Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Εξορύξεις χρυσού, Απορρίμματα, Φορείς Διαχείρισης: 3 επείγοντα προβλήματα ζητούν ορθολογικές λύσεις

Συνάντηση του Ν. Χρυσόγελου με τον υπουργό ΠΕΚΑ  Βαγγέλη Λιβιεράτο
 
Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Βαγγέλη Λιβιεράτο είχε τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο Νίκος Χρυσόγελος και ο επιστημονικός του συνεργάτης Νίκος Μάντζαρης για να συζητήσουν τόσο το πως η κρίση και οι προωθούμενες πολιτικές επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές όσο και ειδικά θέματα, όπως η διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, η παράτυπη υλοτόμηση στις Σκουριές Χαλκιδικής ενός αρχέγονου δάσους και η επιφανειακή εξόρυξη καθώς και η συνένωση ή και κατάργηση Φορών Διαχείρισης Φυσικών Προστατευόμενων Περιοχών.
 
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παράτυπης υλοτόμησης στις Σκουριές στη Χαλκιδική ο υπουργός έδωσε τα 2 έγγραφα του ΥΠΕΚΑ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με τα οποία το ΥΠΕΚΑ άναψε το πράσινο φως για την έναρξη των υλοτομήσεων. Παρέπεμψε επίσης στον αρμόδιο υφυπουργό και στην έκδοση της Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη συγκεκριμένη επένδυση, η οποία είναι έργο προηγούμενης κυβέρνησης. Ο Ν. Χρυσόγελος και ο συνεργάτης του τόνισαν τη σημασία της απαρέγκλιτης τήρησης της νομιμότητας. Υπογράμμισαν επίσης την κάκιστη διαδικασία διαβούλευσης που ακολούθησε τότε η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ όπου η υλοποίηση της επένδυσης παρουσιάστηκε ως προειλημμένη απόφαση, πράγμα που ήταν καθοριστικό στο να πολωθεί το κλίμα και να μη ληφθούν τελικά υπόψη οι πολύ σοβαρές και τεκμηριωμένες ενστάσεις για τη συγκεκριμένη επένδυση.
 
Η συζήτηση επεκτάθηκε συνολικά στο ζήτημα των εξορύξεων χρυσού. Υπήρξε συμφωνία ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο και έχει ανάγκη από επενδύσεις περισσότερο από ποτέ. Όμως ο Ν. Χρυσόγελος εξήγησε ότι, ειδικά τώρα, οι κινήσεις μας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και στοχευμένες ώστε να προσελκύσουν πράσινες οικονομικές δραστηριότητες που θα είναι προς όφελος και της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, καθώς στο όνομα της κρίσης μπορεί να οδηγηθούμε σε επενδύσεις που θα καταστρέψουν ανεπανόρθωτα τους φυσικούς μας πόρους υποθηκεύοντας ταυτόχρονα το μέλλον της χώρας και των τοπικών κοινωνιών. Η εξόρυξη χρυσού είναι σαφώς μια τουλάχιστον αμφισβητούμενη δραστηριότητα και η χώρα πρέπει να αναζητήσει άλλες εναλλακτικές λύσεις συμβατές με την αντίληψη περί ανακύκλωσης από χρησιμοποιημένα καταναλωτικά προϊόντα και αποτελεσματικής χρήσης των μετάλλων. Οι προοπτικές από τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι εντυπωσιακές καθώς μια αντίστοιχη βιομηχανία σε ευρωπαϊκή χώρα με αντικείμενο την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ανακτά ετησίως τριπλάσια ποσότητα χρυσού από αυτή που θα εξάγει ένα ορυχείο του μεγέθους αυτού της Χαλκιδικής.
 
Στη συνέχεια, ο Ν. Χρυσόγελος είχε την ευκαιρία να εξηγήσει την εντελώς λαθεμένη στρατηγική που ακολουθεί η πολιτεία στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές, εστιάζοντας σε πανάκριβες μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτου απορρίμματος, όταν η έμφαση θα πρέπει να είναι στη διαλογή των διαφόρων υλικών στην πηγή που οδηγεί σε φθηνότερες λύσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν ταχύτερα, και να έχουν ταυτόχρονα μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στον τωρινό σχεδιασμό διαχείρισης των επορριμμάτων στην Αττική με την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων δεν εξηγείται πως θα επιτευχθούν οι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι, ούτε έχει ληφθεί υπόψη η δυναμική μείωσης των παραγόμενων απορριμμάτων λόγω οικονομικής κρίσης καθώς και η αύξηση της ανακύκλωσης. Δεν τίθενται ποσοτικοί στόχοι πρόληψης ή εκτροπής υλικών πριν την τελική επεξεργασία, ενώ η δέσμευση των δήμων για 25 χρόνια εμποδίζει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών κοινωνικοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων που εμφανίζουν τον τελευταίο καιρό δυναμική στη χώρα. Και τελικώς ποιος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να υποχρεώσει τους πολίτες να πληρώνουν τριπλάσια ή τετραπλάσια τέλη καθαριότητας για τα επόμενα 25 χρόνια?
 
