Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

«Πράσινο φως» για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων

Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων ακόμη και σε αναδασωτέες εκτάσεις εφόσον η λειτουργία τους κρίνεται αναγκαία για κοινωνικούς, εθνικούς ή οικονομικούς σκοπούς. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας... με απόφασή της ενέκρινε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αναδασωτέα έκταση στη θέση Μελίσσι του νομού Βοιωτίας, απορρίπτοντας τις προσφυγές κατά της λειτουργίας που είχε καταθέσει ο Δήμος Θίσβης.

Το αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 36 MW που πρόκειται να εγκατασταθεί από την εταιρεία «Αιολική Ερατεικής» θα περιλαμβάνει 12 ανεμογεννήτριες ισχύος 3 MW η κάθε μία σε συνολική έκταση 24.000 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, θα ανεγερθεί κτίριο 120 τετραγωνικών μέτρων ενώ θα γίνει διάνοιξη δρόμου 5,3 χλμ. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η λειτουργία του αιολικού πάρκου είναι σύμφωνη με το άρθρο 24 του Συντάγματος και το δασικό νόμο (Ν. 998/1979) που προβλέπουν ότι δεν αποκλείεται «η θέσπιση νομοθετικής διάταξης η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εγκριθεί επέμβαση σε έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ακόμη και πριν ανακτήσει τη δασική μορφή της, προκειμένου να εκτελεστεί έργο, το οποίο αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ανάγκη με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή οικονομική σημασία».

Όλα αυτά βεβαίως εφόσον κρίνεται αναγκαία η εκτέλεση του έργου μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό μάλιστα ορίζοντα «ενόψει της εξαιρετικής σημασίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ειδικότερα τη διασφάλιση της επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και κυρίως την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, που αποτελεί αντικείμενο διεθνούς δεσμεύσεως της χώρας και ζήτημα έντονου κοινοτικού ενδιαφέροντος». Όπως πάντως αναφέρεται στην απόφαση, με την εγκατάσταση του έργου δεν αλλάζει και o νομικός χαρακτήρας της αναδασωτέας εκτάσεως, αλλά παρέχεται, «μόνο προσωρινή δυνατότητα επεμβάσεως για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας, με την υποχρέωση αποκαταστάσεως του δασικού χαρακτήρα της εκτάσεως, μετά την παύση λειτουργίας της δραστηριότητας, διατηρουμένου του προστατευτικού χαρακτήρα της αναδασώσεως». Επιπλέον θα πρέπει να αιτιολογημένοι ειδικώς οι λόγοι για την εγκατάσταση του έργου και του δημόσιου σκοπού που εξυπηρετεί.

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Ο Ν. Χρυσόγελος για τη συνένωση Φορέων Διαχείρισης Περιοχών Natura 2000

Σχετικά με την ανακοίνωση της κυβέρνησης για τη συνένωση φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο δήλωσε:

“Η προστασία και διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων περιοχών ήδη και προ κρίσης αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Διαθέτουμε, ως χώρα, έναν σημαντικό φυσικό πλούτο, η προστασία και η διαχείριση του οποίου μπορεί να προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα αλλά και να δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων, άμεσα και έμμεσα: επιστημονική παρατήρηση και παρακολούθηση, περιβαλλοντική διαχείριση, οικολογικές ξεναγήσεις, ήπιες τουριστικές δραστηριότητες, οικολογική γεωργία και κτηνοτροφία, φύλαξη, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση, προβολή και επικοινωνία κα. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά: χωριά και πόλεις μέσα ή γύρω από αυτές τις περιοχές που ερήμωναν αναζωογονούνται, η τοπική οικονομία έγινε πιο πράσινη ενώ νέοι σε ηλικία αλλά και μεγαλύτεροι βρήκαν βιώσιμες μορφές απασχόλησης στον τόπο τους.

Η κρίση θα μπορούσε να είναι ευκαιρία για να οργανωθεί καλύτερα η προστασία και διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων περιοχών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, δημιουργίας χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στις εκατοντάδες φυσικές προστατευόμενες περιοχές, ιδιαίτερα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Χιλιάδες νέοι έχουν σπουδάσει σχετικές επιστήμες και ορισμένοι έχουν και σημαντική εξειδίκευση ή εμπειρία αλλά σήμερα οι γνώσεις και δεξιότητες τους μένουν αναξιοποίητες.

Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους από τους κωδικούς του ΕΣΠΑ για την απασχόληση αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος (και οι δύο έχουν πολύ μικρή απορροφητικότητα), ανακοινώνει την συγχώνευση των φορέων διαχείρισης από 29 σε 14, στο όνομα της συγχώνευσης φορέων του δημοσίου και μείωσης των δαπανών. Όμως, οι φορείς αυτοί δεν είναι κρατικοί οργανισμοί, εποπτέυονται απλώς από το κράτος. Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η συγχώνευση φορέων – που ας σημειωθεί χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους μέχρι το 2015 ενώ τα μέλη του ΔΣ δεν αμοίβονται – δεν σημαίνει μείωση των δαπανών. Αντίθετα, αν οι φορείς καλύπτουν περισσότερες και σχετικά μακρινές μεταξύ τους περιοχές, μπορεί να έχουν αυξημένες δαπάνες μετακίνησης. Η προστασία και διαχείριση φυσικών περιοχών απαιτεί, από την άλλη, επικέντρωση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, διαβούλευση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών και σχεδίων διαχείρισης κάτι που φαίνεται ότι αγνοούν όσοι εισηγήθηκαν το μέτρο.

Το κυριότερο είναι, όμως, ότι αυτή την περίοδο οι υπάρχοντες φορείς διαχείρισης θα έπρεπε να ξεκινήσουν την προετοιμασία σχεδίων, με δεδομένο ότι σημαντικοί πόροι από τα ευρωπαϊκά ταμεία (α) Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, (β) Κοινωνικής Συνοχής, (γ) Περιφερειακής Ανάπτυξης καθως και (δ) Θάλασσας κι Αλιειάς θα κατευθυνθούν, το 2014-2020 - στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των περιοχών NATURA, ιδιαίτερα σε δράσεις διαχείρισης κι αποκατάστασής τους, επανάκαμψης της βιοποικιλότητας, αξιοποίησής τους για την προστασία του κλίματος και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές με βάση την προσέγγιση του οικοσυστήματος. Μάλιστα, σε σχετικές εκθέσεις για τους Κανονισμούς των Ταμείων που έχουν ψηφιστεί από τις δύο Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου - Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και Περιβάλλοντος - έχουν γίνει δεκτές σχετικές προτάσεις που κατέθεσα και εκ μέρους των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο .

Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει πίσω τον άστοχο σχεδιασμό για συγχωνεύσεις των φορέων διαχείρισης και να διαμορφώσει ένα πακέτο μέτρων με στόχο την αναβάθμιση των υπαρχόντων φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών αλλά και δημιουργία νέων στις περιοχές από όπου απουσιάζουν σήμερα, ώστε να υπάρξει μέσα στο 2013 έγκαιρη προετοιμασία και σχέδια για την περίοδο 2014-2020”.

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

H ΔΗΜΑΡ υποστηρίζει την ανάπτυξη μικρών και αποκεντρωμένων εφαρμογών παραγωγής βιοαερίου

Ανακοίνωση του Τομέα Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας της ΔΗΜΑΡ για τις επενδύσεις στο βιοαέριο

Η Δημοκρατική Αριστερά υποστηρίζει την ανάπτυξη μικρών και αποκεντρωμένων εφαρμογών παραγωγής βιοαερίου στην Ελλάδα, που έχουν έντονα αναπτυξιακή διάσταση και ισχυρά στοιχεία βιωσιμότητας.

Η πρόσφατη ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι τεχνολογικές εξελίξεις, εγγυώνται υπερσύγχρονες μονάδες με απολύτως ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Οι μονάδες αυτές μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη κτηνοτροφικά και αγροτικά απόβλητα, καταπολεμούν την τοπική ρύπανση και συμβάλλουν στην υποκατάσταση επικίνδυνων χημικών λιπασμάτων.

Επί πλέον το βιοαέριο μπορεί να παράγει όχι μόνο ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και να υποκαταστήσει ακριβό φυσικό αέριο, αν διοχετευθεί στο δίκτυο για θερμικές χρήσεις, όπως συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν είναι δυνατόν, την ώρα που η χώρα αγωνιά για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, με αιφνιδιαστικές και αναιτιολόγητες διευκρινιστικές εγκυκλίους, που εκδίδονται τρεις μέρες πριν τις εκλογές, να εγείρονται πρωτόγνωρα γραφειοκρατικά εμπόδια, που έχουν ως αποτέλεσμα το πάγωμα ώριμων επενδύσεων συνολικά εκατοντάδων MW σε ολόκληρη την επικράτεια, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να κινηθεί ταχύτατα ώστε να άρει όλα τα διοικητικά εμπόδια και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που ακυρώνουν αποκεντρωμένες και φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις.

