Κυριακή, 11 Αυγούστου 2013

Σχέδια επί (δασικού) χάρτου

Στις αεροφωτογραφίες απεικονίζεται το κατατοπιστικό διάγραμμα του επίμαχου ρυμοτομικού σχεδίου της Καβάλας. Με κόκκινη γραμμή αποτυπώνεται το ρυμοτομικό (εγκρίθηκε με Π.Δ. το 1985) και με πράσινη η έκταση που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Οπως διαπιστώνεται, σε πολλά σημεία οι δύο γραμμές απέχουν αρκετά μεταξύ τους...
Της ΝΤΙΝΑΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ / enet.gr

Ακόμη και όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιστέκονται στις πιέσεις και κάνουν τη δουλειά τους, όπως η αρμόδια Διεύθυνση Δασών για το δασικό χάρτη της Καβάλας, το υπουργείο ανακαλεί την ανάρτηση και δίνει το έργο σε ιδιώτες, ενώ τμήματα δασικών εκτάσεων εντάσσονται στο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης

Με τροπολογία που περιλαμβάνεται στο προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα, ανεκλήθησαν οι δασικοί χάρτες της Καβάλας και της Σύμης. Δουλειά έτοιμη, δηλαδή, που τώρα πάει στράφι, καθώς πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών, με ίδια μέσα και μηδενικό κόστος για το ελληνικό Δημόσιο. Η ιστορία είναι ενδεικτική της νοοτροπίας που επικρατεί ακόμη στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο παρά το μαστίγιο της τρόικας, συνεχίζει να ασκεί μικροπολιτική και να κάνει τα χατήρια σε αρεστούς, ή να υποκύπτει σε πιέσεις τοπικών παραγόντων.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Με το νόμο 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α'/9-7-13 - συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου) εκχωρήθηκε πλήρως η αρμοδιότητα κατάρτισης, συμπλήρωσης, διόρθωσης και ανάρτησης των δασικών χαρτών στην Κτηματολόγιο Α.Ε., η οποία, με σχετικές προκηρύξεις, αναθέτει τη σύνταξή τους σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία.

Στο διάστημα που ο νόμος ήταν στο στάδιο της επεξεργασίας και της ψήφισης, οι Διευθύνσεις Δασών των προαναφερθεισών περιοχών συνέχιζαν να κάνουν, ως όφειλαν, τη δουλειά τους (καθώς μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου είχαν τη σχετική αρμοδιότητα), με αποτέλεσμα να έχουν ολοκληρώσει τους δασικούς χάρτες Καβάλας και Σύμης και να είναι σε θέση να προβούν στην ανάρτησή τους.

Τεχνάσματα

Σύμφωνα, δε, με το άρθ. 18 του νόμου, η ισχύς του άρχιζε 10 ημέρες από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, ήτοι στις 19-7-2013. Η ανάρτηση του δασικού χάρτη Καβάλας έγινε στις 10 του περασμένου μήνα και της Σύμης στις 18. Μία ημέρα μετά, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ζητεί την ανάκληση του χάρτη της Καβάλας.

Επειδή όμως η Διεύθυνση Δασών Καβάλας αρνήθηκε με έγγραφη και αιτιολογημένη απάντηση την ανάκληση της ανάρτησης, η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ χρησιμοποίησε άλλο τρόπο: Εφερε προς ψήφιση τροπολογία στο νόμο για τα αυθαίρετα, η οποία προβλέπει: «Με τη διάταξη αυτή αντιμετωπίζονται τυχόν περιπτώσεις δασικών χαρτών όπου αναρτήθηκαν στο διάστημα δέκα ημερών που εμφιλοχώρησε μεταξύ της δημοσιεύσεως του 4164/2013 και της έναρξης ισχύος του, δηλαδή με βάση τις διατάξεις του ν. 3889/2010, όπως υφίστατο προ της τροποποιήσεώς του».

Για τους γνωρίζοντες, όμως, η στόχευση της τροπολογίας δεν αφορούσε ούτε «στην ακύρωση του σκοπού του νομοθέτη του νέου νόμου», όπως αναφέρεται στο κείμενό της, ούτε βέβαια και στην αποφυγή «εμπλοκής των πολιτών σε ταλαιπωρία και έξοδα».

Πιέσεις

Δασολόγοι που γνωρίζουν την περιοχή ανέφεραν στην «Κ.Ε.» ότι «με τη συγκεκριμένη τροπολογία η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ υπέκυψε στις πιέσεις των τοπικών παραγόντων, καθώς στο δασικό χάρτη της Καβάλας αποδόθηκε αισθητικό δάσος, τμήμα του οποίου εντάχθηκε στο ρυμοτομικό σχέδιο της Καβάλας με Προεδρικό Διάταγμα του 1985. Κι επειδή η ανάκληση μόνο του δασικού χάρτη της Καβάλας θα ήταν απόλυτα φωτογραφική, συμπαρέσυρε και τον χάρτη της Σύμης».

