Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιβάλει κυρώσεις αν δεν κλείσει οριστικά η χωματερή της Άνδρου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ 
Αναμένοντας το οριστικό κλείσιμο της χωματερής της Άνδρου έως το τέλος Ιουνίου 2011 καθώς και την αποκατάσταση του χώρου έως τον Ιούνιο του 2012 (στο πλαίσιο σχεδίου δράσης για το κλείσιμο όλων των παράνομων χωματερών της Ελλάδας), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται στο θέμα και δεν θα διστάσει να παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να απαιτήσει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων.

Αυτό τονίζει ο αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος Επίτροπος κ. J. Potocnik απαντώντας στην ερώτηση που είχε υποβάλλει προς την Επιτροπή -μετά την κατολίσθηση της χωματερής και τις περιβαλλοντικές καταστροφές που προκλήθηκαν στην περιοχή- ο Θόδωρος Σκυλακάκης, Ευρωβουλευτής της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη και μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας.

Στην απάντηση του Επιτρόπου αναφέρεται επίσης ότι η Επιτροπή είναι ενήμερη για το θέμα και ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε με σχετική απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου σε ότι αφορά τις παράνομες χωματερές στη χώρα. Για τον λόγο αυτό έλαβε προειδοποιητικές επιστολές, αναγκαζόμενη τελικώς να υποβάλει αναγκαστικό σχέδιο δράσης για το κλείσιμο όλων των παράνομων χωματερών έως το τέλος Ιουνίου 2011, συμπεριλαμβανομένης και της χωματερής της Άνδρου (σημειώνεται ότι ενώπιον του Δικαστηρίου οι ελληνικές αρχές είχαν παραδεχθεί τη λειτουργία τουλάχιστον 1.125 παράνομων ή μη ελεγχόμενων χωματερών).

Αναλυτικά στην απάντηση αναφέρονται τα εξής:

Η Επιτροπή είναι ενήμερη σχετικά με τα γεγονότα που αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου και επιθυμεί να το ενημερώσει για τα μέτρα που έχει ήδη λάβει όσον αφορά τη λειτουργία των παράνομων χωματερών στην Ελλάδα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2005 (C-502/03), αποφάνθηκε ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των άρθρων 4, 8 και 9 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ1 για τα στερεά απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/156/ΕΟΚ2. Η εν λόγω απόφαση αφορά όλες τις παράνομες ή μη ελεγχόμενες χωματερές που λειτουργούν στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι, ενώπιον του Δικαστηρίου, οι ελληνικές αρχές παραδέχθηκαν τη λειτουργία τουλάχιστον 1.125 παράνομων ή μη ελεγχόμενων χωματερών στη χώρα.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, οι ελληνικές αρχές αναθεώρησαν τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων, με στόχο μέχρι το τέλος του 2008 να έχουν κλείσει οι παράνομες ή μη ελεγχόμενες χωματερές και αντ' αυτών να δημιουργηθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, και συγκεκριμένα χώροι υγειονομικής ταφής.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου, παρά το γεγονός ότι της εστάλη προειδοποιητική επιστολή (βάσει του άρθρου 260 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), και δεν έκλεισε όλες τις παράνομες χωματερές στη χώρα, η Επιτροπή αποφάσισε να της αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, στις 29 Οκτωβρίου 2010. Οι ελληνικές αρχές, ανταποκρινόμενες στην εν λόγω επιστολή, υπέβαλαν αναλυτικό σχέδιο δράσης για το κλείσιμο όλων των παράνομων χωματερών έως το τέλος Ιουνίου του 2011, καθώς και για την αποκατάστασή τους έως τον Ιούνιο του 2012. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται και δεν θα διστάσει να παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να απαιτήσει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων. Όσον αφορά ειδικότερα τη χωματερή της Άνδρου, υπογραμμίζεται ότι οι ελληνικές αρχές παραδέχονται ότι η λειτουργία της δεν έχει ακόμα διακοπεί. Η εν λόγω χωματερή περιλαμβάνεται συνεπώς στον κατάλογο των χωματερών που πρέπει να έχουν κλείσει έως το τέλος Ιουνίου του 2011 και στη συνέχεια να ακολουθήσει η πλήρης αποκατάστασή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...