Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Νέες άδειες εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού

Η απόφαση  της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα να υπογράψει τρεις νέες άδειες εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,494 MW στο δήμο Σερβίων-Βελβεντού, αποδεικνύει έμπρακτα, πως ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, αποκτά σήμερα ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική, προκειμένου να διαδραματίσει ένα καθοριστικό αναπτυξιακό ρόλο για το μέλλον της περιοχής και μέσα από τις νέες επενδύσεις να θέσει τις βάσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακά αλλά και περιβαλλοντικά μέλλον.

Η πρώτη άδεια  χορηγήθηκε στην εταιρεία «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.» για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια, εγκατεστημένης ισχύος 2.952 MW, στη θέση «Κωδωνότρυπα I» στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταξά, της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η δεύτερη  άδεια χορηγήθηκε στην εταιρεία «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.» για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια, εγκατεστημένης ισχύος 1.771 MW, στη θέση «Κωδωνότρυπα IΙ» στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταξά, της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Τρίτη άδεια  χορηγήθηκε στην εταιρεία «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.» για την εγκατάσταση  Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια, εγκατεστημένης ισχύος, επίσης 1.771 MW, στη θέση «Κωδωνότρυπα IΙΙ» στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταξά, της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

ΔΗΜΑΡ: «Aνησυχητικά στοιχεία για την διαχείριση των υδάτινων πόρων»

Σε Ημερίδα Ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (GR02), κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της εθνικής νομοθεσίας και διοργανώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου εμφανιστήκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα όσο και ανησυχητικά στοιχεία για την κατάσταση των υδάτινων σωμάτων του Νομού και της Περιοχής μας.

Ενδεικτικά με βάση τα στοιχεία μετρήσεων βιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων σε συνδυασμό με την επισκόπηση των ανθρωπογενών πιέσεων το 2015 σταχυολογούμε ότι υπάρχει κίνδυνος να μην πληρούν τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 της Κοινοτικής Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ:
  • οι ποταμοί ΓΛΑΥΚΟΣ, ΧΑΡΑΔΡΟΣ, ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ΣΕΛΙΝΟΥΣ, ΠΗΝΕΙΟΣ, ΠΕΙΡΟΣ, ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΣ
  • οι λιμνοθάλασσες Παπά (Άραξος), Κοτυχίου, Καλογριάς
  • το ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ,
Ενώ άλλα υδάτινα σώματα όπως πχ η ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ είναι άγνωστο αν θα πετύχει τους στόχους αυτούς.

Για το σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου ένα ποσοστό της τάξης του 37% αναμένεται ότι δεν θα πετύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους της Οδηγίας το 2015. Από τα 97 επιφανειακά ΥΣ τα 36 (37%) κινδυνεύουν να μην πετύχουν το στόχο της καλής κατάστασης και για 10 δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε να διαπιστωθεί τυχόν κίνδυνος μη επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων. Από τα 26 υπόγεια ΥΣ κινδυνεύουν να μην πετύχουν το στόχο της καλής κατάστασης το 2015 τα 3.

Παρόλο που ερχόμαστε ως χωρα με δώδεκα χρόνια καθυστέρηση για την απόκτηση εθνικών και περιφερειακών σχεδίων η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Δημοκρατικής Αριστεράς καλεί τόσο τις αρμόδιες Υπηρεσίες όσο και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης άμεσα να ασχοληθούν με αυτό το σοβαρό θέμα της ορθολογικής διαχείρισης και ποιότητας του υδάτινου πλούτου λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την αντιστροφή της παραπάνω απαράδεκτης κατάστασης διαφυλάττοντας το πολύτιμο φυσικό πόρο που μας παρέχει η φύση.
Enhanced by Zemanta