Ταυτόχρονα σημειώνουν ότι «ψευδώς αναφέρονται στην τροπολογία δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, καθώς είτε οι δασικοί χάρτες αναρτηθούν από την οικεία Δ/νση Δασών είτε από ανάδοχο με τον οποίο θα έχει συνάψει σύμβαση η Κτηματολόγιο Α.Ε., το αποτέλεσμα για τους πολίτες είναι το ίδιο: Θα έχουν την ίδια προθεσμία άσκησης αντιρρήσεων, θα πληρώσουν παράβολο ίδιου ύψους για την κατάθεση της αντίρρησής τους κ.λπ».

Επισημαίνουν επίσης ότι αναρτήσεις των νέων δασικών χαρτών θα γίνουν πλέον από την Κτηματολόγιο Α.Ε. με νέο κόστος για το Δημόσιο: «Η εταιρεία θα συνάψει σχετική σύμβαση με ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Δημόσιο χρήμα θα δοθεί επίσης για την ενοικίαση και στέγαση γραφείου υποδοχής αντιρρήσεων για 3 μήνες εκ μέρους του αναδόχου, στο οποίο θα απασχοληθεί προσωπικό για την υποδοχή και την επεξεργασία των αντιρρήσεων».

Η επίμαχη έκταση, για την οποία έγινε όλη η φασαρία, αποτελεί αντικείμενο διαμάχης μεταξύ δήμου και δασαρχείου πολλά χρόνια τώρα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο διευθυντής Δασών Ν. Καβάλας Ι. Καπετάνγιαννης στη σχετική απάντησή του προς το υπουργείο, η εν λόγω περιοχή έχει κηρυχθεί αισθητικό και προστατευτικό δάσος, ενώ «για τη συγκεκριμένη έκταση υπάρχει ογκώδης αλληλογραφία στα αρχεία των Δασικών Υπηρεσιών της Καβάλας, από την οποία προκύπτει ότι ουδέποτε θεωρήθηκε νόμιμη η ένταξή της στο ρυμοτομικό σχέδιο της Καβάλας, το οποίο εγκρίθηκε με το Π.Δ. της 29-5-1985 (ΦΕΚ Δ/279/1985) και μέχρι σήμερα η Πολεοδομία δεν εκδίδει οικοδομικές άδειες στη ζώνη αυτή ενώ το Δασαρχείο Καβάλας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προάσπισης των συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου (πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής κλπ.). Επιπλέον, η έκταση αυτή μετά από την παρέμβαση της υπηρεσίας μας στις διαδικασίες του Εθνικού Κτηματολογίου έχει περιληφθεί, στην πλειοψηφία της, ως ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου βάσει του τεκμηρίου κυριότητας.

Προφάσεις

»Η αλήθεια είναι ότι οι πολίτες που κατέχουν δημόσιες εκτάσεις στην επίμαχη ζώνη είναι κυρίως άνθρωποι μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων, γεγονός που χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από αυτούς που επιθυμούν την εξαίρεσή της. Ωστόσο, η ανάκληση των δασικών χαρτών δεν βοηθά ως προς την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος.

»Με την απόσυρση του δασικού χάρτη δεν θα λυθεί το πρόβλημα στην επίμαχη περιοχή. Οποτε και αν αναρτηθεί ο δασικός χάρτης της Καβάλας, οι χαρακτηρισμοί των πολυγώνων (αγροτεμαχίων) θα παραμείνουν ίδιοι, λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων διοικητικών πράξεων που ισχύουν. Μόνη διέξοδος στο πρόβλημα θα υπάρξει με την εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3889/10, το οποίο είναι εν ισχύι και με τον καινούργιο νόμο και θα πρέπει να εφαρμοστεί όποτε αναρτηθεί ο νέος χάρτης».

«Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από σύνταξη σχετικής μελέτης και συλλογή των απόψεων των υπηρεσιών, μπορεί να εκδοθεί υπουργική απόφαση, η οποία θα ορίζει ποια κομμάτια θα θεωρούνται εφεξής ως εντός ρυμοτομικού και ποια θα παραμείνουν ως αισθητικό δάσος», εξηγεί στην «Κ.Ε.» ο προϊστάμενος του τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων και δασολόγος Δ. Σταγγίδης. Παράλληλα τονίζει «ότι η επίμαχη έκταση καλύπτει μόνο το 0,5% του χάρτη, που σημαίνει ότι για το υπόλοιπο 99,5% οι νόμιμοι ιδιοκτήτες θα συνεχίσουν να παραμένουν με την αβεβαιότητα του χαρακτηρισμού της γης τους, αλλά και να τους στερείται το δικαίωμα να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφωνία τους ασκώντας τις νόμιμες αντιρρήσεις τους στις επιτροπές».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...