Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Συνάντηση ΣΠΕΦ με ΔΗΜΑΡ για εισφορά, φωτοβολταϊκά και ηλεκτροπαραγωγή

Την Τετάρτη 29 Μαίου 2013 διεξήχθη συνάντηση του ΣΠΕΦ με τον υπεύθυνο για θέματα ενέργειας - περιβάλλοντος και μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΔΗΜΑΡ κο Λιβαδά Σταύρο.  Τον ΣΠΕΦ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Σ. Λουμάκης – Πρόεδρος (φωτό) , Κ. Τσούμας – Αντιπρόεδρος και Λ. Λαλιώτης – Μέλος Δ.Σ.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα και από πλευράς ΣΠΕΦ προσεγγίστηκαν τα κάτωθι θέματα ως εξής:

·         Όσον αφορά την εισφορά (ν. 4093/2012) επί του τζίρου ακόμη και στις εν λειτουργία Φ/Β μονάδες, πρόκειται για άδικο, αναδρομικό, ισοπεδωτικό και οριζόντιο μέτρο.  Κορυφαίο δείγμα της προχειρότητας και ανισορροπίας του είναι καταρχήν η μη ενιαία χρονικά ισχύς του, με απτό αποτέλεσμα παραγωγοί που λειτουργούν προ της 30/6/12 να καταβάλλουν πλήρη εισφορά 24 μηνών, ενώ οι μετέπειτα και ως την 30/6/14 εντασσόμενοι, όπου οριοθετείται η λήξη του μέτρου, σταδιακά μειούμενη έως και μηδενική. Με αποσπασματικές επιπλέον ρυθμίσεις (ν. 4152/2013) η Κυβέρνηση επέβαλε μια ιδιότυπη παραμετροποίηση μεταξύ των ετών 2012 – 13 (αφήνοντας σε απόλυτη οριζοντιότητα τα προηγούμενα χρόνια) και για συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών χωρίς ωστόσο πλήρη τεκμηρίωση, συνεχίζοντας έτσι να πλήττει οριζόντια και ασύμμετρα τους υπόλοιπους, άνευ μάλιστα ουσιαστικού δημοσιονομικού οφέλους για τον ΛΑΓΗΕ που να το δικαιολογεί.  Έτσι νοθεύεται βίαια ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών σε επίπεδο μάλιστα επιβίωσης τους, συντελούμενες επιπλέον τοιουτοτρόπως αυθαίρετες μεταφορές πόρων με κρατική παρέμβαση.  Ο ΣΠΕΦ, χωρίς να αποδέχεται την εισφορά, αλλά για όσο αυτή ισχύσει, πρότεινε τουλάχιστον την προς τα πίσω χρονικά παραμετροποίηση της για τα έτη έως και το 2006, έστω στην υφιστάμενη μονοδιάστατη λογική του Υπουργείου ως λειτουργεί πρωτογενώς για τα έτη 2012 - 13, η οποία και θα κόστιζε μόλις 36 εκατ. ευρώ ετησίως σε σύνολο πληρωμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ περί τα 1,8 δις, προσφέροντας όμως ανάσα επιβίωσης σε πλειάδα παραγωγών που πλήττονται βάναυσα και ασύμμετρα.  Συγκεκριμένα προσδιορίζοντας τις ισοδύναμες εισοδηματικές αποδόσεις για πλήθος συνδυασμών συγκριτικά με τα έτη 2012 – 13 ως έχουν, προκύπτει πως η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αναπροσαρμόσει την εισφορά για τα έργα προ του 2009 στο 0%, για τα πάρκα του 2009 στο 3%, για εκείνα του 2010 στο 10% και για τα αντίστοιχα του 2011 στο 18%.  Το χρονικό διάστημα λειτουργίας χωρίς εισφορά των μονάδων του 2006-09 δεν επιφέρει χρεωστική διαφορά αλλά αντίθετα πιστωτική συνυπολογίζοντας την εισφορά 25% που υπερβολικά καταβάλουν τον τελευταίο χρόνο ως προς το 0% και 3% αντίστοιχα που τους αναλογεί.  Οριακές χρεωστικές διαφορές προκύπτουν για τα έργα από το 2010 οι οποίες και μπορούν διαιρούμενες με την υπολειπόμενη χρονικά διάρκεια της εισφοράς να επιμεριστούν στο προτεινόμενο νέο επίπεδο. Ο ΣΠΕΦ παρέδωσε στην ΔΗΜΑΡ όλη την τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση της παραμετροποίησης, όπως άλλωστε αυτή έχει δημοσιοποιηθεί σε επιστολή του ΣΠΕΦ από 17/4/13 προς το ΥΠΕΚΑ ένεκα διαβούλευσης αλλά και στην από 17/5/13 παρουσίαση σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων σχετικά,  οι οποίες και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του συνδέσμου.   Επιπρόσθετα η φορολογική μεταχείριση της εισφοράς που παραδόξως δεν εκπίπτει ολόκληρη στην χρήση που αφορά οδηγώντας σε εμπροσθοβαρή υπερφορολόγηση των παραγωγών για χρήματα που δεν έχουν εισπράξει αλλά και η ιδιότυπη «ασυλία» που παρέχεται στην συμμετοχή των τραπεζών στο «κούρεμα», συνεχίζουν να προκαλούν. Επιτομή της βλάβης που υφίστανται οι παραγωγοί είναι η συνεχιζόμενη και παρά τα μέτρα στάση πληρωμών του ΛΑΓΗΕ με εξάμηνες και μονίμως αποκλίνουσες υπερημερίες.