Ο Νίκος χρυσόγελος υπογράμμισε ότι ο υπάρχον σχεδιασμός μοιραία οδηγεί στην ακόμα ακριβότερη «λύση» της καύσης του παραγόμενου RDF και SRF (600.000 τόνοι το χρόνο) όπως άλλωστε τονίστηκε και στην πρόσφατη σχετική ερώτηση που υπέβαλλε ο Ν. Χρυσόγελος προς την Κομισιόν . Συμφωνήθηκε με τον Υπουργό ΠΕΚΑ να κανονιστεί συνάντηση με τον αρμόδιο υφυπουργό την επόμενη εβδομάδα για να συζητηθεί το θέμα αναλυτικά.  
 
Τέλος, συζητήθηκε το ζήτημα της συγχώνευσης αλλά και κατάργησης σε ορισμένες περιπτώσεις, των Φορέων Διαχείρισης Φυσικών Προστατευόμενων Περιοχών. Υπήρξε συμφωνία στην ανάγκη αλλαγών στο υπάρχον σύστημα των προστατευόμενων περιοχών αλλά μετά από διάλογο και αξιολόγηση ενώ ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι η λειτουργία των Φορέων χρηματοδοτείται μέχρι το 2015 από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΠΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ) και αυτό μπορεί να συνεχιστεί – όπως διαβεβαιώνει η Κομισιόν - και για το διάστημα 2014 -2020, άρα δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ενώ το Δ.Σ. είναι άμισθο. Η Επιτροπή Φύση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν κατ’ επανάληψη επιχειρηματολογήσει κατά της αλλαγής του καθεστώτος των Φορέων Διαχείρισης, τουλάχιστον μέχρι το 2015, οπότε λήγει η προγραμματική περίοδος εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για αυτούς μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ. Οι προτεινόμενες αλλαγές είναι στη λάθος κατεύθυνση καθώς ενδέχεται να οδηγήσουν όχι μόνο σε ελλιπέστερη περιβαλλοντική προστασία αλλά ακόμα και σε δημοσιονομική ζημιά. Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός  που θα στηριχθεί στην αξιολόγηση του υπάρχοντος έργου και στη συστηματική διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν και να μην γίνουν αποσπασματικές και προσωρινές κινήσεις που θα προσθέσουτν αντί να επιλύσουν προβλήματα .
 
Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων τόνισε τις σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης που προσφέρει η προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τους νέους, που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε αυτή την περίοδο της κρίσης που διανύουμε και που η ανεργία των νέων έχει ξεπεράσει το 50%. Ενημέρωσε με την ευκαιρία τον Υπουργό για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να οργανώσει επίσκεψη εργασίας φορέων και ομάδων πολιτών από την Ελλάδα στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο για να συζητήσουν με ειδικούς για την πρακτική εφαρμογή και τις δυνατότητες χρηματοδότησης αυτού του είδους των οικονομικών δραστηριοτήτων.
 
Τέλος ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι η απορύθμιση της περιβαλλοντικής πολιτικής όχι μόνο δεν θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κρίσης αλλά θα προσθέσει περισσότερα προβλήματα και κόστος στις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα. Η αδυναμία της βιομηχανίας παλιότερα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος συνέβαλλε στην κατάρρευσή σε διάφορες περιοχές. Η προώθηση σήμερα βρώμικων επενδύσεων θα συναντάει την αντίδραση των πολιτών. Η λύση στο πρόβλημα είναι η προσέλκυση σύχρονων, πράσινων δραστηριοτήτων, κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που μπορεί να φέρουν γρήγορα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο απασχόλησης και βιώσιμων δραστηριοτήτων. Αυτές οι προτάσεις βρίσκουν έδαφος πλέον και σε επίπεδο κρατών ή κρατιδιών, όπου υπουργοί όπως ο Πασκάλ Κανφίν,πράσινος υπουργός ανάπτυξης στη γαλλική κυβέρνηση ή ο πράσινος πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδιού της Βάδης – Βυρτεμβέργης προσπαθούν να αλλάξουν το μοντέλο ανάπτυξης, και θα ήταν μια καλή ευκαιρία να τους καλέσουμε στην Ελλάδα και να συζητήσουμε για τον διαφορετικό δρόμο για την οικονομία που αντιπροσωπεύει το Πράσινο Νιου Ντηλ (Green New Deal), οι επενδύσεις που κατευθύνονται σε Πράσινους Κοινωνικούς τομείς. Η Ελλάδα θα μπορούσε να μπει και αυτή στην πρωτοπορία νέων πολιτικών, αντί να επιστρέφει σταδιακά σε αντιλήψεις που αποτελούν μέρος της κρίσης”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...