Υπόθεση του χρυσού στη Χαλκιδική: Παράνομη η υποκατάσταση της πολιτικής εξουσίας από το ΣτΕ

Ανακοίνωση της Ελληνικής Οικολογικής Αριστεράς -ΕΛ.ΟΙΚ.Α για την υπόθεση του χρυσού στη Χαλκιδική:

"Η τελευταία απόφαση του ΣτΕ (τμήμα αναστολών) στην υπόθεση των εξορύξεων χρυσού στη Χαλκιδική, παρά το ότι δεν αφορά στο κύριο ζήτημα της ακύρωσης της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας. Το δικαστήριο για να αιτιολογήσει την κρίση του επικαλείται κυρίως οικονομικούς λόγους (δημιουργία θέσεων εργασίας, εισροή φόρων στα ταμεία του κράτους κλπ).

Αυτή όμως η επίκληση του δικαστηρίου παραβιάζει κατάφωρα την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης η οποία δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση στο εθνικό δικαστήριο να προβεί σε στάθμιση μεταξύ των οικονομικών οφελών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο ανήκει αποκλειστικά στη διοίκηση και στην πολιτική εξουσία να το πράξει. Το δικαστήριο οφείλει να περιορίζεται μόνο στο αν τηρήθηκε η περιβαλλοντική νομοθεσία. Πρόκειται λοιπόν για παράνομη υποκατάσταση της πολιτικής από τη δικαστική εξουσία, πράγμα που οδηγεί σε φαλκίδευση της δημοκρατικής νομιμότητας.

Αντί, λοιπόν, να ασχοληθεί το δικαστήριο με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομιμότητας, πράττει το αντίθετο: προβαίνει, παρανόμως, σε οικονομική αξιολόγηση η οποία υποκρύπτει υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Εάν επικρατήσει τελικά μια τέτοια αντίληψη, τότε θα οδηγηθούμε στη μη αναστρέψιμη καταστροφή των φυσικών πόρων και στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

Ως Ελληνική Οικολογική Αριστερά-ΕΛ.ΟΙΚ.Α δηλώνουμε ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους κατοίκους της Χαλκιδικής που αγωνίζονται για την προστασία και την ανάπτυξη του τόπου τους. Για να επικρατήσει η νομιμότητα".

Δεκάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν στην λίμνη Κάρλα

Δεκάδες νεκρά ψάρια, ξεβράστηκαν στην λίμνη Κάρλα την περασμένη Κυριακή, για μία ακόμη φορά. Τα ψάρια εντοπίστηκαν στην περιοχή της Τάφρου 2.

Ωστόσο με τον εντοπισμό τους, 15 παράνομοι αλιείες(με δίχτυα, απόχες και ψαροτούφεκα), οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι το γεγονός έσπευσαν να μαζέψουν τα ψάρια. Πιάστηκαν όμως επ αυτοφώρω από την Αστυνομία Βελεστίνου η οποία ειδοποιήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης.

Το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Π.Ο. Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου μετέβη στην περιοχή της τάφρου 2Τ, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος της επιβάρυνσης .

Έγιναν επιτόπου φυσικοχημικές μετρήσεις της ποιότητας του νερού, μακροσκοπικών εξετάσεων των ιχθύων και συλλογής δειγμάτων νερού για τον έλεγχο της παρουσίας φυτοφαρμάκων και βαρέων μετάλλων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι φυσικοχημικές παράμετροι του νερού κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, μη δικαιολογώντας οτι τα ψάρια βρέθηκαν νεκρά. Εντούτοις, αναμένονται τα υπόλοιπα αποτελέσματα ελέγχου της ποιότητας του νερού από εξειδικευμένα εργαστήρια.

Σε ανακοίνωσή του ωστόσο τονίζει ότι «οι συνέπειες της λαθραλιείας είναι επιβαρυντικές για τα υδάτινα οικοσυστήματα καθώς επηρεάζουν αρνητικά τη δομή και τη λειτουργία τους. Επομένως, ο Φορέας Διαχείρισης Π.Ο. Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου κάνει έκκληση στην τοπική κοινωνία για την συμμετοχή της στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών παράνομης αλιείας, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος της Λίμνης Κάρλας».