·         Μεταρρύθμιση των οικονομικών του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ στην βάση εφαρμογής του ν. 4152/2013 όπου και αντικαθίσταται η εισροή της προβληματικής ΟΤΣ (Οριακής Τιμής Συστήματος) κατ’ ελάχιστον από το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος (ΜΣΜΚ) της αντιστοιχούσας στην παραγωγή ΑΠΕ συμβατικής ενέργειας.  Καίριο σημείο της ορθής εφαρμογής του νέου νόμου, όπως θα συντελεστεί μέσω της αναμόρφωσης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) από την ΡΑΕ, αποτελεί το αντιστοιχούν συμβατικό ΜΣΜΚ να μην παρουσιάζεται τεχνητά απομειωμένο λόγω ακριβώς της διείσδυσης των φωτοβολταϊκών, των οποίων η λειτουργία αφορά εξ’ ορισμού συγκεκριμένες ώρες του 24ώρου, άλλως να υπολογίζεται χωριστά και να προστίθεται το αποφευγόμενο κόστος που «προκαλούν» λόγω εκτοπισμού ακριβών συμβατικών μονάδων (το ίδιο προφανώς ισχύει και για τις υπόλοιπες ΑΠΕ).  Προς την κατεύθυνση αυτή ο ΣΠΕΦ, ως πρώτο «προληπτικό» μέτρο, προτείνει την οπωσδήποτε αποφυγή υπολογισμού του συμβατικού ΜΣΜΚ σε ωριαία βάση, διότι έτσι το αποτύπωμα της μεγάλης διείσδυσης των Φ/Β, μέσω του εκτοπισμού τις συγκεκριμένες ακριβώς ώρες λειτουργίας τους μεγάλου μέρους της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο (ακριβότερη συμβατική πηγή ~100 ευρώ/MWh), θα επιφέρει πλασματικά χαμηλές τιμές ΜΣΜΚ προς ανάκτηση από τον λογαριασμό ΑΠΕ.  Αντίθετα ο υπολογισμός του ΜΣΜΚ σε εξαμηνιαία ή και ετήσια βάση θα αμβλύνει καταρχήν τις διακυμάνσεις αυτές, αφού θα σταθμίζονται πλέον και μεγάλα χρονικά διαστήματα λειτουργίας του συστήματος χωρίς ιδιαίτερη ή καθόλου διείσδυση Φ/Β (π.χ. ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια, νύχτα κλπ) και έτσι μέρος (~ ½) του αποφευγόμενου κόστους τους αυτόματα θα αποτυπώνεται στο ΜΣΜΚ και άρα θα ανακτάται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ.  

