακά και με καταλληλότερο σχέδιο δράσης.
 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...