Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

«Αναγκαιότητα για την Ελλάδα η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών»

Πρώτη και βασική προϋπόθεση η ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

«Πρώτη και βασική προϋπόθεση η ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας».
Προσκεκλημένος στο Συνέδριο του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών με θέμα: «Επανεκκίνηση της αγοράς φωτοβολταϊκών & οι προϋποθέσεις για τη μεγάλη διείσδυση τους στα ηλεκτρικά δίκτυα», ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στις στρεβλώσεις και τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο των φωτοβολταϊκών και των ΑΠΕ γενικότερα, στην ανάγκη για ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, αλλά και τις μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τη διείσδυση των φωτοβολταϊκών στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Λευτέρη Αυγενάκη:

«Η σημερινή εκδήλωση του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, μου δίνει την ευκαιρία να εκφράσω, βεβαίως τη μεγάλη πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και να σχολιάσω και να καταδείξω τα κακώς κείμενα και όλα αυτά που λειτουργούν αποτρεπτικά για αυτόν τον επενδυτικό κλάδο.

Ο κλάδος της ενέργειας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα στην παγκόσμια προσπάθεια για την προώθηση ενός νέου, βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Ενός μοντέλου που θα καλύπτει τις ανάγκες της σημερινής γενιάς, αλλά και θα λειτουργεί υπεύθυνα σε σχέση με το περιβάλλον και τις ανάγκες των επόμενων γενεών.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανάπτυξης καινοτομιών, προσέλκυσης κεφαλαίων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό τόπο για ευρεία χρήση των ΑΠΕ. Τα ιδιαίτερα φυσικά τοπιολογικά χαρακτηριστικά της σε συνδυασμό με τα ποικιλόμορφα κλιματολογικά στοιχεία της, ικανοποιούν την αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη κάθε εφαρμογής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικά δε, για τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Για την Ελλάδα, η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί όχι μόνο ευκαιρία, αλλά και αναγκαιότητα, διότι μπορεί να παράξει προστιθέμενη αξία για τη χώρα, κινητοποιώντας επενδύσεις, στηρίζοντας την απασχόληση, συνεισφέροντας στα δημόσια έσοδα, στη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Βέβαια, πέραν των φυσικών χαρακτηριστικών, την δυνατότητα εφαρμογής των ΑΠΕ καθορίζει και μια σειρά άλλων παραμέτρων, όπως για παράδειγμα το διαθέσιμο δίκτυο μεταφοράς, η περιορισμένη ζήτηση των νησιών, η σημερινή κατάσταση στην αγορά ενέργειας, με δυο λόγια, παράγοντες που θέτουν όρια στην αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει ως στόχο τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, σε ποσοστό 20% ως το 2020. Ο αντίστοιχος εθνικός στόχος για τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έχει καθοριστεί σε ποσοστό τουλάχιστον 40% μέχρι το 2020

Ωστόσο, είναι προφανές ότι για την επίτευξη του εθνικού στόχου διείσδυσης θα απαιτηθεί η εγκατάσταση σημαντικής νέας ισχύος στα επόμενα χρόνια- γεγονός που δημιουργεί αντίστοιχα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, αλλά και την ανάγκη για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για τη διόρθωση των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί στην ενεργειακή αγορά, όλα αυτά τα χρόνια.

Πρώτη και βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάγκη ουσιαστικής απελευθέρωσης της αγοράς της ενέργειας, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στο «έγκλημα» της οικονομικής κατάρρευσης της ΔΕΗ. Η μονοπωλιακή σχέση με το καταναλωτικό κοινό της χώρας μας όλα αυτά τα χρόνια, σχέση την οποία ενστερνίστηκαν πολλές κυβερνήσεις με εξαίρεση η κυβέρνηση της ΝΔ το 90-93 και φυσικά οι κραταιοί συνδικαλιστές της πανίσχυρης ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, είχαν σαν αποτέλεσμα όλες αυτές τις στρεβλώσεις που βιώνουμε σήμερα.

