Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΛΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Τα οικολογικά ζητήματα, με την περιβαλλοντική αλλά και την ευρύτερη κοινωνική/ πολιτική διάστασή τους, απαιτούν αποκεντρωμένη δράση και επικοινωνία από ένα σύγχρονο κόμμα που συνδυάζει την αριστερά με το πράσινο.

Η ΔΗΜΑΡ επιθυμεί να αναπτύξει δυναμικότερα τις δράσεις και παρεμβάσεις της σ’ αυτούς τους χώρους  αφενός με το να συνδεθεί περισσότερο με τοπικές κοινωνίες, κινήσεις πολιτών, ΜΚΟ κλπ.. που δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος, πράσινων πολιτικών και ποιότητας ζωής, και, αφετέρου, με το να αποκτήσει μια πιο άμεση εικόνα για σχετικά προβλήματα που αφορούν τις διάφορες περιοχές της χώρας.

Για τα λόγο αυτό θα προχωρήσουμε στην οργάνωση ενός δικτύου από μέλη, αλλά και φίλους, του κόμματος που θα είναι υπεύθυνοι για τα προαναφερόμενα θέματα σε κάθε νομαρχιακή οργάνωση και αν είναι εφικτό και σε κάθε πόλη της χώρας.

Οι εν λόγω σύντροφοι θα πρέπει να επιλεγούν από τα τοπικά όργανα με βάση το ενδιαφέρον και τη σχετική  κατάρτιση τους γύρω από τα θέματα του περιβάλλοντος, της ποιότητας  της ζωής και της πολιτικής οικολογίας, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους. Ακόμη, ο ίδιος ή άλλος σύντροφος θα παρακολουθεί και τα συνδεδεμένα ζητήματα των εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων, των δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και των διαφόρων καταναλωτικών κινημάτων, που αρχίζουν να αναπτύσσονται σε διάφορες αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.

Οι υπεύθυνοι αυτού του δικτύου  μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλη του  Τομέα  Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας του κόμματος, χωρίς αυτό να αποτελεί           προϋπόθεση. Σε οποιαδήποτε, πάντως, περίπτωση θα συνεργάζονται στενά με τα όργανα των οργανώσεων που ανήκουν και τον Τομέα, αποτελώντας τα «μάτια», τα «αυτιά», αλλά και το «στόμα» της ΔΗΜΑΡ για τα εν λόγω ζητήματα στις τοπικές κοινωνίες και τις διάφορες περιοχές της περιφέρειας, αλλά και της πρωτεύουσας. Τα μέλη του δικτύου θα περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική επικοινωνία του Τομέα, θα προσκαλούνται να συμμετέχουν στις συναντήσεις της ολομέλειας του, και, αναλόγως με τη θεματολογία και την επικαιρότητα, θα καλούνται να μετέχουν κατά περίπτωση στις εργασίες του Συντονιστικού μέσω SKYPE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις διαθεσιμότητές τους στους υπεύθυνους των νομαρχιακών οργανώσεων, κοινοποιώντας  τες ταυτόχρονα στον οργανωτικό γραμματέα  organotiko@dimokratikiaristera.gr) και τον Τομέα Πράσινων Πολιτικών και Οικολογίας (eco@dimokratikiaristera.gr).                                                  
Για την πληρέστερη οργάνωση του δικτύου και του αρχείου του Τομέα, η δήλωση διαθεσιμότητας θα πρέπει ταυτόχρονα να συνοδεύεται από  τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, κινητό, mail, οργάνωση στην οποία ενδεχομένως συμμετέχουν, επιστημονική ή επαγγελματική ιδιότητα, ειδικότερος τομέας γνώσεων -ενδιαφερόντων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...