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Επεξεργασία αποβλήτων, ΧΑΔΑ – Στρατηγικός σχεδιασμός σε ΠελοπόννησοΤα θέματα του περιβάλλοντος και ιδίως της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, που αφορούν ιδιαίτερα το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου συζητήθηκαν κατά τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μεταξύ του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη, τον ειδικό γραμματέα  υδάτων του ΥΠΕΚΑ κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ κ. Παναγιώτη Νίκα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και της Περιφέρειας, την Παρασκευή.
Ο κ. Τατούλης ανέφερε ότι για την επιτυχία του στόχου της αειφορίας οφείλουν όλοι να συνεργαστούν προκειμένου να επιτευχθεί το μεγαλύτερο επίπεδο συνεννόησης, σε μια περίοδο όπου το μεγάλο ζήτημα είναι οι πόροι, γεγονός το οποίο καθιστά προβληματικό το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο επίπεδο συνεργειών, αλλά και τη διατύπωση νέων ιδεών για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα», τόνισε ιδιαίτερα ο Περιφερειάρχης.
Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι εξαιρετικά σημαντική η ικανότητά της για ολιστική διαχείριση των υγρών αποβλήτων, με βιολογικούς καθαρισμούς και δίκτυα αποχετεύσεων, όπως δήλωσε ο κ. Τατούλης, «και για το λόγο αυτό πρέπει να μοχλεύσουμε τα χρήματα του προγράμματος του ΕΠΠΕΡΑΑ με στόχο τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα, καθώς τα διαθέσιμα δεν επαρκούν για όλα τα έργα. Είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε εξαρχής μια νέα οικονομία κλίμακος».
Πέραν αυτού, ο Περιφερειάρχης ζήτησε ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλα τα έργα, καθώς η έλλειψη αυτή ήταν το μεγάλο πρόβλημα στα προηγούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, όπως πρόσθεσε. Για τα έργα αυτά θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη κατά τη διακήρυξή τους και για τη δυνατότητα να δοθεί στον ανάδοχο, πέρα από την κατασκευή, η συντήρηση και η λειτουργία του έργου, καθιστώντας το κατ’ αυτό τον τρόπο βιώσιμο.
Σύμφωνα με τον κ. Τατούλη φορείς υλοποίησης αυτών των έργων θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση και διοίκησή τους. Από τα σημαντικότερα ζητήματα στον τομέα αυτό είναι η υδροδότηση της Αργολίδας και της Βόρειας Κυνουρίας από το φράγμα του Αναβάλλου, τα προβλήματα διάβρωσης του παραλιακού μετώπου της Περιφέρειας, τα οποία επιτάθηκαν με τις πρόσφατες δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για το θέμα της διάβρωσης των ακτών ο κ. Τατούλης ζήτησε από τον κ. Ανδρεαδάκη την προκήρυξη πιλοτικής μελέτης για τη συνολική αποτίμηση των προβλημάτων αυτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί να είναι εξαιρετικά σημαντική.
Το τελευταίο θέμα που έθεσε σε προτεραιότητα ο Περιφερειάρχης αφορούσε τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και το πρόγραμμα αποκατάστασης των κλειστών ΧΑΔΑ, με το σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου να είναι το πρώτο που έχει καταρτιστεί και την προηγούμενη βδομάδα μάλιστα να λαμβάνει την επικύρωση από το ΕΠΠΕΡΑΑ, γεγονός καθοριστικό για το στόχο της αειφορίας. Για το θέμα αυτό ο κ. Τατούλης επανέλαβε τη θέση του για το κλείσιμο όλων των ενεργών ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια μέχρι 30/6/2012.
Ο κ. Ανδρεαδάκης ζήτησε από τη μεριά του την ιεράρχηση των έργων και την άποψη της Περιφέρειας για τα έργα που σχεδιάζονται, αλλά και την υλοποίηση των έργων για να επιτευχθεί η απαιτούμενη απορροφητικότητα. Κατέθεσε επίσης την πρόταση δημιουργίας σε περιφερειακό επίπεδο μιας μονάδας διαχείρισης των υδάτων, που θα συντονίζει τις ΔΕΥΑ των Δήμων. Τόνισε επίσης ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η πρόοδος που έχει γίνει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου θα είναι κλειστοί όλοι οι ΧΑΔΑ και εξέφρασε τέλος την ευχή «μακάρι και οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας να υπέβαλαν συνολική πρόταση για τους ΧΑΔΑ όπως η Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Ο Περιφερειάρχης διατύπωσε επίσης την άποψη της δημιουργίας ενός μεγάλου ταμείου ΣΔΙΤ για τα συστήματα των βιολογικών, για τη βελτίωση και ολοκλήρωση των αποχετευτικών συστημάτων με όρους ανταποδοτικότητας και για το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ο κ. Τατούλης απέρριψε για άλλη μια φορά την ιδέα υλοποίησης μαξιμαλιστικών έργων και πρότεινε μικρά οικονομικά, ευέλικτα έργα με υψηλή ανταποδοτικότητα.
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, πέραν των άλλων, επεξεργάζεται τη δημιουργία μονάδων διαχείρισης των τυροκομικών αποβλήτων, των βιομηχανικών αποβλήτων, των ελαιοκομικών και της λυμματολάσπης, αποδεικνύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη σοβαρή και στοχευμένη προσέγγισή μας σε όλα τα σημαντικά ζητήματα». Ο κ. Τατούλης επέμεινε τέλος ιδιαίτερα στη διατύπωση νέων ιδεών για τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και ζήτησε τη θέσπιση κανόνων για την οικονομία των νερών, τονίζοντας ότι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί τα ύδατα είναι η αιρετή Περιφέρεια.
econews