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Σε ρέμα που καταλήγει στον Μόρνο τα λύματα της φυλακής [video]

Την μόλυνση του περιβάλλοντος από τις φυλακές του Μαλανδρίνου καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Θεοχάρη Μανιτάρα τα λύματα της φυλακής ρίχνονται σε ρέμα που καταλήγει στην λίμνη του Μόρνου. Μέσα από το STAR ο κύριος Μανιτάρας ζητά από τις αρχές να λάβουν μέτρα για να σταματήσει η μόλυνση.

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

SOS από επιστήμονες: Πηγή κινδύνου για την υγεία ο Ασωπός ποταμός

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες για το βαθμό επικινδυνότητας του Ασωπού, καθώς, σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί, ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μολυνθεί σε έκταση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθιστώντας επιτακτική τη σφράγιση όλων των γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το ποτάμι.

Μάλιστα η Κομισιόν έχει στείλει τελεσίγραφο πως επίκεινται βαριά πρόστιμα αν δεν επιλυθεί το ζήτημα μέχρι το 2013. Όπως επισημαίνει στην Real News ο επικεφαλής Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χούλιο Γκαρσία-Μπουργκές, το πρόβλημα είναι γνωστό από πενταετίας και αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση κακοδιαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.

Αιτία το εξασθενές χρώμιο το οποίο είναι καρκινογόνο και θέτει σε υψηλό κίνδυνο μία μεγάλη περιοχή, καθώς το υδατικό σύστημα καλύπτει την Εύβοια, την Αττική και τη Βοιωτία.

Εξαιρετικά επιβλαβές για τον οργανισμό, το χρώμιο προσδίδει ένα χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα στο νερό, ενώ ακόμη κι ένα μικρογραμμάριο ανά λίτρο θεωρείται ικανό να προκαλέσει βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα πορίσματα προέρχονται από μελέτες που έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Εθελοντές θα προστατεύουν τον Πάρνωνα

Ομάδα εθελοντών, με σκοπό την παρακολούθηση, αλλά και την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της Προστατευόμενης Περιοχής του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», μέσα από ένα ευρύ φάσμα δράσεων, δημιουργεί ο Φορέας Διαχείρισης.

Στόχος είναι η διαφύλαξη και προστασία της προστατευόμενης περιοχής, αλλά και η ανάπτυξη οργανωμένης συμμετοχικής δράσης ενεργών ευαισθητοποιημένων συνδημοτών στο πνεύμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης προς το κοινωνικό σύνολο.

Οι εθελοντές θα παρακολουθήσουν ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης που θα οργανωθούν από τον Φορέα Διαχείρισης σε διάφορους τόπους εντός και πλησίον της χωρικής αρμοδιότητάς του. Τα σεμινάρια θα έχουν ως αντικείμενο την παρακολούθηση της τοπικής βιοποικιλότητας και των απειλών που αυτή αντιμετωπίζει, την αναγνώριση της άγριας ορνιθοπανίδας και την καταγραφή του πληθυσμού των ειδών, την δασοπροστασία-δασοπυρόσβεση και τον προσανατολισμό στο πεδίο, καθώς και άλλα που θα προκύψουν από τις πολυάριθμες δράσεις του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ στην προστατευόμενη περιοχή.

H ομάδα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει δράσεις όπως η επιτήρηση της προστατευόμενης περιοχής για την πρόληψη πυρκαγιών και για παράνομες δραστηριότητες, η παρακολούθηση των πληθυσμών των πουλιών στην λιμνοθάλασσα του Μουστού, η δημιουργία κατάλληλων θέσεων φωλιάσματος για τα πουλιά, η καταγραφή και ενημέρωση των επισκεπτών, η αποκατάσταση επιλεγμένων συστάδων μέσω φυτεύσεων, ο καθαρισμός ακτών και φυσικών περιοχών μέσω της συμμετοχής τους σε αντίστοιχες δράσεις που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή, μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής που θα προμηθεύονται από τα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα, τα ΚΕΠ και άλλα επιλεγμένα σημεία της προστατευόμενης περιοχής ή από την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης.

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Νεκρά ψάρια στα Τρίκαλα

Δεκάδες νεκρά ψάρια εντοπίστηκαν στην κοίτη του Καραβόπορου ποταμού στα Τρίκαλα προκαλώντας την οργή των κατοίκων και την κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών.

Τα νερά του ποταμού έχουν έντονο μαύρο χρώμα και πιθανολογείται ότι έπεσαν στο Σαββατοκύριακο μέσα στο ποτάμι απόβλητα που προκάλεσαν την ασφυξία των ψαριών.