·         Πίστωση στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος και για τις ΑΠΕ σύμφωνα με τον συντελεστή φόρτισης τους (ο νέος ν. 4152 αφήνει το περιθώριο).  Ειδικά για τα Φ/Β ο συντελεστής αυτός οφείλει να υπολογίζεται μόνο ώρες ημέρας (daylight), αφού εξ’ ορισμού μόνο εκεί λειτουργούν και όχι 24ώρου που περιλαμβάνοντας νύχτα τεχνητά τον απομειώνει.  Η μεταρρύθμιση αυτή θα αποκαταστήσει την ορθολογική οικονομική σύγκριση των ΑΠΕ με τις συμβατικές πηγές σε όρους πλήρους κόστους.

·         Οι ρυθμίσεις στο αδειολογικό και τις νέες ταρίφες των φωτοβολταϊκών κρίνονται μάλλον επιβεβλημένες. Η διαμορφωμένη για τα καλά πλέον ηλεκτροπαραγωγική υπερδυναμικότητα (συμβατική και ΑΠΕ) της χώρας σε συνδυασμό με την υπεραδειοδότηση του παρελθόντος για 7.000 MW Φ/Β με εθνικό στόχο μόλις 1.500 MW το 2014 και 2.200 MW το 2020 και επιπρόσθετα η ύπαρξη επιπλέον 10.000 MW σε αιτήσεις αδειοδότησης Φ/Β σε ΡΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ, που αναγκαστικά τελούν υπό αναστολή, δεν επιτρέπουν άλλο μέσο ελέγχου της κατάστασης.  Η υπέρβαση των εθνικών στόχων πολύ νωρίτερα, λόγω του διπλασιασμού της αγοράς σε επίπεδο εγκατεστημένης ισχύος σε 7 μόλις μήνες ως προς τα προηγούμενα 6 χρόνια, είναι πλέον γεγονός.  Ευρύτερα, η ανάπτυξη οιασδήποτε τεχνολογίας πρέπει πλέον να συνδυάζεται με την ισόποση απόσυρση κάποιας άλλης (συνολική εγκατεστημένη ηλεκτροπαραγωγική ισχύς 17.000 MW για συνήθη αιχμιακή ζήτηση από 7.000 ως 9.500 MW).

Από την πλευρά της ΔΗΜΑΡ υπήρξε απόλυτη κατανόηση των οξύτατων προβλημάτων των παραγωγών αλλά και της αδικίας που υφίστανται από τον οριζόντιο χαρακτήρα της εισφοράς και παρασχέθηκε η διαβεβαίωση ότι αφενός θα υπάρξει γόνιμος δίαυλος επικοινωνίας και αφετέρου θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την προώθηση των απαραίτητων λύσεων στο ανωτέρω προτεινόμενο πλαίσιο.   

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Περισσότερα από 50 εκατ. ευρώ για δασοπροστασία εξασφάλισε το υπουργείο Περιβάλλοντος


Περισσότερα από 50 εκατ. εξασφάλισε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) προκειμένου να γίνουν τα αναγκαία έργα πυροπροστασίας και να υλοποιηθεί το πρόγραμμα δασοπροστασίας από τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, το υπουργείο εξασφάλισε  ποσό άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και 40 εκατομμύρια ευρώ για τις περιφερειακές υπηρεσίες από το Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Με σημερινή επιστολή του προς του γενικούς γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτης τονίζει ότι «όλος ο κρατικός μηχανισμός θα πρέπει να είναι σε πλήρη και συνεχή εγρήγορση».

Όπως τονίζει στην επιστολή του ο κ. Καλαφάτης, πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση του αντιπυρικού αγώνα διαδραματίζει η πρόληψη, η οποία, προκειμένου να επιτευχθεί, απαιτεί βελτίωση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. «Ιδιαίτερα, Πυροσβεστική και Δασική Υπηρεσία οφείλουν να συνεργάζονται μέχρι και το τέλος της περιόδου με εντατικούς ρυθμούς και σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συνεργασία αυτή να καταστεί κατ' ουσίαν θεσμική» αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός.