Μέτρα αποκατάστασης του υδάτινου συστήματος του Ασωπού

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχο Περγαντά παρουσία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης η προγραμματική σύμβαση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το πρόγραμμα «Χρώμιο στο υπόγειο υδάτινο σύστημα της λεκάνης του Ασωπού : Τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης». Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η διερεύνηση της παρουσίας του ολικού και εξασθενούς χρωμίου στους υπόγειους υδροφορείς της υδάτινης λεκάνης του Ασωπού ποταμού και διαμόρφωση προγράμματος μέτρων και αξιολόγηση τεχνολογιών απορρύπανσης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης του υπόγειου νερού.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ , το Πολυτεχνείο Κρήτης, τρείς ιδιωτικούς φορείς και ο συντονιστής το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ και χρησμοδοτείται κατά 50% από την ΕΕ και το υπόλοιπο ιδία συμμετοχή των συνεργαζόμενων φορέων. Ο επιβλέπων του προγράμματος Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Δανιήλ Μαμάης παρουσίασε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τους βασικούς άξονες του προγράμματος και επεσήμανε την ιδιαίτερα σημαντική σημασία της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.

O Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς στην τοποθέτησή του τόνισε: Tο θέμα του Ασωπού είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας και γι΄αυτό το λόγο συμμετέχουμε σε μια ακόμη δράση, συνεργαζόμενοι με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Με συντονισμένες ενέργειες αναδείξαμε το θέμα του Ασωπού από το 2005 και λύσαμε το πρόβλημα υδροδότησης της περιοχής με καθαρό νερό .

Ο Κλέαρχος Περγαντάς για μια ακόμη φορά αναφέρθηκε στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής και επεσήμανε ότι οι έλεγχοι και τα πορίσματα του ΕΦΕΤ (το μόνο πιστοποιημένο δημόσιο φορέα) βεβαιώνουν ότι αυτά είναι απολύτως ασφαλή για τη δημόσια υγεία. Ανέδειξε επίσης και το θέμα της κατασκευής και λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιομηχανικών αποβλήτων που σε συνδυασμό με χωρικές παρεμβάσεις θα δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα .

Εγκρίθηκε η δημιουργία νέου Φ/Β Πάρκου στο Δήμο Αμυνταίου

Με απόφαση  της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, κ. Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 5,47 MW, της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.», που πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Μεγάλη Πλαγιά» της Τοπικής Κοινότητας Αντιγόνου του Δήμου Φλώρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Έγκριση επέμβασης σε δημόσια  δασική έκταση για  την εγκατάσταση  Φ/Β Σταθμού στο  Δήμο Σερβίων-Βελβεντού
Την έγκριση  επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού κατάληψης 222,3 στρεμμάτων για την εγκατάσταση  Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 6,494 MW της εταιρείας «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.», στη θέση «Κωδωνότρυπα» του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, με την καταβολή εφάπαξ του ποσού των 279.786,78 ευρώ ως αντάλλαγμα, υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα.