Αρμόδιο κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων πήρε εντολή από τον Αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη να ερευνήσει την υπόθεση.

Πηγή: trikalanews.gr

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

O πρώτος "παθητικός" οικισμός στην Αττική – Πλεόνασμα παραγωγής ενέργειας

Η ομάδα του Enable Project είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σπουδαίου έργου που αλλάζει τα δεδομένα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Νότια Ευρώπη.

Τη δημιουργία του πρώτου οικισμού ο οποίος θα διέπεται από τις βασικές αρχές εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια σύμφωνα με τα νέα πρότυπα κατασκευής που ορίζει η Ε.Ε., την παραγωγή ενέργειας, τη βιώσιμη και αειφόρο διαβίωση των ενοίκων και με απόλυτο σεβασμό στους φυσικούς πόρους.

Οι κατοικίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με το πρότυπο Passive House γνωστό επίσης ως Nearly Zero Energy Houses, το οποίο σημαίνει ελάχιστες απαιτήσεις για τη ψύξη – θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 90% σε σχέση με τις συμβατικές κατοικίες καθώς και η εγκατάσταση και χρήση των Α.Π.Ε. για παραγωγή ενέργειας αποτελεί απόδειξη που πλέον δικαιολογεί τον τίτλο “plus energy estate. Δηλαδή του οικισμού που παράγει περισσότερη ενέργεια σε σχέση με αυτήν που καταναλώνει.

Παράλληλα αναπτύσσουμε ένα περιβάλλον στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού, όπου οι ένοικοι θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να παράγουν βιολογικά προϊόντα για προσωπική τους κατανάλωση.

Βασική μέριμνα της ομάδας ENABLE είναι ο πρότυπος αυτός οικισμός να είναι απόλυτα προσβάσιμος από τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Ο σχεδιασμός των κατοικιών αλλά και η σχεδίαση του περιβάλλοντα χώρου του οικισμού έχει γίνει με κύριο άξονα τον σεβασμό στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου.

Ο οικισμός βρίσκεται στην Αττική, σε απόσταση 40 χλμ. από την Αθήνα και είναι ο πρώτος από μία σειρά οικισμών που σχεδιάζονται και θα κατασκευαστούν στην Ελλάδα από την ομάδα ENABLE.

Η δομή του οικισμού είναι συμβατή  με το τρίπτυχο του sustainable design – sustainable construction – sustainable use. Κύριος στόχος μας είναι η  πιστοποίηση από δύο παγκοσμίως αναγνωρισμένα ινστιτούτα και οργανισμούς, το BREEAM και το Passive House Institute, όπου θα επισφραγίσουν την ένταξη αλλά και η αποδοχή του οικισμού στο παγκόσμιο χάρτη των πράσινων και αειφόρων κοινοτήτων.

Πηγή: www.econews.gr

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Αρνητικός ο Συνήγορος του Πολίτη για τα φωτοβολταϊκά στην Υλίκη


Τη νομιμότητα της διαδικασίας αδειοδότησης δύο φωτοβολταϊκών σταθμών, υψηλής ισχύος, μέσα στη ζώνη προστασίας της λίμνης Υλίκης, από όπου υδρεύεται η Αθήνα, αμφισβητεί ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος διερεύνησε το θέμα μετά από καταγγελίες πολιτών οι οποίοι έκαναν μάλιστα λόγο και για κινδύνους που εγκυμωνούνται για το πόσιμο νερό της πρωτεύουσας σε περίπτωση ατυχήματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, η νομοθεσία προβλέπει την κατ' εξαίρεση χωροθέτηση ορισμένων δραστηριοτήτων και μάλιστα χαμηλής όχλησης, μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις και μετά από γνωμοδοτήσεις ΕΥΔΑΠ και υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι η περιοχή της Υλίκης διέπεται υπό ειδικό καθεστώς προστασίας.
Κατά τη εξέταση του θέματος ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε αντικρουόμενες απόψεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, έγγραφη διαφωνία των υπεύθυνων υπαλλήλων για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έλλειψη ανταπόκρισης του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στα έγγραφά του.