Σε κάθε εκδήλωση πυρκαγιάς οι δασικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να είναι παρόντες και να ενημερώνουν τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενώ οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα και επισήμως τους δασικούς υπαλλήλους αναφορικά με την έναρξη οποιουδήποτε επεισοδίου πυρκαγιάς.

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Η κωλυσιεργία του ΥΠΕΚΑ για τις Πρέσπες τελειώνει εδώ!

Απάντηση του Επιτρόπου Potočnik στην ερώτηση Χρυσόγελου για την καθυστέρηση από την Ελλάδα της επικύρωσης της Συμφωνίας για το πάρκο Πρεσπών

«Λόγω της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα δεσμεύεται ήδη από τη Συμφωνία προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής του πάρκου Πρεσπών», δεδομένου ότι η εν λόγω συμφωνία έχει κυρωθεί από την ΕΕ. Αυτό απάντησε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Janez Potočnik στην ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, σχετικά με την τεράστια καθυστέρηση που επιδεικνύει η Ελλάδα στο να επικυρώσει μια συμφωνία που αποτέλεσε πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης το 2009.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία καλεί τις 3 χώρες να εφαρμόσουν κοινά σχέδια και προγράμματα για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας. Η ΕΕ (Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) ενέκρινε τη συμμετοχή της στη συμφωνία στις 4.10.2011. Η Αλβανία δε χρειάζεται επικύρωση καθώς δεσμεύεται με υπογραφή Υπουργού, ενώ στις 23.7.2012 το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ ενέκρινε, χωρίς καμία αρνητική ψήφο, το νομοσχέδιο κύρωσης της διεθνούς συμφωνίας. Η Ελληνική κυβέρνηση όμως καθυστερεί να επικυρώσει τη συμφωνία παρά το γεγονός ότι η υπογραφή της είχε αποτελέσει πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης στις 27.11.2009.

Janez Potočnik at Staroměstské square in Prague
Janez Potočnik (Photo credit: Wikipedia)
Όμως πέρα από την κύρωση της εν λόγω συμφωνίας, η στάση της Ελλάδας είναι ασυνεπής και ως προς την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ. Όπως αναφέρει ο Επίτροπος, σε διεθνείς περιοχές λεκανών απορροής ποταμών που εκτείνονται πέρα από τα όρια της ΕΕ - όπως η λεκάνη απορροής ποταμών των Πρεσπών - τα κράτη μέλη προσπαθούν να παράγουν ενιαία σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (ΣΔΛΑΠ). Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη προσπαθούν να παράγουν ένα σχέδιο το οποίο καλύπτει τα μέρη των διεθνών περιοχών λεκανών απορροής ποταμών που περιλαμβάνονται στο έδαφός τους, κατά προτίμηση σε συντονισμό με τα κράτη μέλη που μοιράζονται την περιοχή της λεκάνης απορροής ποταμού. Η Ελλάδα, που είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ στις Πρέσπες, όχι μόνο δεν κυρώνει τη συμφωνία που οι άλλες 2 χώρες έχουν ήδη επικυρώσει, αλλά δεν έχει καν υποβάλει έκθεση σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών της Δυτικής Μακεδονίας (GR09), όπου περιλαμβάνεται το ελληνικό έδαφος της διασυνοριακής λεκάνης των Πρεσπών.
Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:
«Η κωλυσιεργία του ΥΠΕΚΑ να πράξει το αυτονόητο για το πάρκο Πρεσπών είναι αδικαιολόγητη. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν ενημερώνει ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λόγους καθυστέρησης κύρωσης της Συμφωνίας για την προστασία των Πρεσπών. Η απάντηση όμως του Επιτρόπου στην ερώτησή μου δεν αφήνει περιθώρια άλλων καθυστερήσεων από την ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την κύρωση της Συμφωνίας αλλά και την κατάθεση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής των ποταμών που βρίσκονται στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας όπου ανήκουν οι Πρέσπες. Σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου η Ελλάδα δεσμεύεται για τα θέματα εκείνα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Η Ελλάδα πρέπει να κυρώσει πλήρως τη συμφωνία και πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για να λειτουργήσουν τα διασυνοριακά όργανα και να υλοποιηθεί η διαβούλευση τουλάχιστον για τα σχέδια διαχείρισης υδάτων όπως επιτάσσει η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά. Η ελληνική κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή τη διάσταση της διακρατικής συνεργασίας στην περίπτωση των υπό διαμόρφωση σχεδίων διαχείρισης που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Η υποχρέωση αυτή είναι ουσιαστική καθώς είναι αδύνατον να προστατευθεί αποτελεσματικά η μοναδική βιοποικιλότητα της περιοχής χωρίς την προσέγγιση του αντικειμένου σε διακρατικό επίπεδο από τη σκοπιά ολόκληρης της λεκάνης απορροής των Πρεσπών.»
Από τους Οικολόγους Πράσινους Φλώρινας ο Μ. Πετράκος δήλωσε: «Δυστυχώς, στις Πρέσπες η χώρα μας αμελεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης. Ελπίζουμε η δυνατή στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λειτουργήσει σαν καμπανάκι για την κυβέρνηση ώστε να μην χαθεί και άλλος χρόνος για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των κατοίκων!»
Enhanced by Zemanta