Βάσει της υπογραφείσας Απόφασης, η καταβολή του παραπάνω ποσού θα γίνει από την εταιρεία, υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών, πριν από την εγκατάστασή της στη συγκεκριμένη έκταση.
Η ανάπτυξη των  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποτελεί για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ένα στόχο αιχμής για την ανάδειξη και αξιοποίηση ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος της Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο μέσα από τις επενδύσεις θα τονώσει την οικονομία θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα προστατεύσει το περιβάλλον, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

"Πράσινο" καρναβάλι στην Άνδρο!

Batala
Batala (Photo credit: afagen)
Για 26η χρονιά διοργανώνεται το επιτυχημένο Κορθιανό Καρναβάλι στην Άνδρο με ατελείωτο κέφι, εκπλήξεις, δώρα, διασκέδαση, αλλά και οικολογική... συνείδηση!

Σκοπός του φετινού καρναβαλιού είναι να βοηθήσει, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, γεγονός αναγκαίο μετά την οικολογική καταστροφή που υπέστη το νησί από την υποχώρηση της χωματερής στη θάλασσα.

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν ξανα τα περσινά υλικά, να ανακυκλώνουν τα σκουπίδια φτιάχνοντας αποκριάτικα άρματα, να χρησιμοποιούν φυσικά υλικά, και να δημιουργούν τέχνη από σκουπίδια!

Πέρα από το οικολογικό μήνυμα όμως οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μασκαράδες, μουσική, χορό, αλλά και τη μεγάλη Παρέλαση των Αρμάτων που χορεύει σε ρυθμούς samba reggae, υπό τον ήχο των κρουστών των Batala που θα έρθουν από τη Βραζιλία!

Η ελληνική μπάντα επιστρέφει μόλις, από το Καρναβάλι του Salvador στη Bahia της Βραζιλίας και μας ταξιδεύει στους ήχους του αυθεντικού βραζιλιάνικου καρναβαλιού.

Η γιορτή δεν ξεχνά τις παραδόσεις, και αναβιώνει με σατυρική διάθεση τη βακχική γιορτή του Διονύσου. Ο Διόνυσος σε τροχήλατο καράβι, Σάτυροι & Νύμφες κερνούν άφθονο κρασί και όλοι μαζί χορεύουν γύρω από τη φωτιά σε αρχέγονους ρυθμούς συνοδεία από τσαμπούνες και τουμπιά.

Δράση και μυστήριο για μεγάλους στο Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, ένα ταξίδι στην παραμυθένια εποχή του Μεσαίωνα.. την εποχή που οι Ιππότες πολεμούν δράκους και εξορκίζουν μάγισσες. Αφετηρία του ταξιδιού το μεσαιωνικό Κάστρο που χτίστηκε το 1207 από τον ηγεμόνα του νησιού Μαρίνο Δάνδολο.

Oι εκδηλώσεις των Αποκρεών θα λήξουν με τη Σαρακοστιανή γιορτή και άφθονα κούλουμα, μπόλικο κρασί και ρακί στην πλατεία την Καθαρά Δευτέρα.

Παράλληλα με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού, «τρέχει» από τις αρχές του Φεβρουαρίου μία ακόμα δράση με τίτλο « Κάνε τέχνη από σκουπίδια», καλώντας όλους τους Ανδριώτες και όχι μόνο, να εκφραστούν καλλιτεχνικά και με ό,τι ανακυκλώσιμο «σκουπίδι», να φτιάξουν και να παρουσιάσουν το δικό τους έργο στην πλατεία του Κορθίου.

Μέρος των εσόδων των εκδηλώσεών μας θα διατεθούν για τις ανάγκες του νησιού για ένα σωστό σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων ενώ οι διοργανωτές δείχνουν ενδιαφέρον και για τις ευπαθείς ομάδες προσφέροντας βιβλία και ρούχα σε άστεγους με τη στήριξη του οργανισμού ΚΛΙΜΑΚΑ.


Πηγή:apospasma.gr


Enhanced by Zemanta

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...