Ως κύρια ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επισημαίνονται τα εξής:

-αμφισβητείται η εγκυρότητα της αδειοδότησης καθώς η έλλειψη απαραίτητων γνωμοδοτήσεων αποτελεί παράλειψη ουσιώδους τύπου της διαδικασίας,

-υπάρχει παραβίαση της ειδικής νομοθεσίας για την προστασία του νερού ύδρευσης της πρωτεύουσας

-δεν είναι επαρκής η αιτιολόγηση της μη επικινδυνότητας της επίμαχης χωροθέτησης για το πόσιμο νερό και

- παρά τις αντίθετες γνωμοδοτήσεις, μετά από έγγραφο-παρέμβαση Υπουργού (ΠΕΚΑ), με το οποίο προτάχθηκε ως ζωτικής σημασίας η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έναντι των προστατευτικών για την υγεία διατάξεων, η αρμόδια υπηρεσία προέβη στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Κατόπιν όλων αυτών, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε
στην ΕΥΔΑΠ να προβεί στη λήψη προστατευτικών μέτρων, με στόχο την αποφυγή επιπτώσεων στο νερό σε περίπτωση ατυχήματος και στο υπουργείο Υγείας να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης της υγειονομικής διάταξης, ώστε να συμπεριληφθεί ρητή διατύπωση για τον δεσμευτικό χαρακτήρα της γνωμάτευσης της υγειονομικής υπηρεσίας και της ΕΥΔΑΠ στην περίπτωση κατ' εξαίρεση εγκατάστασης έργων στις περιοχές προστασίας.

Ο Συνήγος σε σχετική του ανακοίνωση επισημαίνει ότι «απάντηση στο πόρισμα δεν έστειλε καμία άλλη υπηρεσία πλην του υπουργείου Υγείας το οποίο ενημέρωσε ότι θα λάβει υπόψη τη σχετική πρόταση του Συνηγόρου, να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα οι γνωμοδοτήσεις της υγειονομικής υπηρεσίας και της ΕΥΔΑΠ για την κατ' εξαίρεση εγκατάσταση έργων στις περιοχές προστασίας».

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Η παράνομη υλοτομία οδηγεί σε οικολογική καταστροφή

Η ανικανότητα των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αυξάνει τους ρυθμούς αποδάσωσης, καθώς η παράνομη υλοτομία ανθεί εκεί όπου οι άνθρωποι δεν δύνανται να διαθέσουν χρήματα για πετρέλαιο θέρμανσης και ηλεκτρισμό.
Τεράστιες χέρσες εκτάσεις και γυμνά βουνά στην Ελλάδα και την Τουρκία δίνουν μια εικόνα της κατάστασης που θα επικρατήσει και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, όπως η Βουλγαρία, εάν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Την ώρα που οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς και οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι, η χρήση του ξύλου για θέρμανση υποκαθιστά τον ηλεκτρισμό και το πετρέλαιο, όχι μόνο σε αγροτικές περιοχές, αλλά και στα αστικά κέντρα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του EurActiv, η κατανάλωση ξυλείας στα Βαλκάνια και μάλιστα παράνομης είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αναφέρεται στα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Μάλιστα, πίσω από την παράνομη υλοτομία συχνά κρύβονται οργανωμένα συμφέροντα, η αποκαλούμενη και «μαφία της ξυλείας».

Στη Σερβία υπολογίζεται πως η κατανάλωση καυσόξυλων τα τελευταία χρόνια ανήλθε σε 12 εκατ. κυβικά μέτρα τη στιγμή που τα επίσημα στοιχεία κάνουν λόγο για 2 εκατ. κ.μ.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε άλλα κράτη της περιοχής όπως η Αλβανία, η ΠΓΔΜ, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο.

Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη και παράνομη υλοτομία σε πολύ φτωχές περιοχές όπως η ανατολική Ροδόπη οδηγεί σε οικολογική καταστροφή.

«Ολόκληροι λόφοι αποδασώνονται σε ένα ή δύο χρόνια» σημειώνει στο EurActiv o επικεφαλής του τομέα κλίματος και ενέργειας του WWF Βουλγαρίας Γκιόργκι Στεφάνοφ με την κατάσταση να είναι αντίστοιχη όπου κατοικούν συμπαγείς πληθυσμοί Ρομά.

Παράλληλα, η εκτεταμένη καύση ξυλείας για θέρμανση επιδεινώνει την ποιότητα του αέρα, με τις Βουλγαρία, Αρμενία και Ρουμανία να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα στις πόλεις (διαβάστε την είδηση στο econews).

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, καταγγέλλει ο Στεφάνοφ, προσπαθεί να κοροϊδέψει τις Βρυξέλλες σχετικά με την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων δηλώνοντας την καύση ξυλείας ως καύση βιομάζας.

Πηγή: econews.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...