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Μείωση τιμών για νεοεισερχόμενα φωτοβολταϊκά

Νέες μειωμένες τιμές για την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας από νεοεισερχόμενα φωτοβολταϊκά προβλέπουν υπουργικές αποφάσεις των υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Τα ποσοστά των μειώσεων υπερβαίνουν το 45%, αφορούν όλες τις κατηγορίες φωτοβολταϊκών (και αυτά που εγκαθίστανται στις στέγες των σπιτιών) και γίνονται στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης του ελλείμματος του λογαριασμού χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι καταναλωτές μέσω του τέλους ΑΠΕ που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς ρεύματος.

Επίσης, ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι τα ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά, για τα οποία έχει υπογραφεί σύμβαση πώλησης της ενέργειας, έχουν ξεπεράσει τον στόχο που έχει τεθεί για το 2020, όπως επίσης και σχετική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Οι νέες τιμές θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου 2013 για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και δεν επηρεάζουν τις τιμές για τις μονάδες που έχουν πάρει παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2013, δηλαδή:

- Φωτοβολταϊκά ισχύος έως 100 κιλοβάτ από κατ' επάγγελμα αγρότες, των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 19 Μαϊου 2013 και τώρα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2013.

- Φωτοβολταϊκά των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 12 Μαρτίου 2013 και με τη δοθείσα παράταση μπορούν να υπαχθούν στις ισχύουσες τιμές (εκείνες δηλαδή που προβλέπει η υπουργική απόφαση της 9ης Αυγούστου 2012), έως τις 30 Ιουνίου 2013.

Επενδύσεις στον ήλιο: Προοπτικές για μία σύγχρονη ελληνική βιομηχανία

Ημερίδα της εταιρίας παραγωγής ηλιακών συστημάτων Calpak

Επενδύστε στον ήλιο. Kαινοτομία & Eξωστρέφεια: κλειδιά για μία σύγχρονη & ανταγωνιστική ελληνική βιομηχανία” είναι το κεντρικό θέμα  της ημερίδας  που διοργανώνει η εταιρία παραγωγής ηλιακών συστημάτων Calpak τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2013 και ώρα 10:00-14:00 στην Αίγλη Ζαππείου.

Η εκδήλωση αυτή έχει στόχο να προβάλλει τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της ελληνικής βιομηχανίας και παράλληλα να παρουσιάσει τρόπους και μεθόδους για στροφή και επενδύσεις προς την έρευνα και την καινοτομία με στόχο την αύξηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους. Eκπρόσωποι εξαγωγικών φορέων, ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων αλλά και του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου θα μιλήσουν για την ιδιαίτερη σημασία της ηλιακής θερμικής ενέργειας, τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου αυτού αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες του κλάδου των εξαγωγών στην πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Η Calpak είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρία, η πρώτη παραγωγική εταιρία σε όλη την Ευρώπη που έκανε εμπορική επιτυχία στην αγορά της ηλιακής ενέργειας. Από το  1976 που ξεκίνησε τη δραστηριότητα της με εργοστάσιο παραγωγής στην Ελλάδα, παραμένει στην πρώτη γραμμή αυτής της αγοράς.

Τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές της προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, έφτασαν το 60% του τζίρου της. Σήμερα, η εταιρία επανακαθορίζει την εξαγωγική της στρατηγική με βάση τις γενικότερες συνθήκες της οικονομίας αλλά και τις ειδικότερες ενεργειακές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, στοχεύοντας περισσότερο σε νέες ανερχόμενες αγορές στην Αμερική και την Ασία. 

Σε αυτό το πλαίσιο η Calpak ολοκληρώνει μια υπερσύχρονη βιομηχανική μονάδα,  δίπλα στην υπάρχουσα στο δήμο Λουτρακίου, που θα ενισχύσει πολύ την ανταγωνιστικότητα μας  ενώ πρόκειται να παρουσιάσει δύο νέα πραγματικά καινοτόμα μοντέλα ηλιακών θερμοσιφώνων. Το ένα μάλιστα από αυτά έχει ήδη κατοχύρωση πανευρωπαϊκής πατέντας.

«Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα είναι η εποχή που πρέπει να τολμήσουμε να γίνουμε καλύτεροι, παραμένοντας πιστοί στις αρχές και τις αξίες που μας καθιέρωσαν στην αγορά. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας, που είναι το ζητούμενο, προϋποθέτει αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Οι εταιρίες που θα το κάνουν αυτό θα τα καταφέρουν πολύ καλύτερα. Για να αντεπεξέλθουμε στο διεθνή ανταγωνισμό, πρέπει να βασιστούμε  στα ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της πατρίδας μας και, σε αυτό το πλαίσιο, η αριστεία στην έρευνα και την καινοτομία αποτελεί βασικό μοχλό της γενικότερης αναπτυξιακής διεξόδου. Η  καινοτομία, η υψηλή τεχνολογία, η έρευνα  αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας μιας επιχείρησης» επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της CALPAK κ. Παναγής Κωνσταντινίδης.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, το πρώτο καινοτόμο προϊόν που θα παρουσιαστεί επίσημα στην ημερίδα θα διατεθεί στο  μη κερδοσκοπικό σωματείο «Δεσμός» προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ευπαθούς κοινωνικής ομάδας.

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2013

Mediterranean College ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ


Η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College διεξάγει έρευνα πανελλήνιας εμβέλειας με θέμα: «Περιβαλλοντική Επίγνωση: Ανακύκλωση – Πράσινα σπίτια».

Η έν λόγω έρευνα τάσσεται υπό την αιγίδα του Κέντρου Ερευνών Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας του Mediterranean College (Κ.Ε.Τ.Α.Κ.) και αποτελεί μία προσπάθεια των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Μηχανικών να εξετάσουν την επίγνωση των πολιτών σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και τον βαθμό συνειδητοποίησης της κρισιμότητας της κατάστασης στην οποία έχει επέλθει το οικοσύστημα.

Σκοπός της  έρευνάς είναι να διαπιστώσει πόσο «οικολογικά» και «πράσινα» είναι τα σπίτια μας, καθώς επίσης και κατά πόσο εμείς οι ίδιοι είμαστε περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένοι.

Μέσω των  αποτελεσμάτων που θα προκύψουν  θα αναδειχθούν συμπεράσματα  σχετικά  με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα  και την βιώσιμη ανάπτυξη που  στόχο έχει τόσο την μικρότερη  δυνατή δαπάνη πρώτης ύλης όσο και την εκπαίδευση των ίδιων των πολιτών με την περιβαλλοντική μέριμνα να αποτελεί διαδικασία πλήρως ενταγμένη στον καθημερινό τρόπο ζωής και στους χώρους που κινούνται.

Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να συμβάλει στην δημιουργία μίας περισσότερο πράσινης καθημερινότητας.

Για όσους επιθυμούν  να συμβάλουν σε αυτή , καταθέτοντας τη γνώμη τους, μπορούν να  ακολουθήσουν το παρακάτω link,  απαντώντας στο ερωτηματολόγιο της έρευνας. Τονίζουμε ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας και μόνον.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...