Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

ΣΠΕΦ: Πρέπει να αξιοποιηθούν τα θετικά της πρότασης Κουβέλη για τις ΑΠΕ

Ο ΣΠΕΦ (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) μελετώντας προσεκτικά την πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Σπύρου Κουβέλη για τις ΑΠΕ, πιστεύει πως πρέπει άμεσα να αξιοποιηθούν τα θετικά της στοιχεία. Ειδικότερα τώρα που η χώρα μετ’ επιτάσεως αναζητεί την ενεργειακή της απεξάρτηση όσο και αειφόρο ανάπτυξη, οι ΑΠΕ είναι ίσως το μόνο όχημα που έχει απομείνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Συγκεκριμένα ο ΣΠΕΦ συντάσσεται θετικά με:

-Την διαχρονική οικονομική στήριξη των ΑΠΕ μέσω ενός σταθερού, επαρκώς ποσοτικοποιημένου, αδιάβλητου και υγιούς μηχανισμού με ισχύ Νόμου του Κράτους. Η υλοποίηση επενδύσεων στις ΑΠΕ αλλά και παντού, δεν μπορεί να βασίζεται σε σαθρά και συνεχώς μεταβαλλόμενα θεμέλια χωρίς μάλιστα και τις απαιτούμενες υποδομές.

- Την αποκατάσταση της αλήθειας στα μάτια του καταναλωτή όσον αφορά το πραγματικό οικονομικό κόστος των ΑΠΕ συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα και το αποτύπωμα τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Προς την κατεύθυνση αυτή η ενίσχυση του Ειδικού Λογαριασμού του Διαχειριστή με χρήματα από τον λιγνίτη κρίνεται ευδόκιμη αφού πέραν της άρσης των στρεβλώσεων στην ΟΤΣ μεταξύ άλλων συνδυάζεται και με τη αλληλουχία των γενεών στις εξαντλήσιμες ενεργειακές πηγές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ορθή μετονομασία του τέλους ΑΠΕ όπως προτείνεται σχετικά.

- Την πραγματική λειτουργία ως οne-stop-shop της σχετικής Υπηρεσίας ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ η οποία και θα οφείλει να δρα εντός ρητών και αποκλειστικών σύντομων προθεσμιών με την άπρακτη παρέλευση των οποίων η οιαδήποτε αιτούμενη έγκριση θα λογίζεται ανέκκλητα ως ληφθείσα. Αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με την μεθοδολογία «κυρώσεων» που προωθείται στο σ/ν του «Προγράμματος Ήλιος» περί της έκδοσης των αδειών όσον αφορά τις ρήτρες διασφάλισης της πραγματικής διευκόλυνσης των επενδυτών.

- Την Νομοθετική κατοχύρωση επαρκούς μεταβατικού χρόνου στις όποιες μελλοντικές αλλαγές στην τιμολόγηση κριθεί σκόπιμο να εφαρμοστούν για τις κάθε φορά νέες επενδύσεις σε ΑΠΕ.

- Την κατοχύρωση της ειλικρινούς «δήλωσης ετοιμότητας» από πλευράς επενδυτή ΑΠΕ –τούτο έχει αποτελέσει και πρόταση του ΣΠΕΦ στο πρόσφατο παρελθόν- όσον αφορά την ολοκλήρωση των έργων ευθύνης του και της προστασίας που αυτή θα συνεπάγεται για το οικονομικό τιμολογιακό καθεστώς της επένδυσης του από τις παραλείψεις και τυχόν αστοχίες του Διαχειριστή και του κρατικού μηχανισμού ευρύτερα. 2

Ο ΣΠΕΦ πιστεύει πως τα ανωτέρω θετικά στοιχεία της πρότασης νόμου του βουλευτή θα αξιολογηθούν και αξιοποιηθούν άμεσα από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ στα πλαίσια και των ανοικτών διαβουλεύσεων με τους φορείς που διενεργούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...