Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Μέτρα για τα προβλήματα από ξένα είδη στη Μεσόγειο

[ W ] Constantin Westchiloff - Glimmering Wate...
Κατεπείγοντα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ

"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πλήρη συνείδηση των επιδεινούμενων προβλημάτων που δημιουργούνται από την παρουσία του επικίνδυνου τοξικού ψαριού "λαγοκέφαλος", στις θάλασσες της Ελλάδας, της Κύπρου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου γενικότερα, καθώς και του κατεπείγοντος της λήψεως μέτρων". Αυτό τονίζει ο αρμόδιος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potocnik, απαντώντας σε ερώτηση του Θόδωρου Σκυλακάκη, ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλους της Δημοκρατικής Συμμαχίας, για τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή ώστε να επιταχύνει την ολοκλήρωση και υιοθέτηση μιας στρατηγικής για την αντιμετώπιση και τη μετρίαση των προβλημάτων που δημιουργούν τα χωροκατακτητικά αλλόχθονα είδη, το χρονοδιάγραμμα της στρατηγικής αυτής και άλλες συμπληρωματικές δράσεις.

Όπως είχε επισημάνει στην ερώτησή του ο Θ. Σκυλακάκης, συνολικά 34 ξενικά είδη έχουν καταγραφεί στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και το επικίνδυνο τοξικό ψάρι "λαγοκέφαλος" (Lagocephalus Sceleratus), που εξαπλώνονται ραγδαία δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα. Ένα φαινόμενο που έχει να κάνει όχι μόνο με την προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και με τις πολιτικές για την έρευνα, τη γειτονία κ.α., γι αυτό και απαιτεί αντιμετώπιση σε Κοινοτικό επίπεδο.

Στην ίδια απάντηση, ο Επίτροπος αναφέρει επίσης ότι η Επιτροπή εξετάζει παράλληλα τη σκοπιμότητα σύστασης ενός ειδικού μέσου για τα χωροκατακτητικά αλλόχθονα είδη, όπως ο "λαγοκέφαλος", προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων Ενωσιακών κανόνων. Η μελέτη σκοπιμότητας για τη σύσταση του ειδικού μέσου αναμένεται να ολοκληρωθεί από την Επιτροπή το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να στηρίξει μια συντονισμένη δράση του προγράμματος ΠΠ7 (συντονισμένη έρευνα που στηρίζει την εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης των αλιευμάτων) στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Επίσης, με βάση τη Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε το 2010 στη Nagoya της Ιαπωνίας για τη βιολογική ποικιλότητα, θα πρέπει μέχρι το 2020 να έχουν εντοπιστεί οι διάδρομοι εξάπλωσης των χωροκατακτητικά αλλόχθονων ειδών. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...