Το απόστημα αυτό ήρθε η ώρα να σπάσει. Το μονοπώλιο πρέπει επίσης να σπάσει και η αγορά της ενέργειας για το καλό της οικονομίας, για το καλό των καταναλωτών και κατ´ επέκταση των Ελλήνων φορολογουμένων, πρέπει ουσιαστικά να ανοίξει, διασφαλίζοντας έτσι ένα σταθερό, βιώσιμο και κυρίως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Βεβαίως σημαντικές ενέργειες πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας. Κυρίαρχο πρόβλημα αποτελεί το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, ή καλύτερα η υπερφορολόγηση. Η αιτία για αυτή τη στρέβλωση οφείλεται στο μεγάλο έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, που όμως μπορεί να «κλείσει»,χωρίς να καταστραφεί η αγορά και να επιβαρυνθεί υπέρμετρα ο καταναλωτής. Και ένα τέτοιο σχέδιο μελετά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ένα επιπλέον ζήτημα είναι το υψηλό κόστος εγκατάστασης παράλληλα με την έλλειψη ρευστότητας από τις τράπεζες για τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η βελτίωση της πρόσβασης των επενδυτών στη χρηματοδότηση, πρέπει να αποτελέσει ένα εξίσου σημαντικό πεδίο δράσης. Η μειωμένη πρόσβαση σε κεφάλαια, το υψηλό κόστος του χρήματος, οι αυξημένες εγγυήσεις και οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, είναι παράγοντες που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας.

Ο τρόπος στήριξης των ΑΠΕ και ειδικότερα των φωτοβολταικών οφείλει να επανεξεταστεί, με βάση τη συνεισφορά τους στο σύστημα, συνεκτιμώντας το κόστος αυτής της στήριξης με ορθολογικά κριτήρια, τα οποία διασφαλίζουν εύλογες αποδόσεις στις επενδύσεις που γίνονται στο συγκεκριμένο κλάδο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των μεταρρυθμίσεων, και με πρόσφατες παρεμβάσεις μου, έχω επισημάνει τη σημασία της νομοθετικής κατοχύρωσης του net-metering, του συμψηφισμού, δηλαδή της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας. Το γεγονός ότι οι νέες εγγυημένες τιμές πώλησης της παραγόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας είναι πλέον χαμηλότερες από την λιανική τιμή αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, ανοίγει το δρόμο για εφαρμογή συστημάτων net-metering και αυτοκατανάλωσης.

Για να γίνει εφικτό κάτι τέτοιο, απαιτείται η θεσμική κατοχύρωση και του net-metering και της αυτοκατανάλωσης, αλλά και η προσαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ στα νέα δεδομένα (π.χ. αποδοχή και προμήθεια μετρητών διπλής κατεύθυνσης, δραστική μείωση του κόστους σύνδεσης σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα). Το σχήμα αυτό του net-metering κατευθύνει τον καταναλωτή να διαστασιολογήσει το σύστημά του κοντά στην ετήσια κατανάλωσή του για να μην έχει διαφυγόντα κέρδη.

Οι νέες εξελιγμένες ενεργειακές τεχνολογίες και οι διαχρονικές περιβαλλοντικές επιταγές, τα διεθνή και ευρωπαϊκά πλαίσια συνεργασίας αλλά και άλλες διακρατικές συμφωνίες και πρωτόκολλα, επιτάσσουν την προσαρμογή και την εναρμόνιση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και του θεσμικού της πλαισίου, με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, αντιλήψεις και επιταγές.

Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα εξαιτίας της κρίσης, παραμένει γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει σπουδαία πλεονεκτήματα και δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας-και ειδικά στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών.

Διαθέτει, επίσης, μια δυναμική επιχειρηματική κοινότητα, την οποία αντικρίζω ανάμεσά σας, η οποία μπορεί να κοιτάζει μπροστά και να λειτουργεί με τόλμη, σοβαρότητα αλλά και αξιοπιστία.

Σήμερα, υπάρχει πλέον και η απαραίτητη βούληση εκ μέρους της Πολιτείας για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Τελειώνοντας,

θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και ελπίζω ότι η διοργάνωση αυτή θα συμβάλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση και θα αποτελέσει ευκαιρία για την ανάδειξη νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων.

Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...